اجرای ارت – ارتینگ و چاه ارت

ارتینگ و چاه ارت - ماه صنعت انرژی

اجرای ارت 

در این بخش قصدداریم شما را با مفهوم اجرای ارت – ارتینگ و چاه ارت آشنا نماییم .

فهرست مطالب

 • 1 – ارت‌کردن و یا زمین‌کردن به چه معناست ؟
 • 2- اجزای سیستم زمین‌کردن
 • 3 – روش ها و انواع زمین‌کردن الکتریکی
 • 4- روش عمومی برای زمین‌کردن قدم به قدم تاسیسات

 

ویدئو تست ارت و دلیل لزوم کم بودن مقاومت سیستم ارت

زمین‌کردن یا ارت‌کردن الکتریکی چیست؟

اتصال بخش‌های فلزی ( هادی ) یک وسیله الکتریکی یا تاسیسات به زمین را ارت‌کردن و یا زمین‌کردن می نامند.(بخش‌های فلزی که نباید در آن جریان الکتریکی و برق وجود داشته باشد)

به معنای دیگر ، به اتصال بخش‌های فلزی یک ماشین الکتریکی و دستگاه به صفحات زمین را زمین‌کردن می گویند ( که در رطوبت زمین دفن شده‌است) و این کار از طریق یک هادی نازک صورت می گیرد که دارای مقاومت بسیار پایین‌است که هدف از این کار حفاظت می‌باشد.

ارت‌کردن به معنای اتصال بخشی از دستگاه‌های الکتریکی مانند پوشش فلزی آن‌ها ، ترمینال زمین کابل‌های پریز و سیم‌های که جریان را به زمین انتقال نمی‌دهند به زمین می‌باشد. از ارت‌کردن می‌توان به اتصال خنثی(نول) یک منبع توان به زمین به منظور کمینه کردن خطرات در زمان تخلیه انرژی الکتریکی نام برد.

تفاوت مابین ارت‌کردن ، زمین‌کردن و همبندی را بد نیست بدانیم.

به من اجازه دهید گمراهی میان این سه کلمه را برای شما رفع کنم.

زمین‌کردن و ارت‌کردن کلمات یکسانی می‌باشند که به منظور ارت‌کردن به کار می روند. زمین‌کردن یک اصطلاح عمومی‌است که در استانداردهای آمریکای شمالی مانند IEEE ، NEC ، ANSI و UL به کار می‌رود. ارت‌کردن معمولا در اروپا و استاندارد های بریتانیا به مانند IS و IEC به کار می‌رود.

کلمه همبندی به منظور اتصال دو سیم یا هادی‌ها، لوله‌ها و یا لوازم به هم می‌باشد. همبندی به معنای اتصال بخش‌های فلزی ماشین‌ها مختلف‌است که در حالت عادی برای انتقال جریان مورد استفاده قرار نگرفته اند و دلیل این کار هم پتانسیل کردن این قسمت‌ها است.

مقالات مرتبط:

تفاوت بین باندیگ، گراندیگ و ارتینگ

تفاوتهای بین bounding grounding eathing

چرا ارت‌کردن با اهمیت است؟

هدف اولیه از ارت‌کردن کمینه کردن خطر برق گرفتگی ، آتش سوزی ناشی از جریان نشتی در مسیرهای ناخواسته و برای اطمینان از این که پتانسیل یک هادی انتقال دهنده جریان با توجه به زمین نسبت به عایق طراحی شده آن افزایش نمی یابد.

زمانی که بخش‌های فلزی یک وسیله الکتریکی ( بخش‌هایی که ممکن‌است هادی بوده و اجازه عبور جریان را بدهند ) ممکن‌است ناشی از خطا و یا از بین رفتن عایق به یکدیگر متصل شوند. فلز شارژ شده و بارهای استاتیکی بر روی آن تجمع پیدا می‌کند. اگر یک فرد این فلز شارژ شده را لمس کند ، نتیجه آن یک شوک شدید الکتریکی‌است.

برای جلوگیری از این موضوع ، اجزای سیستم تغذیه  و قسمت‌های وسیله بایستی ارت شوند تا بتواند این بارها را به زمین انتقال دهد. این موضوع است که ما نیاز به ارت‌کردن الکتریکی و زمین‌کردن تجهیزات داریم.

مقاله مرتبط:

کلید کامپکت و مینیاتوری – ویژگی‌ها، منحنی‌ها و محدودیت‌هایشان

در زیر تعدادی از دلایل پایه‌ای برای ارت‌کردن مشخص شده‌است :

 • 1- برای حفاظت از جان افراد و در کنار آن حفاظت از تجهیزات الکتریکی و وسایل در برابر جریان نشتی
 • 2- برای حفظ ولتاژ نامی در فازهای سالم(اگر خطا در یکی از فازها اتفاق بی افتد)
 • 3- برای حفاظت ساختمان و تجهیزات در برابر صاعقه
 • 4- به عنوان هادی برگشتی در سیستم حمل و نقل الکتریکی و سیستم ارتباطی
 • 5- برای جلوگیری از خطر آتش سوزی در سیستم‌های الکتریکی

لغات استفاده‌شده در زمین‌کردن الکتریکی :

 • زمین(Earth) : ارتباط مناسب بین تاسیسات با هادی به صفحه چال شده در زمین که به عنوان زمین شناخته می‌شود.
 • Earthed زمین شده : زمانی که یک دستگاه الکتریکی و یا وسیله یا سیستم سیم‌کشی از طریق الکترودها به زمین متصل می‌شود به عنوان دستگاه‌های زمین شده و یا Earthed شناخته می‌شوند.
 • مستقیم زمین شده(Solidly Earthed) : زمانی که یک دستگاه الکتریکی ، وسیله الکتریکی و یا تاسیسات الکتریکی بدون استفاده از فیوز و یا کلید قطع به زمین وصل شود با نام مستقیم زمین شده شناخته می‌شود.
 • الکترود زمین(Earth Electrode): زمانی که یک هادی به عنوان سیستم ارت در زمین دفن شده‌است به عنوان الکترود زمین شناخته می‌شود. این الکترودها در اشکال مختلف مانند صفحات هادی ، میله های هادی ، لوله‌های فلزی آب و یا هر هادی با مقاومت کم می‌تواند باشد.
 • سیم اتصال ارت(Earthing Lead) : سیم‌هادی و یا نوار هادی مابین الکترودهای زمین و سیستم تاسیسات الکتریکی وصل شده و با نام سیم اتصال  ارت شناخته می‌شود.
 • هادی مداوم  زمین(Earth Continuity Conductor) : سیم‌هادی که مابین دستگاه‌های الکتریکی مختلف و وسایل مختلف مانند سیستم توزیع متصل شده‌است. به زبان دیگر ، سیم مابین سیم اتصال ارت(Earthing lead) و وسایل موجود در تاسیسات الکتریکی را هادی مداوم زمین نامیده اند. این موضوع می‌تواند به مانند لوله‌های فلزی یا کابل‌های فلزی و یا سیم‌های انعطاف پذیر می‌باشد.
 • مقاومت زمین(Earth Resistance) : مقاومت کلی مابین الکترود زمین و زمین که با واحد اهم سنجیده می‌شود. مقاومت زمین مجموع ریاضیاتی مقاومت های هادی واسط اجزا در هر قسمت ، سیم اتصال ارت(Earthing lead) و الکترود ارت و زمین است.

 

مقاله مرتبط:

حفاظت خطای زمین ژنراتور (حفاظت ارت فالت ژنراتور)

مقدار نامی بهینه مقاومت زمین (NGR) در ولتاژ متوسط در نیروگاه های تولید توان

چه نقاطی باید زمین شود ؟

زمین‌کردن به هر گونه قابل انجام نیست. این کار باید بر اساس قوانین IE و IEE و صورت بگیرد.

پین زمین که جزوی از 3 پین سوکت های روشنایی و 4 پین پریز های قدرت است باید به صورت موثر زمین شود.

تمام پوشش های فلزی یا پوشش های فلزی حاوی یا حفاظت از خطوط یا دستگاه‌های تامین برق مانند لوله‌های GI و لوله‌های نصب شده برای کابل‌های VIR یا PVC، سوئیچ های آهن و غیره، فیوزهای توزیع آهن و غیره باید به زمین وصل شوند. قاب تمام ژنراتورها ، موتورها و بخش‌های فلزی ترانس ها که برای کنترل انرژی مورد استفاده قرار می گیرند باید زمین شوند .

در یک سیستم DC سه سیمه ، هادی وسط بایستی در نقطه ژنراتور زمین شود. سیم‌های مورد نظر برای خطوط هوایی باید با اتصال حداقل یک سیم به سیمهای زمین به زمین متصل شوند.

 

مقاله مرتبط:

MCB ( کلید مینیاتوری) – ساختار، عملکرد، انواع و کاربردها

اجزای سیستم زمین‌کردن :

یک سیستم زمین‌کردن کامل از سه اجزای زیر تشکیل می‌شود :

 • هادی ارتباطی اجزا (Earth Continuity Conductor)
 • سیم اتصال ارت (Earthing Lead)
 • الکترود زمین (Earth Electrode)

اجزای سیستم ارت کردن - ماه صنعت انرژی

 

هادی ارتباطی ارت یا سیم زمین (Earth Continuity Conductor or Earth Wire)

بخشی از سیستم زمین‌کردن که بخش‌های فلزی تاسیسات الکتریکی ، مجراها ، داکت ها ، جعبه ها ، کلیدها ، بردهای توزیع ، کلیدها ، فیوزها ، دستگاه‌های کنترلی ، بخش‌های فلزی ماشین‌های الکتریکی مانند موتورها ، ژنراتورها ، ترانس ها و قالب هایی که دستگاه‌های الکتریکی و بخش‌های تاسیسات را به یکدیگر نصب می‌کند به عنوان سیم زمین و یا هادی ارتباطی اجزا شناخته می‌شوند.مقاومت این هادی باید بسیار پایین باشد. بر اساس استاندارد IEEE ، این مقاومت نباید از 1 اهم بیشتر باشد.به معنای دیگر ، مقاومت این سیم از یک اهم هم باید کم تر باشد. سایز سیم ارت بر مبنای سیم موجود در تاسیسات انتخاب می‌شود.

مقاله مرتبط:

واحدها و سیستم‌های حفاظت الکتریکی

سایز هادی ارتباطی زمین(Size of Earth Continuity Conductor)

سایز هادی ارتباطی اجزا نباید از نصف کمتر قطر کوچکترین هادی استفاده‌شده در تاسیسات الکتریکی باشد. به صورت کلی سایز سیم مسی که در این تاسیسات مورد استفاده قرار گرفته است بایستی از نوع 35 میلمتر مربع باشد. اما به یاد داشته باشید نباید از سیم‌های کمتر از 4 میلمتر مربع در سیم زمین استفاه‌شود. نوارهای مسی نیز می‌تواند به عنوان هادی در این تاسیسات مورد استفاده قرار بگیرید اما تا زمانی که تاسیسات استفاده از این موضوع را پیشنهاد نداده است از آن بهره نبرید.

هادی اتصال زمین یا اتصالات ارت (Earthing Lead or Earthing Joint) :

سیم‌هادی بین هادی ارت و صفحات زمین و یا الکترودهای زمین به عنوان اتصال ارت یا هادی اتصال ارت شناخته می‌شود. نقطه ای که  هادی مداوم زمین و الکترود ارت به هم می رسند نقطه ی  اتصال شناخته می‌شود. به مانند شکل فوق نامیده می‌شود.

Earthing lead (هادی اتصال زمین یا ارت)بخش نهایی سیستم ارتینگ است که به الکترود ارت متصل می‌شود(که زیر زمین است)

حداقل ارتباطات باید در اتصالات ارت مورد استفاده قرار داشته باشد .به صورت کلی سیم‌های مسی می‌تواند به عنوان هادی اتصال ارت مورد استفاده قرار بگیرد اما از نوارهای مسی در تاسیسات بزرگ استفاده می‌شود تا بتواند خطای جریان بالاتر را تحمل کند.

سیم سخت مسطح مسی همچنین می‌تواند برای این موضوع مورد استفاده قرار بکیرد. در این روش ، تمام هادی‌های زمین به یک نقطه اتصال مشترک نصب شده و سپس هادی اتصال ارت برای ارتباط الکترودهای زمین به نقاط اتصال مورد استفاده قرار می گیرد.

برای افزایش ضریب امنیت تاسیسات ، دو سیم مسی به عنوان سیم اتصال ارت مورد استفاده قرار می گیردتا بتواند صفحات فلزی را به الکترودهای زمین متصل کند.

اگر از دو صفحه و یا الکترود زمین استفاده شود  4 سیم اتصال ارت وجود خواهد داشت. نمی‌توان این موضوع را در نظر گرفت که بتوان دو اتصال را به صورت موازی ایجاد کرد تا جریان خطا بتواند از آن عبور کند و باید هر سیم قابلیت حمل کل جریان خطا را داشته باشد .انجام این کار می‌تواند برای امنیت بیشتر که در سیستم نیاز است ضروری باشد.

ارت کردن یک موتور از ۲ نقطه

سایزسیم اتصال ارت (Earthing Lead):

سایز سیم اتصال ارت نبایست از نصف کوچکترین سیم موجود در تاسیسات کمتر باشد. بزرگترین سایز برای سیم اتصال ارت برابر با سیم 35 و سایز کمینه این موضوع برابر با سیم 16 است. اگر سیم 35 انتخاب شده و یا جریان مدار برابر با 200 آمپر باشد ، بهتر است به جای سیم دوبل از نوار مسی استفاده کنیم. نحوه اتصال در شکل بالا مشخص شده‌است.

الکترود و یا صفحات زمین :

یک الکترود فلزی یا صفحه فلزی که در زمین دفن شده‌است و آخرین بخش از سیستم زمین‌کردن می‌باشد. به معنای ساده آخرین قسمت فلزی زیر زمین که اتصال به ان از طریق اتصالات شکل گرفته می‌شود با نام الکترود و یا صفحه زمین شناخته می‌شود. یک صفحه ، لوله و یا میله فلزی با مقاومت بسیار کم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و جریان خطا را به سمت زمین انتقال دهد.

 

نحوه ی اتصال صحیح سیم اتصال زمین روی صفحه ارت

سایز الکترود زمین :

آهن و مس می‌تواند به عنوان الکترودهای زمین مورد استفاده قرار بگیرد.

 • سایز الکترود زمین ( مس ) :
 • ( 300*600*600 ) میلی متر.
 • ( آهن):
 • 6*600*600 میلی متر

به یادداشته باشید که این الکترودها در زمین مرطوب خاک شود. اگر این موضوع ممکن نیست ، آب را در داخل لوله اهن گالوانیزه قرار دهید تا بتوانید شرایط مرطوب را ایجاد کنید. در سیستم ارت‌کردن ، الکترود زمین را به صورت عمودی قرار‌دهید ، همانطور که در بالا نشان داده‌است. همچنین حدود 30 سانتی متر لایه زغال چوب پودری و مخلوط آهک در اطراف صفحه زمین قرار  دهید.(الکترود ارت و صفحه ارت یکی هستند و با هم فرقی ندارند

این عمل موجب افزایش احتمالی اندازه الکترود زمین شده که منجر به پیوستگی بهتر در زمین (سیستم زمین) می‌شود و همچنین به حفظ وضعیت رطوبت در اطراف صفحه زمین کمک می‌کند.

بهتر است بدانید :

از کک استفاده نکنید (پس از سوزاندن ذغال سنگ در کوره برای انتشار همه گازها و اجزای دیگر، کربن باقی مانده 88٪ کک نامیده می‌شود) یا ذغال سنگ به جای زغال چوب (زغال چوب) به دلیل خوردگی در صفحه زمین استفاده نکنید.

از آنجایی که سطح آب در بخش‌های متفاوت مختلف می‌باشد ، عمق خاک کردن صفحه زمین در محل های مختلف متفاوت می‌باشد اما این عدد نباید از 3 متر کمتر باشد و فاصله با آب های ثابت نباید با 1 متر فاصله بیشتر باشد.

موتورها، ژنراتورها، ترانسفورماتورها و غیره باید از دو الکترود مختلف به زمین متصل شوند.

سایز صفحات و الکترودهای زمین برای تاسیسات کوچک

در تاسیسات کوچک از لوله‌های فلزی ( 25 میلی متر و طول 2 متر استفاده می‌شود. لوله فلزی نباید کمتر از 2 متر پایین تر از سطح زمین باشد. برای نگه داشت شرایط همراه با رطوبت حدود 25 میلی متر مخلوط ذغال سنگ و آهک در اطراف صفحه زمین انباشته شود.

برای کارآیی و راحتی، شما می‌توانید از میله‌های مس با قطر 25 میلیمتر و طور ۲ متر  به جای صفحه ی مسی استفاده کنید. ما در مورد روش نصب و راه اندازی سیستم زمین در ادامه بحث خواهیم کرد.

روش‌ها و انواع ارت‌کردن

ارت‌کردن می‌تواند به روش های گوناگونی صورت بگیرد.روش‌های گوناگون در این زمینه ( تجهیزات خانگی و یا صنعتی و تجهیزات دیگر و ماشین‌ها ) در ادامه مورد بررسی قرار ‌گرفته‌است:

ارت‌کردن صفحه ای :

در این سیستم ، یک صفحه مسی با ابعاد 60*60 سانتی متر و ضخامت 3.18 میلیمتر و یا ورق گالوانیزه با ابعاد 60 در 60 سانتی متر و ضخامت 6.35 میلی متر مورد‌استفاده قرار‌می‌گیردکه به صورت عمودی در خاک قرار می گیردکه اندازه این عمق نباید از 3 متر کم تر باشد.

برای سیستم ارت‌کردن مناسب ، قدم های بالا را را برای مرطوب نگه داشتن الکترود بهره می‌برند.

ارت‌کردن لوله‌ای :

فولاد گالوانیزه و یک لوله سوراخ‌شده از طول و قطر تایید شده به صورت عمودی در یک خاک مرطوب در این نوع سیستم زمین قرار داده‌شده‌است. این سیستم رایج‌ترین سیستم زمینی‌است.

اندازه لوله استفاده‌شده بستگی به مقدار جریان و نوع خاک دارد. ابعاد لوله معمولا 40 میلیمتر قطر و 2.75 سانتی متر طول‌است که این موضوع برای خاک طبیعی‌بوده و برای خاک‌های خشک و حاوی ستگ این اندازه بزرگ می‌شود. رطوبت خاک مشخص‌کننده طول‌است و معمولا لوله در فاصله 4.75 متری از سطح زمین دفن‌می‌شود.

ارت و زمین کردن با لوله - ماه صنعت انرژی

ارت‌کردن میله‌ای :

این روش همانند روش ارت‌کردن لوله ای‌می‌باشد. یک میله مسی با قطر 12.5 میلی متر یا 16 میلی متر با جنس گالوانیزه و یا بخش توخالی 25 میلی متری از لوله‌های گالوانیزه با طول 2.5 متر که صورت عمودی با کمک چکش و یا با دست در داخل زمین قرار‌می‌گیرد. طول الکترودهای جاسازی‌شده در خاک، مقاومت به زمین را به مقدار مطلوب کاهش می‌دهد.

ارت کردن با میله مسی - ماه صنعت انرژی

ارت‌کردن از طریق لوله‌های گالوانیزه

در این روش از ارت‌کردن لوله‌های گالوانیزه به منظور ارت‌کردن مورد‌استفاده قرار‌می‌گیرد. مطمین شوید که مقاومت این لوله‌ها را چک کنید و از کلمپ‌های ارت‌کردن به منظور کمینه‌کردن مقاومت بهره ببرید. اگر هادی رشته ای به عنوان سیم ارت‌کردن استفاده‌می‌شود، قبل از نصب رشته‌های سیم را تمیز کنید و مطمئن شوید که آن را در موقعیت مستقیم و موازی قرار داده‌اید و سپس می‌توانید آن‌ها را به لوله‌های گالوانیزه متصل‌کنید.

ارت‌کردن با نوار و یا با سیم :

در این روش از ارت‌کردن الکترودهای نواری با مقطع عرضی کمتر از 25*1.6 میلی متر و  در حالت افقی  و حداقل عمق 0.5 متر دفن شده‌است. اگر از مس با سطح مقطع 25*4 میلی متر استفاده‌شود و اگر از آهن گالوانیزه و یا فولاد استفاده می کنید اندازه حداق باید 3 میلیمتر مربع باشد.

اگر هادی‌های دایره‌ای مورد‌استفاده قرار گفته‌است ، سطح مقطع آن‌ها نباید خیلی کوچک باشدکه اگر جنس این موضوع از آهن گالوانیزه و یا فولاد باشد می‌توان گفت این مقدار باید از 6 میلیمتر مربع کمتر نباشد. طول هادی که در زمین دفن‌می‌شود، مقاومت زمین را می‌تواند تغییر دهد  اما این موضوع فراموش نشود که این طول نباید کمتر از 15 متر باشد.

روش عمومی برای پیاده سازی ارت‌کردن الکتریکی ( قدم به قدم ) :

روش معمول برای ارت‌کردن تجهیزات الکتریکی ، دستگاه ها و وسایل خانگی به صورت زیر‌است :

 • نخست ، یک گودال 1.5 در 1.5 متر را به اندازه 6 الی 9 متر در زمین حفر‌کنید.( دقت‌کنید که عرض و عمق وابسته به نوع زمین می‌باشد)
 • به صورت عمودی یک صفحه مسی با اندازه (600x600x300 mm) را در داخل این گودال دفن‌کنید.
 • اتصالات را از طریق دو پیچ و مهره به صفحات زمین سفت‌کنید.
 • برای هر صفحه زمین از دو اتصال استفاده‌کنید و آن را هم سفت‌کنید.
 • برای محافظت از اتصالات از گریس استفاده‌کنید.
 • تمام سیم‌ها را در لوله فلزی جمع آوری‌کنید. مطمین شوید این لوله حداقل 30 سانتی متر از سطح زمین بالاتر‌است.
 • برای حفظ شرایط رطوبتی زمین یک لایه 30 سانتی متری از پودر زغال چوب (زغال چوب پودری) و مخلوط آهک در اطراف صفحه زمین استفاده‌کنید.
 • از پیچ و مهره‌ها برای محکم‌کردن اتصالات به صفحات زیرین ماشین‌ها استفاده‌کنید. هر دستگاه باید از دو مکان مختلف زمین شود.حداقل فاصله مابین این دو الکترود 3 متر باید باشد.
 • هادی ارت که به بخش‌های فلزی تاسیسات نصب می‌شود بایستی تا حد ممکن محکم شود. مطمین شوید که با تست تداوم از تداوم شرایط مطمین شوید.
 • در آخر سیستم ارت را از طریق تست کننده زمین مورد آزمایش قرار‌دهید. اگر همه چیز بر اساس برنامه ریزی پیش رفت ، گودال را با خاک پر‌کنید. حداکثر مقاومت برای زمین‌کردن برابر با 1 اهم است. اگر این مقدار بیش از 1 اهم شد، سایز اتصالات و هادی را افزایش دهید. پایه‌های خارجی لوله‌ها را باز بگذارید و از آن‌ها برای تزریق آب استفاده کنید تا شرایط رطوبت در اطراف الکترود زمین حفظ شود که این موضوع برای سیستم زمین‌کردن با اهمیت‌است.

 

مشخصات SI برای زمین‌کردن

مشخصات مختلف مربوط به زمین‌کردن که طبق استانداردهای هند توصیه‌می‌شود، در زیر آمده‌است:

 • الکترود زمین‌کردن نباید نزدیک به ساختمان که تاسیسات الکتریکی در آن زمین شده‌است نصب شود ، این فاصله حداقل بایستی برابر با 1.5 متر باشد.
 • مقاومت زمین باید به اندازه کافی کم باشد تا برای راه اندازی رله های محافظ و یا فیوز ها کفایت کند. مقدار این موضوع ثابت نمی‌باشد و این موضوع با شرایط آب و هوایی تغییر میکند و این موضوع به رطوبت وابسته است.
 • سیم زمین‌کردن و الکترود زمین‌کردن باید از یک جنس باشند.
 • الکترودها به صورت عمودی بایستی در خاک دفن شود.

خطرات عدم استفاده از سیستم زمین‌کردن

همانطور که در قبل به ان اشاره شد زمین‌کردن به منظور :

 • جلوگیری از شوک‌های الکتریکی
 • جلوگیری از خطر آتش سوزی نتیجه جریان نشتی در مسیر‌های ناخواسته
 • برای اطمینان از این که هیچ هادی هدایت جریان دارای پیتانسیل بیشتری نسبت به پتانسیلی که عایق‌های آن طراحی‌شده‌اند نمی‌شود.

با این حال ، اگر جریان بیش از حد زمین نشود ، حتی با وجود فیوز وسایل آسیب می‌بینند. به این موضوع توجه داشته‌باشید که این جریان در نقطه تولید‌شده باید زمین‌شود و این دلیلی‌است که سیم ارت جریان بسیار کم و یا تقریبا صفر را حمل‌می‌کند.همچنین هادی‌های جریان دار را نباید به هیچ عنوات ارت کرد. ارت‌کردن سیم جریان دار می‌تواند فاجعه‌آمیز‌است.

من یک فرد را دیده ام که به خاطر افتادن سیم برق بر روی زمین مرطوب به سادگی فوت شده‌است. جریان بیش از حد در ایستگاه‌های تولید زمین‌می‌شود و اگر در کل ارتینگ به علت خطا کارآمد نباشد، قطع‌کننده‌های خطا زمین برای کمک وجود خواهد داشت. فیوز تنها زمانی عمل‌می‌کند که برق ورودی از میزان تعیین‌شده بالاتر باشد و با قطع مدار از رسیدن جریان به وسایل جلوگیری‌می‌کند.

و در ادامه

در وسایل برقی ، اگر جریان بالا زمین نشود ، ما ممکن‌است شوک های شدید الکتریکی را تجربه کنیم. ارت‌کردن تنها زمان وقوع یک مشکل ایجاد‌شده و ما را از خطرات حفظ خواهد‌کرد. اگر در یک تاسیسات الکتریکی ، بخش فلزی از وسایل برقی به سیم برقی به صورت مستقیم وصل شود نتیجه می‌تواند ایجاد خطا در تاسیسات باشد و به علت تجمع بارهای استاتیکی بر روی فلز این موضوع شارژ خواهد‌شد.

اگر شما به صورت تصادفی به قسمت‌های فلزی دست بزنید این موضوع خطرساز‌است. اما اگر ین بخش زمین شده‌باشد ، بارهای تجمع‌یافته به زمین منتقل‌شده و بر روی فلز تجمع نمی بابد.جریان در وسایل برقی از سیم زمین عبور نمی‌کند.

علاوه بر این ، اگر در یک سیستم مشکل دار ، سیم برق دار به بخش‌های فلزی ماشین وصل‌شود و یک فرد این بخش فلزی را لمس کند ، جریان از طریق بدن وی به زمین عبور خواهد کرد. از این رو ، این آسیب می‌تواند تا فوت فرد ادامه داشته‌باشد. از این رو ارت‌کردن بسیار با اهمیت‌است

در آخر مطالعه این مقاله نیز پیشنهاد می‌گردد:

حفاظت ساختمان در مقابل صاعقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *