ارتینگحفاظت و رله

تفاوت بین صاعقه گیر و برق گیر

تفاوت بین صاعقه گیر و برق گیر

تفاوت بین برق گیر ، صاعقه گیر و  راد صاعقه گیر

Difference between Surge Arrester, Surge Suppressor, Lightning Arrester and Lightning Rod

اصطلاحات مختلفی که برای برق گیر ها و صاعقه گیر ها به کار می رود گاهی اوقات حتی مهندسین حرفه ای را گیج می کنند و از آنها به صورت متناوب در صنعت و ساختمان ها استفاده می شود.

ما در این مقاله به تفاوت اصلی بین انواع مختلف برق گیر ها مانند برقگیر،صاعقه گیر و راد صاعقه گیر می پردازیم . تفاوت نشان می دهد که هر نوع سیستمی را می توانید اضافه ولتاژ ها ی ناخواسته ی گذرا محافظت کنید

 •                      بیایید تعاریف اساسی در مورد برق گیر ها و صاعقه گیر ها را در زیر مشاهده کنیم. در مورد همه آنها با جزئیات در زیر صحبت خواهیم کرد.
 •     Surge Arrester: (برق گیر) وسیله ای است که برای محافظت از تاسیسات الکتریکی و تجهیزات در برابر جریان الکتریکی و ولتاژ گذرا ناشی از خطا های الکتریکی ، سوئیچینگ ، اتصال کوتاهها ، جرقه ها و رعد و برق مورد استفاده قرار می گیرد. 
 •      Lightning Arrester: (صاعقه گیر)وسیله ای است که برای محافظت از مدار الکتریکی و دستگاه های متصل به آن از صاعقه های که دارای ولتاژ زیاد گذرا است ، استفاده می شود. صاعقه گیر ها در خارج از ساختمان نصب می شوند تا اثرات مضر رعد و برق و صاعقه را از بین ببرند.
 •                      Surge Suppressor: (برق گیر های خانگی یا ولتاژ ضعیف)همچنین به عنوان برق گیر های گذرا یا محافظ برق شناخته می شود وسیله ای است که در تابلو برق منزل نصب می شود تا مدارهای متصل را در برابر جریان الکتریکی و اضافه  ولتاژهای گذرا محافظت کند. 
 •                      Lightning Rod: (راد صاعقه گیر یا میله صاعقه گیر)این وسیله ای است که در بلند ترین ارتفاع ساختمان یعنی بالای ساختمان و دکل های انتقال برق نصب می شود تا مسیری را برای زمین کردن رعد و برق و صاعقه را فراهم کند. میله رعد و برق از سازه در برابر اضافه ولتاژ های صاعقه محافظت می کند. 

خوب است بدانید یک برق گیر می تواند به عنوان صاعقه گیر استفاده شود اما از صاعقه گیر  نمی توان به عنوان یک برق گیر استفاده کرد.

حالا بیایید در مورد همه این برق گیر ها به تفصیل بحث کنیم.

فهرست مطالب

 •  Surge Arrester یا برق گیر چیست؟
 • Lightning Arrester یا صاعقه گیر چیست؟
 • تفاوتهای اصلی بین برق گیر و صاعقه گیر
 • میله یا راد صاعقه گیر چیست؟
 •  Surge Suppressor یا برق گیر ولتاژ ضعیف چیست؟
 • تفاوت بین برق گیر و برق گیر های ولتاژ ضعیف Surge Arrester و Suppressor Surge

Surge Arrester  یا برق گیر چیست؟

برق گیر دستگاه محدود کننده ولتاژ است که درون تابلو تجهیزات تاسیسات برقی نصب می شود تا از عایق ، تجهیزات و ماشین آلات نه تنها در مقابل رعد و برق محافظت کند بلکه از ولتاژ گذرا تولید شده توسط سوئیچینگ ، جرقه ، قطع و وصل بار و سایر خطاهای های برقی مانند خطا های زمین و غیره نیز محافظت می کند.

برای محافظت از وسایل با ولتاژ کم و زیاد و همچنین خطوط ارتباطی ، از برق گیر جهت محدود کردن جریان و ولتاژ استفاده می شود. مر سوم ترین نوع برق گیر یک مقاومت  اکسید فلزی غیر خطی در یک محفظه چینی یا سیلیکونی است و به صورت موازی با مدار مورد نظر برای حافظت متصل می شود و به زمین متصل می شود تا در صورت اضافه ولتاژ، ولتاژ را به زمین انتقال دهد.

در اکثر طرح های پیشرفته ، کلید زنی بار ، تغییر ناگهانی در مقدار بار مصرفی و کلید زنی  در پست EHV باعث ایجاد اضافه  ولتاژهای گذرا می شود که در آن از برق گیر در پست به جای صاغقه گیر استفاده می شود که محافظت در برابر همه موارد فوق را تامین میکند. در خطوط انتقال و توزیع LV / MV ، اصطلاح جدیدی به عنوان “برق گیر خط” نیز برای رعد و برق و ولتاژ های شدید گذرا استفاده می شود

صاعقه گیر چیست؟

صاعقه گیر وسیله حافظتی است که برای محافظت از مدار در برابر اضافه ولتاز های رعد و برق که  ولتاژ بسیار بالا و  جریان های بسیار بالا  ، قوس های جرقه استفاده می شود.

صاعقه گیر برای حافظت از سیستم برق از طریق هدایت اضفه ولتاژ های بالا به زمین استفاده می شود. اگر چه، زمین(ارت) و یا سیم زمین (سیم ارت) نیز از خطوط هوایی محافظت و سیستم های قدرت از رعد و برق مستقیم محافظت می کند اما ممکن است قادر به محافظت در برابر امواج رفت و برگشتی که ممکن است به دستگاه ها و تجهیزات متصل به ترمینال برسد، محافظت نمی کند. به همین دلیل ، جهت محافظت سیستم های قدرت در برابر چنین موج های تولید شده توسط خطا ها یا رعد و برق ، از منحرف کننده های موج های ضربه یا صاعقه گیر استفاده می شود

صاعقه گیر ها در بالاترین ارتفاع سازه یعنی فاز های انتقال و برج ها و ساختمان نصب می شوند تا مسیری ایمن برای جریان و ولتاژ تخلیه ناشی از رعد و برق به زمین ایجاد شود تا سیستم از خطاهای  ناشی از رعد و برق سالم بماند.

  صاعقه گیر

تفاوتهای اصلی بین Surge Arrester و Lightning Arrester

 •                      برق گیر در داخل تابلو برق نصب می شود در حالی که صاعقه گیر در خارج از ساختمان می شود.
 •                      برق گیر تاسیسات برقی  را از داخل محافظت می کند در حالی که صاعقه گیر تجهیزات را از خارج از ساختمان محافظت می کند.
 •                      برق گیر سیستم را از صاعقه ، سوئیچینگ ، خطا های الکتریکی و دیگر ولتاژ های گذر گذرا محافظت می کند در حالی که صاعقه گیر عمدتاً برای صاعقه و اضافه ولتاژ های ناشی از صاعه است.
 •                      برق گیر اضافه ولتاژ گذرا را شناسایی می کند و انرژی ناخواسته اضافی را به سیم زمین می فرستد در حالی که صاعقه گیر انرژی را به داخل زمین از طریق گیرنده به زمین منحرف می کند.
 •                      از برق گیر میتوان به عنوان صاعقه گیر استفاده کرد ، در حالی که از صاعقه گیر نمی توان به عنوان برق گیر استفاده کرد.

میله یا راد صاعقه گیر چیست؟

میله رعد و برق (همچنین به عنوان هادی یا راد رعد و برق شناخته می شود) میله فلزی (مس یا آلومینیوم یا سایر مواد رسانا) است که در بالای سازه  برج انتقال و توزیع ، ساختمانها و غیره  نصب می شود است تا از آن در برابر ضربات مستقیم صاعقه محافظت کند.

رعد و برق تخلیه الکترواستاتیک بین ابرها و زمین است. اگر مستقیماً به خطوط برق رعد و برق وارد شود ، ولتاژ سیستم ممکن است به سطح خطرناکی افزایش یابد که ممکن است به تاسیسات و تجهیزات الکتریکی آسیب برساند. به همین دلیل از میله صاعقه برای محافظت از تاسیسات  برقی ، تجهیزات و دستگاه ها در برابر ضربه مستقیم رعد و برق استفاده می شود.

میله رعد و برق ارزان تر از برق گیر است که در قسمت بالای یک ساختمان یا برج خطوط برق نصب می شود که مسیری ایمن را برای بارهای الکتریکی  ناخواسته و جریان های رعد و برق به زمین فراهم می کند (باید به درستی به سیستم زمین ارت شود)

راد صاعقه گیر
راد صاعقه گیر

Surge Suppressor چیست؟ برق گیر های ساختمانی

Surge Suppressor  همچنین به عنوان محافظ یا سرکوبگر گذرا ولتاژ های گذرا شناخته می شوداین دستگاه برای محافظت از تاسیسات سیم کشی منزل در برابر ولتاژ یا افزایش ولتاژ در تابلو توزیع خانه نصب می شود.

به عنوان مثال ، هنگامی که یک بار القایی خاموش می شود ، یک ولتاژ القایی EMF  ، بزرگی ایجاد می کند .

E = – L di / dt

این افزایش ولتاز ناگهانی ممکن است به دستگاههای حساس به مقدار ولتاژ آسیب برساند.

در بار القایی ، تعویض کنتاکتور می تواند موج ولتاژ های ضربه ای را ایجاد کند که ممکن است به سایر دستگاه های متصل در سیستم آسیب برساند. به همین دلیل از برق گیر در کنتاکتور LV تابلو های فشار ضعیف استفاده می شود تا از کنتاکتور در برابر افزایش ولتاژ های  خارجی و سیستم را در برابر اثرات مضر خود سوئیچ کنتاکتور محافظت کند.

برق گیر معمولاً درای پریز برق است که دارای سوئیچ روشن / خاموش دارای سه سیم سیم است که می تواند به یک پریز برق وصل شود.

محافظ  برای مثال ۱۲۰V (ایالات متحده) و ۲۳۰V AC (UK & EU) است که به عنوان مقدار RMS شناخته می شود مقدار پیک  در ولتاژ ۱۲۰ ولت و ۲۲۰ ولت مقدار به ترتیب ۱۷۰ ولت و ۳۲۵ ولت است و فرکانس ۶۰ و ۵۰ هرتز دارند. در صورت گذرا ناشی از چندین فاکتور مانند صاعقه یا اضافه ولتاژ های کلید زنی ، مقدار ولتاژ اوج ممکن است برای مدت زمان بسیار کمی (به طور کلی در میکرو ثانیه ( ۱۰-۶ ) به صدها ولت حتی هزاران ولت پالس نامنظم افزایش یابد . این پالس ها می توانند به دستگاههای حساس به ویژه دستگاههای الکترونیکی آسیب برساند.

در این حالت ، سرکوبگر ولتاژ مانع از وجود ولتاژ پیک می شود به عنوان مثال ، یک برق گیر  ولتاژ ۲۵۰ ولت در ۲۳۰ ولت به طور عادی کار می کند در حالی که اگر مقدار پالس های گذرا از حد ۲۵۰ ولت باشد ، برق گیر ولتاژ را به زمین انتقال می دهد.

  

تفاوت بین Surge Arrester و surge suppressor (برق گیر و برق گیرهای ولتاژ پایین)

تفاوت اصلی بین این دو در این است سطح ولتاژ و توان این دو با هم متفاوت است

 

مقالات مرتبط:

صاعقه گیر چیست- ساختار-عملکرد- نصب صاعقه گیر-راه اندازی و طراحی

(برق گیر های اکسید روی) صاعقه گیر و سرج ارستر- برق گیر

تفاوت بین باندیگ، گراندیگ و ارتینگ

ارت کردن چیست ( ارتینگ الکتریکال)

مقاومت ارت  الکترود زمین (مقاومت صفحه ارت یا مقاومت راد ارت)

محسن ترابی

مهندس برق قدرت، فوق لیسانس برق قدرت از دانشگاه سراسری یزد، موسس ماه صنعت، متخصص در ژنراتور، دیزل، طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی، سنکرون و سیستم های حفاظت الکتریکی به خصوص حفاظت ژنراتور. دارای گواهی ثبت اختراع ساخت موتور PMSM‌ معکوس گرد. هدف از ایجاد این وبسایت و مقالات آن آموزش در راستای توسعه ی صنعت برق کشور عزیزمان ایران می باشد و سعی می کنم مقالات کاربردی در راستای این هدف در وبسایت انتشار بدهم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن