راه انداز یا استارتر موتور الکتریکی چیست؟

راه انداز یا استارتر موتور الکتریکی - ماه صنعت انرژی

در این مقاله قصد داریم در مورد راه‌انداز یا استارتر موتور الکتریکی و انواع روش های راه‌اندازی آن صحبت کنیم.

فهرست مطالب

1- راه‌انداز موتور چیست؟

2- چرا ما به یک راه‌انداز برای موتور الکتریکی نیاز داریم؟

3- یک راه‌انداز یا استارتر موتور الکتریکی چگونه کار‌می‌کند؟

4- انواع راه‌انداز موتور براساس روش‌های راه‌اندازی

———————————

1- راه‌انداز موتور چیست؟

راه‌انداز موتور یک وسیله الکتریکی‌است که برای شروع و متوقف کردن ایمن موتور از آن استفاده‌می‌شود.

شبیه به یک رله ، راه‌انداز موتور برق را روشن / خاموش می‌کند و برخلاف رله ، حفاظت  ولتاژی و حافظت اضافه جریان را نیز فراهم‌می‌کند.

عملکرد اصلی راه‌انداز موتور به شرح زیر‌است؛

 • به صورت ایمن موتور را راه‌اندازی کند.
 • به صورت ایمن موتور را متوقف کند.
 • جهت چرخش موتور را برعکس کند.
 • از موتور در برابر افت ولتاژ و اضافه جریان حفاظت کند.

راه انداز موتور چیست؟ - ماه صنعت انرژی

راه‌انداز موتور از دو مؤلفه اصلی ساخته‌شده‌است که برای کنترل و حفاظت از موتور با یکدیگر کار می‌کنند.

1- کنتاکتور الکتریکی: هدف از کنتاکتور روشن یا خاموش کردن منبع تغذیه به موتور با وصل و یا قطع کنتاکت‌ها‌است

2- مدار حفاظت اضافه بار: هدف از این مدار محافظت از موتور در برابر صدمات احتمالی به دلیل شرایط اضافه بار‌است.

جریان زیاد از طریق روتور ممکن‌است به سیم‌پیچ و همچنین سایر وسایل متصل به منبع تغذیه آسیب برساند.مدار حفاظتی این جریان را حس‌می‌کند و منبع تغذیه را قطع‌می‌کند.

———————————

2- چرا ما به یک راه‌انداز برای موتور الکتریکی نیاز داریم؟

راه‌انداز موتور برای راه‌اندازی موتور القایی ضروری است. این به دلیل مقاومت الکتریکی کم در روتور‌است. امپدانس روتور به لغزش موتور القایی بستگی دارد كه همان سرعت نسبی بین روتور و استاتور است.

امپدانس روتور به صورت معکوس نسبت به مقدار لغزش تغییر‌می‌کند.

لغزش موتور القایی در حالت ایستاده (موقعیت استراحت) ۱‌است ، بنابراین امپدانس در حداقل مقدار خود است و به همین دلیل  جریان زیادی را در زمان راه‌اندازی از منبع ورودی می کشد.

جریان ورودی زیاد باعث مغناطیسی شدن فاصله هوایی بین روتور و استاتور می‌شود که باعث ایجاد EMF در سیم‌پیچ روتور می‌شود.

این EMF در سیم‌پیچ روتور جریان الکتریکی ایجاد‌می‌کند که باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی برای تولید گشتاور در روتور می‌شود،

(در روتور میله های رسانایی وجود دارد که به هم متصل شده اند و با ایجاد EMF در این میله ها و به علت اتصال کوتاه میله ها جریان ایجاد شده و این جریان باعث تولید یک میدان مغناطیسی می‌شود).

با افزایش سرعت روتور لغزش موتور کاهش می یابد و جریان کشیده شده توسط موتور کاهش می یابد.

موتور الکتریکی - ماه صنعت انرژی

همچنین

جریان ورودی 5-8 برابر جریان بار کامل نرمال است که مقدار بسیار زیادی است.

بنابراين چنين مقدار جريان مي تواند به  سيم پيچ هاي موتور آسیب بزند و آن ها را  بسوزاند  و یا مي تواند باعث افت ولتاژ خط تغذيه شود كه مي‌تواند به ساير وسايل متصل به همان خط آسيب برساند.

به منظور محافظت از موتور از چنین جریان عظیمی ، از یک راه‌انداز استفاده می‌کنیم که جریان اولیه را برای مدت کوتاهی در هنگام راه‌اندازی محدود‌می‌کند و

به محض رسیدن سرعت موتور به مقدار خاصی، منبع تغذیه طبیعی به موتور دوباره متصل می‌شود. آنها همچنین موتور را در برابر شرایط خطا مانند ولتاژ کم و اضافه جریان در هنگام کار عادی محافظت می‌کنند.

اگرچه موتورهای کوچک دارای قدرت زیر 1 اسب بخار مقاومت بالایی دارند و می‌توانند جریان اولیه را تحمل کنند

بنابراین نیازی به چنین راه‌انداز موتور ندارند، اما به حفاظت اضافه جریان احتیاج دارند که توسط راه‌انداز‌های مستقیم معمولا  DOL (Direct On-Line) تهیه شده‌است.

———————————

3- یک راه‌انداز یا استارتر موتور الکتریکی چگونه کار‌می‌کند؟

راه‌انداز یک دستگاه کنترلی‌است که برای سوئیچ کردن موتور بصورت دستی یا اتوماتیک استفاده‌می‌شود. از این وسیله برای روشن / خاموش کردن ایمن موتورهای الکتریکی با قطع و وصل کنتاکت‌ها استفاده‌می‌شود

راه‌انداز دستی برای موتورهای کوچکتر که در آن اهرم کار دستی (باعث حرکت موقعیت کنتاکت‌ها‌می‌شود) به موقعیت ON یا OFF استفاده‌می‌شود.

نقطه ضعف این نوع راه‌انداز این‌است که آنها باید بعد از قطع برق به صورت دستی دوباره وصل شوند.

به عبارت دیگر، آنها برای هر عمل (روشن یا خاموش) به کنترل دستی نیاز دارند.

بعضی اوقات، این عمل ممکن‌است منجر به جریان زیاد در سیم‌پیچ موتور شود که ممکن‌است موتور را بسوزاند.

به همین دلیل در اکثر موارد که از راه‌انداز‌ها مانند راه‌انداز خودکار که دارای حفاظت‌است استفاده‌می‌شود، این نوع راه‌انداز‌های دستی  توصیه نمی‌شود.

استارتر موتور الکتریکی - ماه صنعت انرژی

از طرف دیگر،

از راه‌انداز‌های اتوماتیک که از رله‌های الکترومکانیکی و کنتاکتور تشکیل شده‌اند برای تغییر عملکرد ON / OFF موتور استفاده‌می‌شود.

هنگامی که جریان از طریق سیم‌پیچ‌های کنتاکتور عبور‌می‌کند، میدان الکترومغناطیسی که کنتاکت را می کشد یا تحت فشار قرار‌می‌دهد، که این کار باعث ایجاد اتصال سیم‌پیچ‌های موتور به منبع تغذیه می‌شود

از شستی ها استارت و استاپ متصل به موتور و راه‌انداز می‌توان برای عملکرد خاموش و روشن کردن موتورها استفاده کرد. سیم‌پیچ‌های کنتاکتور با فشار دادن دکمه استاپ بی برق‌شده و باعث قطع شدن کنتاکتور کار می‌شود.

به این ترتیب تیغه های کنتاکتور به دلیل چیدمانشان به موقعیت عادی خود که منجر به خاموش شدن موتور‌می‌شود منتقل می‌شوند(داخل کنتاکتور یک فنر وجود دارد که اگر کویل کنتاکتور بی برق شود فنر سریعا تیغه‌های کنتاکتور را قطع‌می‌کند).

در صورت قطع برق یا خاموش کردن دستی ، موتور به طور خودکار راه نمیفتد تا اینکه با فشار دادن “دکمه استارت” موتور را به صورت دستی راه‌اندازی کنیم.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه یک راه‌انداز موتور DOL (راه‌انداز مستقیم)برای عملکرد ON / OFF کار می‌کند.

———————————

4- انواع راه‌انداز موتور براساس روش‌های راه‌اندازی

در صنایع از روشهای مختلفی برای راه‌اندازی موتور القایی استفاده‌می‌شود. قبل از بحث در مورد انواع موتورها ، در اینجا برخی از تکنیک‌های مورد‌استفاده در راه‌انداز موتورها آمده‌است.

 • ولتاژ کامل یا راه‌اندازی با ولتاژ خط

چنین راه‌انداز هایی به طور مستقیم موتور را با به منبع ولتاژ نامی وصل می‌کنند. موتورهای متصل از طریق چنین راه‌اندازهایی دارای قدرت کمتری هستند به طوری که افت ولتاژ شدیدی در خط برق ایجاد نشود.

آنها در حالت‌هایی که توان موتور پایین‌است و موتور فقط در یک جهت کار‌می‌کند استفاده‌می‌شود.

 • راه‌انداز با ولتاژ کامل معکوس‌کننده

با تعویض دو فاز، جهت موتور القایی 3 فاز قابل تغییر‌است. چنین راه‌اندازی دارای دو کنتاکتور مغناطیسی‌است که با هم اینترلاک‌شده  و می‌توانند جهت چرخش موتور را معکوس کنند.

در مواردی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد که در آن موتور به هر دو جهت نیاز داشته‌باشد و از کنتاکتور برای کنترل آن استفاده‌می‌شود.

 • راه‌انداز چند سرعته

برای تغییر سرعت موتور AC ، باید فرکانس منبع تغذیه را تغییر دهید یا تعداد قطب های (با اتصال مجدد سیم‌پیچ‌ها در برخی از موتورها) موتور را تغییر دهید.

چنین نوع راه‌انداز‌هایی موتور را با چند سرعت از پیش انتخاب‌شده برای برنامه‌های از پیش تعیین‌شده راه‌اندازی‌می‌کند.

 • راه‌اندازی با کاهش ولتاژ

متداول ترین نوع راه‌اندازی ، کاهش ولتاژ در هنگام راه‌اندازی موتور برای کاهش جریان ورودی‌است که می‌تواند به سیم‌پیچ موتور آسیب برساند و همچنین باعث افت زیاد ولتاژ شود.

این راه‌انداز ها برای موتورهای با توان نامی بالا استفاده می‌شوند.

براساس تکنیک های ذکر شده در بالا ، انواع زیر راه‌انداز زیر در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع راه‌انداز های موتور:

ما در مورد انواع موتور و روش های راه‌اندازی آنها بر اساس روش های راه اندی موتور با مزایا و معایب بحث خواهیم کرد.

 •  را ه اندازی  مستقیم (DOL)
 •  راه‌اندازی با  مقاومت راه‌اندازی
 • وراه‌اندازی با مقاومت روتور یا راه‌اندازی موتور با حلقه لغزان
 •  راه‌اندازی با اتوترانس
 •  راه‌انداز ستاره مثلث
 • وراه‌اندازی با سافت استارتر
 •  درایو فرکانس متغیر (VFD)

راه‌انداز موتورها انواع مختلفی دارند اما عمدتاً به دو نوع طبقه بندی می‌شوند.

 •  راه‌انداز دستی

این نوع راه‌انداز به صورت دستی کار می‌کند و نیازی به تجربه ندارد. از یک دکمه فشاری (شستی) برای خاموش و روشن کردن موتور متصل به آن استفاده می‌شود.

مکانیسم پشت دکمه شامل سوئیچ مکانیکی است که باعث می‌شود مدار قطع و وصل شده و این قطع و وصلی مدار باعث روشن و خاموش شدن موتور می‌شود.

آنها همچنین از اضافه بار محافظت می‌کنند. با این حال ، این راه‌انداز ها دارای LVP (حفاظت ولتاژ) نیستند یعنی مدار را در هنگام افت ولتاژ قطع نمی‌کنند.

این ممکن‌است برای برخی از کاربردها خطرناک باشد زیرا موتور هنگام برق دار شدن دوباره راه‌اندازی شده و شروع به کار می‌کند. بنابراین آنها برای موتور کم توان استفاده می‌شوند.

راه‌اندازی مستقیم یک راه‌انداز دستی است که از اضافه بار محافظت می‌کند.

 • وراه‌انداز یا استارتر مغناطیسی

راه‌انداز های مغناطیسی رایج ترین نوع راه‌انداز هستند و بیشتر آنها برای موتورهای پرقدرت AC استفاده می‌شوند.

این راه‌انداز ها بصورت الکترومغناطیسی مانند رله ای که با استفاده از مغناطیس باعث قطع و وصل شدن کنتاکت ها می‌شوند کار می‌کنند.

این نوع راه‌انداز هاولتاژ پایین تر و ایمن تری را برای راه‌اندازی موتور فراهم میکند و همچنین شامل حافظت های  افت ولتاژ و اضافه جریان نیز هستند.

در هنگام قطع برق ، راه‌انداز مغناطیسی به طور خودکار مدار را قطع میکند. بر خلاف راه‌اندازهای دستی ، این نوع راه‌انداز ها  شامل عملکرد خودکار و از راه دور است که اپراتور را حذف میکند.

راه‌انداز مغناطیسی از دو مدار تشکیل شده‌است:

مدار قدرت؛ این مدار وظیفه تأمین نیروی برق موتور را دارد. این شامل کنتاکت های الکتریکی است که از طریق رله اضافه بار، باعث اتصال منبع تغذیه  به موتور شده و آن  را روشن / خاموش می‌کند.

مدار کنترل؛ این مدار کنتاکت‌های مدار قدرت را کنترل‌می‌کند تا منبع تغذیه موتور را قطع یا وصل کند. کویل های الکترومغناطیسی برای کشیدن یا فشار دادن کنتاکت‌های الکتریکی، برقدار یا بی برق می‌شوند.

بنابراین این روش یک کنترل از راه دور برای راه‌انداز فراهم‌می‌کند.

1) راه‌انداز مستقیم (DOL)

این ساده ترین شکل راه‌اندازی موتور است که موتور را به طور مستقیم به منبع تغذیه متصل‌می‌کند.

این دستگاه از یک کنتاکتور مغناطیسی تشکیل شده‌است که موتور را به خط برق از طریق یک رله اضافه بار جهت محافظت در برابر اضافه جریان متصل‌می‌کند.

کاهش ولتاژ برای راه‌انداز ایمن موتور وجود ندارد. بنابراین موتور مورد استفاده با چنین راه‌انداز هایی دارای توان نامی کمتراز 5 اسب بخار است. دارای دو شستی فشاری ساده‌است که موتور را راه‌اندازی و متوقف می‌کنند.

با فشردن دکمه راه‌انداز، کویل که کانکتورها را برای بستن مدار به هم می کشد ، انرژی دار می‌کند .

و با فشار دادن دکمه توقف، سیم‌پیچ کنتاکتور را بی برق می‌کند و کنتاکت های کنتاکتور  را از هم جدا می‌کند و باعث می‌شود مدار قطع شود.

سوئیچ مورد استفاده برای روشن / خاموش کردن منبع تغذیه می‌تواند از هر نوع مانند دوار ، سطح ، شناور و غیره باشد.

اگرچه، این راه‌انداز ولتاژ راه‌انداز ایمن را فراهم نمی‌کند ، رله اضافه بار محافظت در برابر گرمای بیش از حد و اضافه جریان را فراهم‌می‌کند.

رله اضافه بار به طور معمول کنتاکت بسته‌است که سیم‌پیچ کنتاکتور را فعال‌می‌کند. هنگامی که رله اضافه بار تریپ میکند ، سیم‌پیچ کنتاکتور را از کار می اندازد و مدار را قطع میکند.

راه انداز مستقیم - ماه صنعت انرژی
راه‌انداز مستقیم – ماه صنعت انرژی

مزایای استفاده از راه‌انداز مستقیمDOL

 • طراحی بسیار ساده و مقرون به صرفه‌ای دارد.
 • درک و کارکرد آن بسیار آسان‌است.
 • به دلیل جریان راه‌انداز بالا گشتاور راه‌انداز بسیار خوبی را فراهم‌می‌کند.

معایب راه‌انداز موتور DOL

 • جریان زیاد ورودی می‌تواند به سیم‌پیچ ها آسیب برساند.
 • جریان ورودی زیاد باعث افت ولتاژ در خط برق میشود.
 • برای موتورهای سنگین مناسب نیست.
 • این راه‌انداز می‌تواند طول عمر موتور را کاهش دهد.

2) راه‌انداز یا استارتر با مقاومت در استاتور

راه‌انداز مقاومت استاتور برای راه‌انداز موتور از تکنیک RVS[1] (کاهش ولتاژ راه‌اندازی) استفاده‌می‌کند. مقاومت خارجی به صورت سری با هر فاز از استاتور موتور القایی اضافه‌می‌شود.

کار مقاومت کاهش ولتاژ خط (متعاقبا کاهش جریان اولیه) اعمال‌شده برای استاتور‌است.

در ابتدا، مقاومت متغیر در حداکثر موقعیت نگه داشته‌می‌شود و حداکثر مقاومت را نشان می‌دهد. بنابراین ولتاژ در موتور به دلیل افت ولتاژ در مقاومت، حداقل (در سطح ایمن)‌است.

پایین بودن ولتاژ استاتور، جریان ورودی را که می‌تواند به سیم‌پیچ موتور آسیب برساند ، محدود‌می‌کند. با افزایش سرعت موتور ، مقاومت کاهش می‌یابد و استاتور مستقیماً به خط برق وصل می‌شود.

از آنجا که جریان با ولتاژ متناسب‌است و گشتاور متناسب با توان ۲ جریان‌است ، با کاهش 2 برابری ولتاژ ، گشتاور را 4 برابر کاهش می‌دهد. بنابراین گشتاور راه‌انداز با استفاده از چنین راه‌انداز بسیار کم‌است و باید حفظ شود.

راه اندازی موتور استاتور - ماه صنعت انرژی

مزایای راه‌انداز با مقاومت در استاتور

 • در راه‌انداز ویژگیهای انعطاف پذیری را ایجاد‌می‌کند.
 • ولتاژ متغیر امکان شتاب صاف و نرم را می‌دهد.
 • می‌تواند به هر دو موتور ستاره یا مثلث متصل شود.

معایب راه‌انداز موتور با مقاومت استاتور

 • مقاومتها باعث تلفات توان می‌شود.
 • گشتاور راه‌اندازی به دلیل کاهش ولتاژ بسیار کم‌است.
 • مقاومت در موتورهای بزرگ بسیار گران‌است.

3) مقاومت روتور یا راه‌انداز موتور با حلقه لغزان

این نوع راه‌انداز با ولتاز نامی استاتور کار‌می‌کند. این روش فقط بر روی موتور القایی با حلقه لغزان کار‌می‌کند به همین دلیل به عنوان راه‌انداز موتور حلقه لغزان نیز شناخته‌می‌شود.

مقاومتهای خارجی از طریق حلقه لغزان با روتور به صورت ستاره متصل می‌شوند. این مقاومت‌ها جریان روتور را محدود کرده و گشتاور را افزایش می‌دهند.

این کار باعث کاهش جریان راه‌اندازی استاتور می‌شود. همچنین به بهبود ضریب توان کمک‌می‌کند

مقاومت ها فقط در هنگام راه‌انداز موتور استفاده می‌شوند و هنگامی که موتور سرعت خود را بالا می برد ، برداشته می‌شود.

مزایای راه‌انداز موتور با مقاومت در روتور

 • با استفاده از ولتاژ کامل ، جریان کم راه‌انداز را تأمین‌می‌کند.
 • به دلیل گشتاور راه‌انداز زیاد ، موتور را می‌توان زیر بار راه‌اندازی کرد.
 • این روش ضریب توان را بهبود می‌بخشد.
 • طیف گسترده‌ای از کنترل سرعت را در اختیار شما قرار می‌دهد.

معایب راه‌انداز موتور مقاومت روتور

 • این روش فقط بر روی موتور القایی با حلقه لغزان کار‌می‌کند.
 • روتور گران و سنگین‌تر‌است.

4) راه‌اندازی با اتوترانس

این نوع راه‌انداز  از ترانسفورماتور  به عنوان ترانسفورماتور کاهنده جهت کاهش ولتاژ اعمال شده به استاتور استفاده‌می‌کند.

این نوع راه‌انداز می‌تواند به هر دو نوع اتصال ستاره و مثلث متصل شود.

ثانویه اتو ترانسفورماتور به هر فاز از موتور متصل‌است. انشعاب های چندگانه ای از اتو ترانسفورماتور بخشی از ولتاژ نامی را تأمین‌می‌کند.

در هنگام راه‌اندازی ، رله در موقعیت‌های انشعاب‌ها حرکت کرده با با افزایش سرعت موتور ولتاژ را افزایش دهد.

رله بین نقاط انشعاب‌ها تغیر‌می‌کند تا ولتاژ را با سرعت موتور افزایش دهد.

در آخر، آن را با ولتاژ نامی متصل می‌کند در مقایسه با سایر تکنیک های کاهش ولتاژ، ولتاژ بالایی را برای یک جریان شروع خاص ارائه می‌دهد.

این امر به فراهم آوردن گشتاور شروع بهتر‌می‌شود.

راه‌انداز یا استارتر

مزایای استفاده از راه‌انداز یا استارتر با اتو ترانس

 • گشتاور راه‌اندازی بهتری را فراهم‌می‌کند.
 • برای راه‌اندازی موتورهای بزرگ با بار قابل توجه مورد استفاده می‌شود.
 • همچنین کنترل سرعت دستی را ارائه می‌دهد.
 • همچنین در راه‌اندازی ویژگیها انعطاف پذیری را ارائه می‌دهد.

معایبراه‌انداز یا استارتر با اتو ترانس

 • به دلیل بزرگی اتوترانس ، چنین راه‌اندازی فضای بسیار زیادی را می‌گیرد.
 • مدار پیچیده و نسبتاً گران تر از سایر راه‌انداز ها‌است.

5) راه‌انداز ستاره مثلث

این یکی دیگر از روشهای راه‌اندازی رایج‌است که در صنایع برای موتورهای بزرگ استفاده‌می‌شود. سیم‌پیچ موتور القایی 3 فاز برای راه‌انداز موتور بین اتصال ستاره و مثلث جابجا‌می‌شود.

برای راه‌انداز موتور القایی، با استفاده‌از یک رله به صورت ستاره متصل می‌شود. ولتاژ فاز در اتصال ستاره با ضریب 1/√3 کاهش می‌یابد و باعث‌می‌شود جریان راه‌انداز و همچنین گشتاور راه‌اندازی 1/3 از مقدار نامی‌ شود (یک سوم).

هنگامی که موتور شتاب می‌گیرد ، یک رله تایمر اتصال ستاره سیم‌پیچ های استاتور را به اتصال مثلث تغییر می‌دهد و ولتاژ کامل را در هر سیم‌پیچ امکان‌پذیر‌می‌کند. موتور با سرعت نامی کار‌می‌کند.

راه اندازی ستاره مثلث

مزایای استفاده از راه‌انداز یا استارتر ستاره مثلث

 • طراحی آن ساده و ارزان‌است
 • به نگهداری نیاز ندارد
 • جریان راه‌انداز کم و مناسب‌است.
 • برای راه‌انداز موتورهای القایی بزرگ استفاده‌می‌شود.
 • برای شتاب با زمان طولانی بهتر‌است.

معایب راه‌انداز یا استارتر ستاره مثلث

 • فقط برروی موتور با اتصال مثلث می‌توان از آن استفاده‌کرد
 • اتصالات سیم بیشتری وجود دارد.
 • گشتاور راه‌اندازی کمی را دارد که قابل حفظ نیست.
 • انعطاف پذیری بسیار محدودی در راه‌اندازی وجود دارد.
 • هنگام جابجایی از ستاره به مثلث ، یک حرکت تند و تیز مکانیکی وجود دارد.

6) راه‌انداز یا استارتر با سافت استارتر

راه‌انداز سافت استارتر یا نرم نیز  همچنین از تکنیک کاهش ولتاژ استفاده‌می‌کند. از سوئیچ‌های نیمه هادی مانند TRIAC برای کنترل ولتاژ و همچنین جریان راه‌انداز به موتور القایی استفاده‌می‌کند.

یک TRIAC با کنترل فاز برای تأمین ولتاژ متغیر استفاده می‌شود. ولتاژ با تغییر زاویه آتش TRIAC تغییر می‌کند. برای تأمین ولتاژ ، زاویه آتش حداقل نگه داشته‌می‌شود.

ولتاژ با افزایش زاویه آتش به تدریج افزایش می یابد. در حداکثر زاویه آتش ، ولتاژ خط کامل روی موتور القایی اعمال می‌شود و با سرعت نامی کار‌می‌کند.

این افزایش تدریجی و صاف در ولتاژ راه‌انداز ، افزایش جریان و همچنین گشتاور نرم را فراهم‌می‌کند.

بنابراین هیچ حرکت شدید مکانیکی وجود ندارد و یک عملکرد نرم و صاف را فراهم می‌کند که باعث افزایش طول عمر دستگاه‌می‌شود.

سافت استارتر

مزایای استفاده‌از سافت استارتر

 • کنترل بهتری را برای جریان و ولتاژ راه‌اندازی را فراهم‌می‌کند.
 • شتاب صاف را ارائه می‌دهد ، بنابراین ضربه‌های ناگهانی وجود ندارد.
 • باعث کاهش افت‌های شدید در سیستم برق می‌شود.
 • طول عمر سیستم را افزایش می‌دهد.
 • بهره وری بهتر و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری را فراهم‌می‌کند.
 • اندازه آن کوچک است.

معایب سافت استارتر

 • نسبتاً گران است.
 • در صورت گرما اتلاف انرژی وجود دارد.

7) درایو فرکانس متغیر (VFD)

درست مانند راه‌انداز نرم (سافت استارتر) ، یک درایو با فرکانس متغیر (VFD) می‌تواند ولتاژ و همچنین فرکانس جریان تأمین‌کننده را تغییر دهد.

درایو ها بیشتر برای کنترل سرعت موتور القایی استفاده‌می‌شود زیرا می‌توانند فرکانس ورودی به موتور را نیز کنترل کنند.

جریان برق از منبع ولتاژ با استفاده از یکسو‌کننده‌ها به DC تبدیل‌می‌شودDC .با استفاده‌از روش PWM  از طریق ترانزیستور قدرت مانند IGBT به AC تبدیل‌می‌شود.

این روش کنترل کامل بر سرعت موتور از 0 تا سرعت نامی را فراهم‌می‌کند. گزینه تنظیم سرعت با ولتاژ متغیر راه‌اندازی بهتر و شتاب خیلی نرم و بالاتر از روش‌های دیگر را تامین‌می‌کند.

فرکانس متغیر - ماه صنعت انرژی

مزایای استفاده‌از درایو فرکانس متغیر

 • شتاب بهتر و روان تری برای موتور بزرگ فراهم می‌آورد.
 • کنترل کامل سرعت را با شتاب صاف و کاهش سرعت ارائه‌می‌دهد.
 • به دلیل عدم استرس الکتریکی و مکانیکی طول عمر را افزایش‌می‌دهد.
 • تغییر جهت موتور را نیز به راحتی فراهم‌می‌کند.
 • جریان راه‌اندازی را بدون کاهش گشتاور راه‌انداز بسیار کاهش می‌دهد(جریان راه‌انداز با جریان نامی برابر‌است).

معایب درایو فرکانس متغیر

 • نسبتاً گران است مگر اینکه کنترل سرعت نیز لازم باشد.
 • اتلاف گرما وجود دارد.
 • VFD ها در خطوط برقی هارمونیک ایجاد می‌کنند که می‌توانند تجهیزات الکترونیکی و ضریب قدرت را تحت تأثیر قرار دهند.
  البته در مدل های جدید با نصب فیلتر هارمونیکی در درایو این مشکل نیز حل شده‌است.

مقاله ی مرتبط:

انواع ترمز موتور القایی (آسنکرون) ترمز دینامیکی، احیا کننده معکوس

مزایا و معایب موتور القایی

درایو موتورهای القایی | راه‌اندازی، کنترل سرعت، ترمز موتور القایی

کاربرد موتور القایی ( موتور آسنکرون) (قفس سنجابی و روتور سیم‌پیچی شده)

راه‌انداز ستاره مثلث موتور ۳ فاز القایی

تفاوت بین اتصال ستاره و مثلث مقایسه ستاره و مثلث

لینک مقاله زبان اصلی:

What is Motor Starter? Types of Motor Starters and Motor Starting Methods

راه‌انداز یا استارتر

[1] reduced voltage starter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *