حفاظت وصل کلید و برق دار کردن غیر عمدی ژنراتور

حفاظت وصل کلید و برق دار کردن غیر عمدی ژنراتور - ماه صنعت انرژی

بخش ۹: حفاظت وصل کلید و برق‌دار کردن‌غیر‌عمدی ژنراتور (Inadvertent Energization Protection)

حفاظت وصل کلید و برق دار کردن غیر عمدی ژنراتور

وصل کلید و برق‌دار‌کردن غیر‌عمدی می تواند از یک وقفه در بریکر یا یک ارسال فرمان وصل کلید ، در حالی که واحد در حالت توقف و یا با سرعت کم است ایجاد‌شود. شتاب سریع می تواند آسیب‌های بزرگی را ایجاد کند، به ویژه اگر ژنراتور به سرعت قطع نشود. در حالی که رله هایی که برای مقاصد دیگری به کار می‌روند ممکن‌است در نهایت عکس العمل نشان دهند، ولی آنها به طور کلی برای واکنش به چنین وصل کردنی قابل اعتماد نیستند.

ادامه‌ی مطلب حفاظت ژنراتور حفاظت ژنراتور

برای محافظت در برابر وصل‌کردن  و برق‌دار کردن‌غیر‌عمدی ، می‌توان از حفاظت آندر ولتاژ تحت نظارت با اضافه جریان(Undervoltage supervised overcurrent)

(50/27) یا حفاظت فرکانس تحت نظارت با اضافه جریان (or frequency supervised overcurr)(50/81) استفاده‌کرد. شکل. 27 و 28 این دو روش تشخیص وصل کردن

یک دستگاه در حالت توقف یا با سرعت بسیار پایین‌تر از نامی را نشان می‌دهد . این وضعیت ممکن‌است به دلیل برق دار‌کردن تک فاز به علت تخلیه‌های الکتریکی در قطع‌کننده برکیر و یا برق‌دار کردن‌سه فاز به علت بسته شدن بریکر ایجاد‌شود.

و در ادامه

واحد بدون تحریک، به عنوان یک موتور القایی با جریان شدید در روترو سرعت می‌گیرد. هر دو طرح‌های شکل 27 و 28 به درستی در صورت برداشتن فیوزهای VT در ترمینال ژنراتور عمل می‌کنند. با استفاده از ژنراتور آفلاین، الزامات ایمنی ممکن‌است

حذف این فیوزهای VT را دیکته کند. در مورد شکل 27، حفاظت اضافه جریان توسط واحدهای آندر ولتاژ فعال میشود و تا زمانی که لاجیک  60FLمسیر تریپ را مسدود نمی‌کند، کار می‌کند.

در شکل‌28 پتانسیل از VT‌های باس، به جای VT‌های واحد گرفته‌شده‌است، بنابراین طرح حتی اگر در طول نگهداری واحد فیوزهای VT برداشته‌شود، عمل‌می‌کند.

شکل‌27، ولتاژ ترمینال قبل از برق‌دار کردن‌صفر خواهد بود، بنابراین کنتاکت‌های رله های 27 و 81U  برای تحریک‌کردن تایمر (62) بسته‌خواهد‌شد. پس از عملکرد تایمر 62، مدار تریپ رله اضافه جریان لحظه‌ای (50) برقرار‌می‌‌شود.

با توجه به برق‌دار شدن غیر عمدی مولد، کنتاکت رله های آندر فرکانس و آندر ولتاژ به دلیل اعمال ناگهانی ولتاژ و فرکانس نامی می‌توانند باز شوند، اما تاخیر در عملکرد رله 62 اجازه می‌دهد رله 50  تریپ کند. استفاده از یک رله 60FL یا دو عدد رله 27 در مدارهای جداگانه VT باعث جلوگیری تریپ‌دادن به خاطر سوختن  یک فیوز VT می‌شود.

شکل‌27. حافظت از برق‌دار کردن غیر‌عمدی با استفاده‌از رله اضافه جریان لحظه‌ای(50).شکل‌27- حافظت از برق‌دار کردن‌غیر‌عمدی با استفاده‌از رله اضافه جریان لحظه ای(50) - ماه صنعت انرژی

در شکل 27

، تاخیر پیکاپ 5 ثانیه در تایمر 62 از تریپ برای اختلالات خارجی جلوگیری می‌کند که اجازه می‌دهد تا حافظت 27 عمل کند. حفاظت 27 باید در ولتاژ 85٪ (زیر سطح عملیاتی در شرایط اضطراری) تنظیم‌شود. طرح شکل‌28 می تواند زمانی که حفاظت مستقل از کاخانه  مورد نظر‌است مورد استفاده قرار‌گیرد. در این حالت، سیستم رله BE1-11f به جای اتاق کنترل در اتاق کلید‌ها یا تابلوی کلید‌ها قرار می‌گیرد. در حالیکه رله اضافه جریان جهت‌دار (67) باید برای گذراندن جریان های ضربه‌ای زمان سنکرون شدن تاخیر داشته باشد، هنوز می‌تواند تریپ سریع برای خطاهای ژنراتور داشته‌باشد زیرا نیاز به همانگی عملکرد 67 با حفاظت خارجی نیست.

عکس 28 یک دیگارم عملکرد برای سیستم رله BE1-11f را با استفاده از رله اضافه جریان جهت دار  نشان می‌دهد.

شکل‌28: رله اضافه جریان جهت‌دار  BE1-11f، BE1-50 / 51 یا BE1-67 می‌تواند برای برق‌دار کردن غیر‌عمدی (IE) مورد‌استفاده قرار‌گیرد.رله اضافه جریان جهت‌دار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *