جریان هجومی ترانسفورماتور : محاسبه و تئوری

جریان هجومی ترانسفورماتور - ماه صنعت انرژی

جریان هجومی ترانسفورماتور

جریان هجومی ترانسفورماتور

زمانی که سمت اولیه یک ترانس بدون تحت بار بودن سمت ثانویه روشن شود ، تنها به عنوان سلف ساده عمل می‌کند. زمانی که شرایط عادی‌است ، فلوی وارد در هسته به صورت چهارگوش مسیر خود را می‌بندد.

در زبان ¼ سیکل و یا π/2 این پارامتر مقدار‌بیشینه را دارد.همان طور که برای هر موج در شکل زیر نشان داده‌شده‌است ، در زمان ولتاژ صفر ، این‌مقدار دارای بیشینه منفی می‌شود. البته به صورت عملی داشتن فلو در هنگام کلید زنی غیر ممکن‌است. زیرا هیچ شار پسماندی در هسته باقی نمانده‌است. این فلوی به حالت ماندگار آنی به دست نمی آید. با این که این زمان خیلی خیلی کوتاه‌است اما مقدار‌آن کمی بیش از صفر‌است. سرعت این پروسه وابسته به آن‌است که انرژی چقدر سریع به مدار شما برسد.

نصب ترانسفورماتور قدرت ( نصب و راه اندازی ترانس )

——————————————————-

محاسبه و تئوری

این به دلیل آن‌است که نرخ انتقال انرژی به مدار نمی تواند بینهایت باشد. در نتیجه مقدار‌این پارامتر در زمان کلید زنی از صفر شروع می‌شود. با توجه به قانون القای فارادی ولتاژ القا‌شده در سیم‌پیچ برابر با e = dφ/dt‌است. جایی که φ شار هسته‌است. این موضوع با توجه به فرمول زیر مشخص‌می‌شود:

جریان هجومی ترانسفورماتور : محاسبه و تئوری - ماه صنعت انرژی

اگر در لحظه ولتاژ صفر ترانس روشن شود ، سیگنال شار با موج ولتاژ شروع به افزایش می‌کند و این موضوع نیز با توجه به شکل زیر مشخص می‌شود:

فرمول - ماه صنعت انرژی

ترانس جریان - ماه صنعت انرژی

ترانسفورماتور تکفاز و کاربرد آن

جایی که φm مقدار بیشینه شار در حالت ماندگار است. هسته ترانس با شاری بیشتر از این موضوع اشباع می‌شود. اما در مثال ما  در هنگام کلید زنی میزان این شار به میزان دو برابر شار ماندگار می‌رسد.

پس از این موضوع هسته اشباع شده و برای افزایش شار به جریان بسیار بالایی نیاز‌است. این موضوع با نام جریان تهاجمی شناخته‌می‌شود.

ماه صنعت انرژی

——————————————————-

جریان هجومی مغناطیسی

جریان هجومی مغناطیسی در ترانس جریانی‌است که در زمان برقدار شدن ترانس در شبکه ایجاد‌می‌شود. این جریان گذرا بوده و در حدود چند میلی ثانیه برپا است. این جریان از لحاظ دامنه ممکن‌است 10 برابر بیشتر از جریان نامی ترانس باشد.

با این که دامنه این جریان بسیار بالا‌است اما نمی تواند آسیبی دائم در ترانس ایجاد کند زیرا زمان این موضوع بسیار کم‌است. البته باز هم این موضوع به عنوان یک مشکل در ترانس‌است زیرا سیستم های حفاظتی بایستی بر این مبنا طراحی شوند.

زمانی که این جریان دارای دامنه بالا باشد نیازمند سایز بیشتر در فیوز یا قطع‌کن‌است. یکی دیگر از عوارض جانبی این جریان تزریق سر و صدا و اعوجاج به داخل شبکه‌است.

——————————————————-

مقالات مرتبط :

موازی یا پارالل کردن ترانسفورماتور

قدرت نامی ترانسفورماتور

مبانی و اصول کار ترانس

راندمان ترانسفورماتور

جریان هجومی بالا در سوئیچینگ خازن – و راه‌های جلوگیری از آن

لینک زبان اصلی مقاله:

Transformer Inrush Current: Calculation & Theory

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *