ترانسفورماتور های جداکننده یا ایزوله

ترانسفورماتور های جداکننده یا ایزوله - ماه نعت انرژی

ترانسفورماتور ایزوله

ترانسفورماتور ایزوله

ترانسفورماتورها دستگاه‌های الکترومغناطیسی هستند که جریان الکتریکی متناوب  (AC) را از طرف اولیه به ثانویه تبدیل می‌کنند. انرژی با استفاده از میدان مغناطیسی هسته ترانسفورماتور با فرکانس برابر و قدرت تقریبی برابر تبدیل می‌شود. بنابراین آنها جداسازی گالوانیک در سیستم الکتریکی را فراهم می‌کنند. ترانسفورماتورهای ایزولاسیون همانند سایر انواع ترانسفورماتور کار می‌کنند. اما کار اصلی ای ترانسفورماتور ایزولاسیون گالوانیک در سیستم الکتریکی است. آنها می توانند به عنوان ترانسفورماتور افزاینده یا ترانسفورماتور کاهنده کار کنند اما اغلب با نسبت تبدیل  نسبت تبدیل  کار می‌کنند. این بدان معنی است که مقادیر ولتاژ اولیه و ثانویه برابر هستند. این با همان تعداد دور در سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه به دست می‌آید.

ترانسفورماتورهای ایزوله در بسیاری از دستگاههای برقی برای مثال رایانه ، دستگاه‌های اندازه گیری یا دستگاههای الکترونیکی قدرت خاص در صنعت استفاده می‌شوند.

وقتی که یک اسیلوسکوپ سیگنال ها را در یک مدار الکتریکی اندازه گیری می‌کند و سیگنال از شبکه به صورت گالوانیکی از شبکه جدا نمی‌شود استفاده از ترانسفورماتورهای جداکننده بسیار مهم‌است زیرا مدار جریان بین نقطه اسیلوسکوپ مشترک و زمین  ممکن‌است اتصال کوتاه شود. هدف اصلی ترانسفورماتور ایزوله ایمنی و محافظت از قطعات الکترونیکی و افراد در برابر شوک الکتریکی است. این تجهیز از لحاظ فیزیکی منبع تغذیه را از قسمت اصلی و یک مدار جانبی متصل به قطعات الکترونیکی و قطعات فلزی زمینی که با شخص در تماس هستند جدا‌می‌کند. اصولاً طرف ثانویه ترانسفورماتور از زمین جدامی‌شود.

این بدان معنی‌است که طرف ثانویه ترانسفورماتور ایزوله نباید زمین شود. این ترانسفورماتور یک اتصال فیزیکی بین اولیه و ثانویه ترانسفورماتور ایجادمی‌کند. یک اتو ترانسفورماتور با سیم پیچ معمولی نمی تواند به عنوان ترانسفورماتور ایزولاسیون مورد استفاده قرارگیرد ، زیرا طرف اولیه به طرف ثانویه متصل می‌باشد.

===================================

ایزولاسیون

ترانسفورماتور ایزولاسیون حتی در صورت خراب شدن دستگاه ، امکان برقراری تغذیه را فراهم‌می‌کند. طرف اولیه تحت ولتاژ باقی می ماند که می تواند در هنگام خراب شدن دستگاه ، تغذیه موردنیاز مدارهای هشدار دهنده را تأمین کند.

تراسنفوماتور نویر الکتریکی منبع و یا نویزهای  القای الکترومغناطیسی را مسدود می‌کند. این نکته خیلی  مهم وحساس در دستگاه‌های اندازه گیری یا پزشکی‌است. این ترانسفورماتور با شیلدهای الکترواستاتیک ساخته شده است که علاوه بر این باعث افزایش از بین بردن نویز الکتریکی‌می‌شود.

طراحی مناسب ترانسفورماتور ایزوله از ایجاد جریان حلقه‌های زمین جلوگیری می‌کند. حلقه‌های زمینی یک مسیر جریان اضافی را ایجاد می‌کنند که جریان ایجاد شده توسط القاء الکترومغناطیسی می تواند در آن جریان یابد که این جریان دلیل اصلی نویز و تداخل در سیگنال‌است.

هنگامی که ترانسفورماتور ایزوله طراحی می‌شود ، توجه به مقدار خازنی سیم پیچ که باعث ایجاد کوپلینگ خازنی می‌شود ، بسیار مهم‌است. این باعث می‌شود سیگنال AC از سمت اولیه به سمت ثانویه منتقل شود و نویز را به میزان قابل توجهی افزایش‌می‌دهد. برای این منظور ، سیم پیچ ها توسط نوار فلزی محصور شده اند (ایجاد شیلد فارادی).

ترانسفورماتورهای ایزوله در هنگام اندازه گیری ولتاژ بالا به عنوان ترانسفورماتور ابزار(اندازه گیری) مورد استفاده قرار می گیرند. ولتاژ بالا برای شخصی که سعی در اندازه گیری این ولتاژ دارد خطرناک‌است اما همچنین می تواند به مدارهای اندازه گیری آسیب برساند. در این حالت از ترانسفورماتور ایزوله کاهنده برای کاهش ولتاژ بالا به سطح ایمن و برای محدوده اندازه گیری استفاده می‌شود.

کاربرد ترانسفورماتور ایزوله :

همچنین ترانسفورماتورهای ایزولاسیون کاربرد خاصی دارند ، مانند ترانسفورماتورهای پالس که سیگنال‌های پالس مستطیلی را انتقال می‌دهند و ایزوله برقی را فراهم می‌کنند. این نوع در برخی از طرح های شبکه رایانه ای مناسب‌است.

===================================

مقالات مرتبط :

سیم پیچ ثالثیه یا سوم ترانسفورماتور [1]| ترانسفورماتور سه سیم پیچ

تفاوت های بین ترانسفورماتور و موتورهای القایی

اتصال دلتای (مثلث ) باز ترانس : محاسبات و دیاگرام

ترانسفورماتور ارت کننده یا زمین کننده چیست؟

لینک زبان اصلی مقاله :

Isolation Transformer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *