تعویض ترانسفورماتور روغنی با ترانسفورماتور خشک مربوط به بوستان آب و آتش تهران

در این پروژه ترانسفورماتور روغنی یکی از پست های بوستان آب و آتش با یک ترانسفورماتور خشک تعویض گردد

همچنین در این پروژه CT های مربوط به بخش MV تعویض گردید

کابل های مربوط به قسمت MV تعویض و سرکابل ها مجددا زده شدند و همینطور در قسمت LV کابل کشی و شینه کشی های داخل تابلو مجددا انجام گردید و اصلاح شد.

این پروژه توسط تیم اجرایی ماه صنعت در کمتر از ۱۴ ساعت انجام شد.

 

ترلنس روغنی
ترلنس روغنی
ترانس خشک
ترانس خشک
ترانس خشک ۲
ترانس خشک ۲

۱۱

سرکابل زدن
سرکابل زدن
ct ترانس جریان
ct ترانس جریان

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن