تفاوت مابین ترانس قدرت و ترانس توزیع

تفاوت مابین ترانس قدرت و ترانس توزیع - ماه صنعت انرژی

تفاوت مابین ترانس قدرت و ترانس توزیع

تفاوت اصلی

ترانس قدرت در خطوط انتقال و برای افزایش و یا کاهش ولتاژ ( 400Kv , 200Kv , 110Kv, 66Kv, 33Kv) مورد استفاده قرارمی‌گیردو دارای توان معمولا بالای 2000 مگاولت آمپرهستند.

ترانس توزیع معمولا در سطح ولتاژ پایین تر و برای تغذیه مصرف کننده نهایی مورد استفاده قرارمی‌گیرد و دارای توان نامی کمتر از 200 مگاولت آمپراست.

========================

اندازه ترانس / سطح ایزولاسیون

ترانس قدرت با هدف توزیع بارهای بزرگ و ولتاژ بیشتر از 33 کیلوولت مورد استفاده قرارمی‌گیرد و نسبت به ترانس دیگر دارای ابعاد بزرگ‌است و دارای سطح عایقی بالاتری نیزمی‌باشد.

ترانس توزیع به منظور توزیع انرژی الکتریکی در ولتاژ پایین که معمولا کمتر از 33 کیلو ولت‌است مورد استفاده‌قرارمیگیرد. دارای راندمان 50 الی 70 درصد بوده و دارای نصب آسان و ابعاد کوچک است و تلفات مغناطیسی در آن پایین‌است و هیچ گاه تحت بار کامل‌نمیرود.

تلفات آهنی و مسی

ترانس قدرت در خطوط توزیع مورد استفاده‌قرارمی‌گیرند و از این رو مستقیم به مصرف کننده نهایی وصل نمی‌باشد. هیچگاه این ترانس تحت بار کامل نمیرود در نتیجه تلفات آهنی در آن 24 ساعت در روز و نلفات مسی بسته به مصرف کننده شکل‌می‌گیرد. بار میانگین معمول بر روی این ترانس 75% بوده و معمولا بهترین راندمان نیز در آن ها در همین بار شکل می‌گیرد.

با توجه به این که این راندمان در زمان های مختلف متفاوت‌است راندمان کلی روز به عنوان مرجع مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

ترانس قدرت برای انتقال به عنوان دستگاه افزاینده استفاده‌می‌شود و این به نحوی‌است که تلفات مسی آن برای توان جاری شده حالت کمینه داشته باشد. این ترانس به نحوی طراحی می‌شود که کار اصلی خود را در مکانی نزدیک به زانوی منحنی اشباع انجام دهد. این موضوع حجم هسته را کاهش می دهد.

در بار حداکثری به طور معمول تلفات مسی و آهنی این ترانس برابراست.

ترانس توزیع قطعا نمی تواند به مانند این مورد ایجاد شود. از این رو در هنگام طراحی راندمان روزانه مدنظراست. این موضوع بسته به سیکل توانی‌است.

ترانس قدرت معمولا در بار حداکثری عمل می‌کند. در نتیجه به نحوی طراحی‌می‌شود که تلفات مسی حالت کمینه داشته باشد و از این رو به شکلی طراحی می‌شود تلفات آهنی کمینه باشد.

در ترانس قدرت حجم شار بیشتر از ترانس توزیع‌است.

کارایی حداکثری

یک تفاوت اصلی بین این دو ترانس این‌است که ترانس توزیع برای کارایی مابین 60 الی 70 درصد طراحی شده‌است و معمولا در بار کامل عمل نمی‌کند. بار آن مبتنی بر درخواست شبکه‌است. ترانس قدرت معمولا برای کار در بار حداکثری طراحی‌می‌شود که این موضوع معمولا نزدیک به ایستگاه تولیداست.

ترانس توزیع به عنوان سطوح ولتاژی مدنظر قرار گرفته‌می‌شود که در آن ولتاژ تمایل به کاهش دارد. ولتاژ ثانویه معمولا ولتاژی‌است که به مصرف کننده تحویل‌می‌شود. به علت محدودیت در افت ولتاژ معمولا این ترانس نمی تواند این ولتاژ را در فاصله بالا انتقال دهد.

در نتیجه ، اکثر سیستم های توزیع تمایل دارند بسیاری از “خوشه ها” بارهایی را که از ترانسفورماتورهای توزیع شده تغذیه‌می‌شوند ، در برگیرند ، و این به نوبه خود به معنای آن‌است که درجه حرارت ترانسفورماتورهای توزیع برای پشتیبانی از بارهای لازم برای تحمل آن ها نباید بسیار بالاباشد.

کارایی کل روز = خروجی به کیلووات / ورودی به کیلوولت ساعت که معمولا کمتر از کارایی نامی‌است.

========================

مقالات مرتبط :

1- تفاوت بین صاعقه گیر و برق گیر

2- تفاوت بین مقاومت و راکتانس

3- تفاوت بین موتور القایی و موتور سنکرون

4- تفاوت های بین ترانسفورماتور و موتورهای القایی

لینک مرتبط خارجی:

Difference Between Power Transformer and Distribution …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *