دستورالعمل عیب یابی ژنراتورها ی استمفورد – قسمت 7

دستورالعمل عیب یابی ژنراتورها ی استمفورد - ماه صنعت انرژی

دستورالعمل عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 7

ژنراتورها ی استمفورد

عیب‌یابی عملیات موازی

1- نشانه

کلید در هنگام اقدام برای موازی سازی ماشینها، بسته نمی‌­شود.

A- علت احتمالی

 کلید با حفاظت «بررسی همگام سازی» همراه است که از همگام سازی خارج از فاز جلوگیری می­نماید

A- تست و راه حلها

 مطمئن شوید که سنکروسکوپ نشان‌دهنده هم فاز بودن ماشینهاست یا نزدیک به موقعیت ساعت یازده می‌­باشد (هنگام چرخش در جهت عقربه‌های ساعت). مطمئن شوید که اختلاف سرعت بین دستگاه ورودی و باسبار به قدر کافی کم است تا از چرخش سریع سنکروسکوپ (یا نوسانات سریع چراغها) قبل از بسته شدن مدارشکن جلوگیری نماید.

B- علت احتمالی

چرخش فازی یک ماشین با دیگری متفاوت است.

B- تست و راه حلها

چرخش فازی (هم فازی) هر یک از ژنراتورها را چک کنید. قبل از یکسان شدن چرخش فازی تمامی ژنراتورها، هیچ گونه اقدامی برای موازی سازی نباید صورت گیرد! در یکی از ژنراتورها دو تا از فازها را معکوس نمایید.

C- علت احتمالی

 اختلاف ولتاژ بین ژنراتور ورودی و باسبار بسیار بالاست.

C- تست و راه حلها

ولتاژ دستگاه ورودی می­تواند تا 4% بالاتر از ولتاژ باسبار باشد. این عادی است! تنظیمات ولتاژ بی باری را تنظیم نکنید. اگر اختلاف بیش از 4% بود، دروپ بیش از حد را در ژنراتورهای دارای بار چک نمایید.

———————————–

2- نشانه

مشکل در حفظ شرایط فازی پایدار قبل از همگام سازی

A- علت احتمالی

بازی بازی کردن گاورنر در یکی یا چند تا از موتورها

A- تست و راه حلها

اجازه بدهید قبل از موازی سازی، موتورها پایدار (گرم) شوند. در صورتی که سرعت همچنان کشش دارد، گاورنرها و شرایط موتور را بررسی نمایید.

B- علت احتمالی

 تغییر بار بر روی باسبار ناشی از تغییرات سرعت/فرکانس بر روی ژنراتور دارای بار در زمان همگام سازی

B- تست و راه حلها

هرگونه بار با تغییر سریع را قطع کنید. چک کنید که نشانه ای از یک موتور یا استارت بار خودکار در زمان اقدام برای همگام سازی وجود نداشته باشد. در صورتی که جریان بار ناپایدار است، اقدام به موازی سازی نکنید!

———————————–

3- نشانه

ناپایدار فرکانس Hz) در زمان بار در حالت موازی)

علت احتمالی

دروپ سرعت موتور بسیار کم یا بی نظمی های چرخه ای (ناپایداری) بین موتورها (kW مترها را برای تغییر سریع kW بین دستگاهها چک کنید)

تست و راه حلها

سرعت گاورنر موتور را تا 4% دروپ افزایش دهید (بی باری تا بار کامل). گاورنرهای گیر کرده را در یک موتور جدید چک کنید. موتور را از نظر مشکلات چرخه ای بررسی نمایید (اشتعال، خارج از بالانس و غیره)

———————————–

4- نشانه

نوسانات ولتاژ در طول همگام سازی (قبل و بعد آن پایدار است.)

علت احتمالی

این نشانه معمولا از pickup در پنل همگام سازی و مدار حفاظت نشتی زمین حاصل می­شود که می­تواند ناشی از لینک لوپ بسته موقت بین ژنراتورها در طول همگام سازی باشد.

تست و راه حلها

این نوسان هنگامی که ژنراتورها به همگام سازی (سرعت های تقریبا برابر) نزدیک می­شوند، کمتر شده و پس از بسته شدن مدارشکن به طور کامل محو می­گردد. تجهیزات همگام­سازی، حفاظت نشتی زمین و یا مدارهای سیم کشی در سوییچ برد ممکن است منجر به بروز مشکلات موقتی pickup گردند.

———————————–

5- نشانه

افزایش سریع جریان بدون کنترل با بسته شدن مدارشکن ورودی

علت احتمالی

معکوس شدن تجهیزات دروپ موازی در یکی از ژنراتورها

تست و راه حلها

دروپ CTها را از نظر معکوس شدن بررسی کنید. (متن قبلی در این بخش را ببینید). سیمهای S1-S2 را در دروپCT معکوس نمایید. ولتاژهای تحریک را چک کنید. ژنراتور معکوس شده دارای بیشترین ولتاژ تحریک خواهد بود.

———————————–

6- نشانه

جریان چرخشی ثابت در تمامی ژنراتورها. عدم توانایی در کاهش به وسیله تنظیم ولتاژ

علت احتمالی

معکوس شدن دروپ موازی در تمامی ژنراتورها

تست و راه حلها

  • دروپها را از نظر معکوس بودن بررسی کنید.
  • سیمهای S1-S2 را به منظور تصحیح، معکوس نمایید.
  • این خطای سیم کشی تکراری منجر به یک جریان چرخشی ثابت می­گردد که قابل تنظیم به وسیله روشهای عادی نیست.

———————————–

7- نشانه

جریان چرخشی در هر دو ژنراتور در بی باری (جریان پایدار است).

A- علت احتمالی

اختلاف ولتاژ (در سطح تحریک) بین ژنراتورها

A- تست و راه حلها

ولتاژها را در بی باری (فرکانسهای یکسان) چک کنید و مطمئن شوید که تمامی ژنراتورها ولتآژهای یکسان در بی باری دارند. هنگام تقسیم بار، تنظیم نکنید.

B- علت احتمالی

 معکوس شدن تجهیزات دروپ موازی در هر دو ژنراتور (برخلاف معکوس شدن در یکی که یک شرایط بسیار ناپایدار است)

B- تست و راه حلها

تمامی دروپ CTها را از نظر معکوس بودن چک کنید. همانطور که در تست قبلی گفته شد.

C- علت احتمالی

تنظیم نادرست تجهیزات دروپ موازی

C- تست و راه حلها

تنظیمات تریمرهای دروپ را بررسی کنید.چک کنید که دروپ CTها در فاز صحیح باشند. چک کنید که خروجی CT به AVR S1-S2 درست باشد (متن قبل را ببینید)

———————————–

8- نشانه

اندازه گیرهای کلیووات خوانشهای نامتعادل دارند.

علت احتمالی

موتور به طور مساوی توان (kW) را به اشتراک نمی­گذارد.

تست و راه حلها

دروپ گاورنر های موتورها را جهت برابرسازی اشتراک کیلووات، تنظیم نمایید.

———————————–

9- نشانه

آمپرمترها نشان دهنده خوانشهای نامتعادل پس از برابر سازی اندازه گیرهای کیلووات هستند.

A- علت احتمالی

اختلاف ولتاژ (در سطح تحریک) بین ماشینها

A- تست و راه حلها

تمامی ماشینها را به صورت تک تک از نظر ولتاژ دقیق در بی باری چک کنید.

B- علت احتمالی

تنظیم نادرست تجهیزات دروپ موازی

B- تست و راه حلها

همانند دستورالعمل گفته شده در متن قبلی تنظیم نمایید.

C- علت احتمالی

 (تنها ماشینهای قبل از 1989) تجهیزات بهبود یافته رگولاسیون بر روی تقسیم بار اثر می­گذارند.

C- تست و راه حلها

تجهیزات بهبود یافته رگولاسیون را اتصال کوتاه کرده و دوباره تست کنید. در صورتی که منبع مشکل همین است، دوباره تنظیم نمایید. در صورتی که AVR ها به مدل بالاتر ارتقا یافته اند، این تجهیزات را حذف نمایید.

———————————–

10- نشانه

خوانشهای کیلووات با افزایش یا کاهش بار، نامتعادل می­شوند

علت احتمالی

گاورنرهای موتور ناسازگار هستند یا گاورنرهای جدید گیر کرده اند و منجر به اشتراک نابرابر kW و تغییرات محدوده سربار می­شوند.

تست و راه حلها

گاورنرهای موتور باید به منظور ارائه مشخصات بی باری تا بار کامل مشابه، تنظیم گردند. در موتورهای جدید، گاورنرهای گیرکرده را بررسی نمایید. گاورنرهای الکترونیکی باید حداقل روی 2% دروپ سرعت تنظیم شوند تا از تقسیم بار کیلووات رضایت بخش اطمینان حاصل گردد. در صورت نیاز به رگولاسیون سرعت پایینتر، باید یک سیستم تقسیم بار kW ایزوکرونوس نصب گردد.

———————————–

11- نشانه

خوانش‌های آمپرمتر با افزایش بار نامتعادل تر می­شوند.

علت احتمالی

  • اختلاف در تنظیمات سطح دروپ موازی
  • اختلاف در رگولاسیون ولتاژ AVR ها در بی باری تا بار کامل
  • این تنظیمات مهمترین فاکتورهای اثرگذار در مشخصات بار و ولتاژ ماشین هستند و از اینرو باید جهت ارائه مشخصات یکسان به ماشینهای موازی شده، تنظیم گردند.

تست و راه حلها

ژنراتورها را به صورت تکی راه اندازی کنید و بار را حدود 25، 50 و 100 درصد اعمال نمایید. خوانشهای ولتاژ را در هر مرحله ثبت کنید و با سایر ژنراتورها مقایسه نمایید. سیستمهای کنترل را به منظور حذف اختلافات، تنظیم نمایید. مراحل فوق را با حداکثر بار القایی تکرار نمایید. مانند موتورها، ترانسفورماتورها و غیره. تریمرهای دروپ موازی را تنظیم کنید تا به تقسیم بار القایی برابر برسید.

———————————–

12- نشانه

رگولاسیون ولتاژ ضعیف با کارکرد ماشین تکی

علت احتمالی

مقدار بیش از حد دروپ موازی در مدار

تست و راه حلها

به منظور رگولاسیون نرمال ولتاژ در یک ماشین در حال کار تکی، یک سوییچ اتصال کوتاه باید در ترانسفورماتور دروپ موازی جایگذاری گردد. (S1-S2)  و باید به طور شفاف به عنوان های تکی و موازی در پنل نشانه گذاری شود (متن قبلی را ببینید)

———————————–

13- نشانه

اندازه گیرهای کیلووات نامتعادل، موتورها سرجای خود لرزش دارند.

علت احتمالی

مشخصات دروپ سرعت گاورنر سرعت الکترونیکی روی بسیار کم تنظیم شده است.

تست و راه حلها

حداقل 2% دروپ موتور برای اشتراک kW (جریان اکتیو) ضروری است. اگر نیاز به رگولاسیون سرعت 1% یا کمتر است، یک گاورنینگ ایزوکرونوس و سیستم تقسیم بار kW الکترونیکی باید نصب گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *