theme wordpress
دسته‌بندی نشدهدیزل ژنراتورسکرون کردن دیزل ژنراتور

راهنمایی سنکرون کردن و تقسیم بار دیزل ژنراتورها به وسیله‌ی DeepSea قسمت ۲

راهنمایی سنکرون کردن و تقسیم بار دیزل ژنراتور ها به وسیله‌ی DeepSea قسمت ۲

قبل از مطالعه‌ی این مقاله پیشنهاد می گردد مقاله‌ی زیر مطالعه گردد:

راهنمایی سنکرون کردن و تقسیم بار دیزل ژنراتورها به وسیله‌ی DeepSea

6 تقسیم بار

6.1 تقسیم بار اکتیو در دیزل ژنراتور‌ ها (توان فعال یا حقیقی)

ما راجع به سنکرون کردن یک یا چندین دیزل ژنراتور با باس یا شبکه صحبت کردیم. زمانی که این تأمین‌کننده‌ها باهم موازی شوند، بار بین دیزل ژنراتورها بر اساس ویژگی‌هایشان تقسیم می‌شود.کنترل روی توان اکتیو به‌وسیله‌ی تنظیم مقدار سوخت واردشده به دیزل انجام می‌شود. در زمان موازی بودن دیزل ژنراتورها فرمان دادن به گاورنر برای افزایش سوخت تأثیر چندانی روی سرعت دیزل ژنراتور ندارد زیرا دیزل ژنراتور با تأمین‌کننده‌های دیگر موازی و گره خورده است و این افزایش سوخت باعث افزایش توان تأمین‌شده به بار می‌شود. و درنتیجه باعث کاهش توان دیگر تأمین‌کنندگان(دیزل ژنراتورها یا شبکه) به بار می‌شود. این را به اسم کنترل کیلووات (KW) می‌شناسند. به‌وسیله‌ی موازی کردن چندین دیزل ژنراتور، که همه به‌صورت سیستم کنترلی هم‌زمان یا بدون دروپ کار می‌کنند(Isochronously or without droop) این سیستم پیشرفته‌تر می‌شود،. با استفاده از کنترلر با قابلیت تقسیم بار حقیقی مانند DSE8610، می‌توان مقدار باری که به‌وسیله‌ی هر دیزل ژنراتور به بار داده می‌شود را به‌صورت دقیق کنترل کرد. این کار به‌وسیله‌ی تغییر مقدار سوخت ورودی به دیزل‌ها و مانیتور کردن مقدار توان تحویل داده‌شده توسط هر دستگاه انجام می‌شود.

هر کنترلر دیگر می‌تواند با دیگر کنترل‌ها ارتباط برقرار کند، و مقدار بار را به آن‌ها گزارش کند. از این قابلیت می‌توان استفاده کرد تا در صورت تغییر مقدار بار، دیزل ژنراتورها را در مدار قرار داد یا خارج کرد.

6.2 تقسیم بار توان غیرحقیقی یا راکتیو

دوباره در نظر بگیرید که دو دیزل ژنراتور همانند به‌صورت سنکرون و موازی باهم کار می‌کنند. تنظیم مقدار تحریک دریکی از ژنراتورها باعث تغییر مقدار توان راکتیو تحویلی آن دیزل ژنراتور به بار می‌شود و به همان مقدار از توان راکتیو دیگر دیزل ژنراتور کم و یا زیاد می‌شود. توان راکتیو توانی است که برای تأمین کردن توان خازن و یا سلف استفاده می‌شود.

کاربردهای کنترل توان راکتیو به‌صورت زیر است:

 • زمانی که چندین دیزل ژنراتور به‌صورت موازی با یکدیگر کار می‌کنند، مقدار توان راکتیو بین دیزل ژنراتورها تنظیم‌شده، و جریان گردشی بین آن‌ها به خاطر آن بالانسی مقدار توان راکتیو از بین می‌رود. این جریان گردشی ایجادشده بین ژنراتورها باعث ایجاد گرما در سیم‌پیچ ژنراتورها می‌شود. اگر بررسی نگردد، این جریان گردشی ممکن است به سیم‌پیچ دیزل ژنراتورها آسیب بزند.
 • تنظیم ضریب توان یا پاور فکتور یا کنترل VAR. این قابلیت یک ضریب توان ثابت زمانی که یک دیزل ژنراتور با شبکه سنکرون است ایجاد می‌کند که این باعث این می‌شود که دیزل ژنراتور یک مقدار ثابت توان راکتیو ایجاد کند و باعث کاهش دریافت توان راکتیو از شبکه گردد.

۷- ملزومات سنکرون کردن

قبل از اینکه دو یا چندین دیزل ژنراتور باهم به‌صورت سنکرون بسته شوند، ولتاژ و فرکانس و اختلاف‌فاز بین ولتاژها باید تا نزدیک‌ترین حد همانند شوند. در کل، همانند شدن ولتاژ و فرکانس را سنکرون کردن می‌گویند، هرچند شاید تطبیق ولتاژ در خیلی از کاربردها نیاز نباشد. بعلاوه،  فازها در سیستم ها باید یکسان باشد(ساعت‌گرد یا پادساعت‌گرد) . کنترل‌کننده‌های سنکرون کننده و تقسیم بار دیپ‌سی، جهت فاز را چک می‌کنند. اگر جهت فاز اشتباه باشد، کنترل‌کننده عمل کرده و خطا می‌دهد. قبل از اینکه سنکرون کردن دوباره انجام شود این خطا حتماً باید رفع گردد.

 

سنکرون شدن به‌وسیله‌ی تنظیم سرعت دیزل و ولتاژ ژنراتور انجام می‌شود تا مقدار آن‌ها دقیقاً برابر شبکه شود. سپس زاویه فازی مانیتور و تنظیم می‌گردد تا قبل از بسته شدن به‌صورت موازی یک بازه‌ی قابل‌قبول برسند.

همانند شدن ولتاژ ها برای سنکرون شدن

در این مثال که شکل موج‌ها نمایش داده‌شده‌اند آن‌ها دارای فرکانس همانند هستند(که از فاصله‌ی پیک آن‌ها مشخص است). اما ولتاژ این دو باهم خیلی اختلاف دارند هم‌سطح ولتاژ و هم اختلاف‌فازی.

معمولاً، اختلاف فرکانس (Slip frequency )  0.1 هرتز، اختلاف ولتاژ 5 درصدی و یک اختلاف‌فازی 5 درجه‌ای مجاز به سنکرون و بسته شدن کلیدها است. زمانی که تأمین‌کننده‌ها (دیزل ژنراتورها و یا شبکه) به‌صورت موازی بسته شدند، فاز آن‌ها (زاویه) تغییر نمی‌کند زیرا آن‌ها به‌صورت موازی قفل‌شده‌اند.

احتیاط! سعی در بستن دیزل ژنراتورها به‌صورت موازی وقتی‌که کاملاً سنکرون نیستند ممکن است باعث آسیب به دیزل ژنراتور و دستگاه‌ها شود.

برای مثال: اگر سنکرون دو دیزل ژنراتور ۱۲۰ درجه فازی باهم اختلاف داشته باشند، گشتاور کوپلینگ می‌تواند تا بیشتر از ۱۲ برابر حالت بار کامل شود، مقدار آن بستگی به نسبت اینرسی‌های دیزل و ژنراتورها دارد

سنکرون کردن می‌تواند به طرق مختلفی انجام شود. به‌صورت ساده هر روشی با تنظیم سرعت دیزل به‌وسیله‌ی گاورنر ( که رابطه‌ی مستقیم با فرکانس ژنراتور دارد) و تنظیم ولتاژ ژنراتور توسط تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ (کنترل تحریک ژنراتور تا ولتاژ موردنظر را ایجاد کند) این کار را انجام می‌دهد.

گاورنر سرعت دیزل را با اندازه‌گیری آن روی فلای‌ویل تعیین می‌کند(این کار معمولا با یک حس‌گر مغناطیسی انجام می‌شود). گاورنر با کنترل اکتویتر(actuator) مقدار سوخت ورودی به دیزل را تنظیم می‌کند که باعث تغییر دور موتور می‌شود(مانند گاز ماشین)

اکثر گاورنرها دارای یک ورودی تنظیم‌کننده‌ی از راه دور هستند که اجازه می‌دهد یک دستگاه بیرونی سرعت دیزل را کم‌وزیاد بکند. تأثیر تغییرات تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ در ولتاژ خروجی ژنراتور تأثیر دارد که به‌وسیله‌ی کنترل جریان تحریک صورت می‌گیرد. AVR مقدار ولتاژ خروجی را  در مقدار دلخواه تنظیم می‌کند. اکثر AVR ها یک ورودی دارند که می‌توانید توسط یک دستگاه بیرونی مقدار ولتاژ را کم و یا زیاد کنید.

سیستم سنکرون کننده‌ی خودکار به‌وسیله‌ی ورودی‌های تنظیم سرعت و ولتاژ گاورنر و AVR تطبیق ولتاژ و سرعت دیزل ژنراتور را برای سنکرون شدن انجام می‌دهند.

روش اتصال بین سنکرون کننده‌ی خودکار و گاورنر و AVR بستگی به نوع گاورنر و AVRاستفاده‌شده دارد. و در بخش روش‌های تنظیم ولتاژ و فرکانس شرح داده‌شده‌اند.

 

۸ روش‌های تنظیم ولتاژ و فرکانس

۸.۱ پتانسیومتر بیرونی تنظیم ولتاژ و فرکانس

معمول‌ترین روش برای تنظیم بیرونی سرعت دیزل و ولتاژ ژنراتور به‌وسیله‌ی پتانسیومتر (مقاومت متغیر) است. این مقاومت‌ها را روی تابلوی کنترل نصب می‌کنند تا کاربر بتواند پارامترهای موردنیاز را تنظیم کند .

 

یک‌راه ساده برای جایگزین کردن کنترل دستی با یک کنترلر خودکار استفاده از پتانسیومترهایی که توسط موتور الکتریکی کنترل می‌شوند است. که به‌وسیله‌ی کنترل‌کننده‌ی سنکرون تنظیم می‌شوند.

۲ روش معمول رابط با پتانسیومتر توسط سازنده‌ها پذیرفته‌شده است و به‌صورت معمول که در نقشه‌ی اتصالاتشان درج می‌شود که در شکل زیر نمایش داده‌شده است

 

کنترل گاورنر و یا AVR با مقاومت متغیر
کنترل گاورنر و یا AVR با مقاومت متغیر

این دیاگرام یک ترمینال ۲ اتصالی به گاورنر و AVR‌ را  نشان می‌دهد. مقدار مقاومت متغیر به موارد موردنیاز گاورنر و AVR استفاده‌شده بستگی دارد. این نوع اتصال مناسب برای اتصال مستقیم به خروجی آنالوگ دیپ‌سی ۸۶۱۰ یا دیپ‌سی  ۸۷۱۰(DSE8610 or DSE8710 )هست.

 

کنترل گاورنر و AVR با پتانسیومتر
کنترل گاورنر و AVR با پتانسیومتر

این دیاگرام یک اتصال به‌وسیله‌ی ۳ ترمینال برای اتصال به پتانسیومتر را نشان می‌دهد. مقدار مقاومت متغیر به موارد موردنیاز گاورنر و AVR استفاده‌شده بستگی دارد این نوع اتصال مناسب برای اتصال مستقیم به خروجی آنالوگ دیپ‌سی ۸۶۱۰ یا دیپ‌سی  ۸۷۱۰(DSE8610 or DSE8710 )هست.

۸.۲ ورودی ولتاژ DC

یک رابط آنالوگ معمول دیگر که  توسط سازندگان استفاده می‌شود استفاده از ولتاژ DC  است. که مقدار آن به ‌سرعت که می‌خواهیم دیزل داشته باشد دارد. یک مثال برای این نوع G.A.C.ESD5500E که یک سیگنال ورودی DC ۲تا ۸ ولت اندازه‌ی اختلاف از مقدار مرجع را در ورودی می‌گیرد.( ما برای تنظیم در این حالت، یک ولتاژ را مثلاً ۵ را به‌عنوان سرعت مرجع یا همان ۱۵۰۰ در کنترلر تعریف می‌کنیم. حال شیب و مقدار اختلاف از ولتاژ مرجع که می‌تواند از ۳ تا بیشتر یا ۳ تا کمتر باشد سرعت را تعیین می‌کند.پس ولتاژ DC می‌تواند از ۲ تا ۸ ولت تغییر کند. ۲ کمترین سرعت، ۸ بیشترین سرعت و ۵ سرعت مرجع ما است. کنترلر با بازی کردن با مقدار این ولتاژ سرعت دیزل ژنراتور را با سرعت دیزل ژنراتور دیگر یکی کرده تا برای سنکرون کردن آماده شوند.)

این نوع اتصال مناسب برای اتصال مستقیم به خروجی آنالوگ دیپ‌سی ۸۶۱۰ یا دیپ‌سی  ۸۷۱۰(DSE8610 or DSE8710)هست.

۸.۳ شستی کم/ زیاد

از شستی نیز برای کم/زیاد کردن سرعت دیزل/ ولتاژ ژنراتور می‌توان استفاده کرد.شستی‌ها روی کنترل‌پنل نصب می‌شوند اجازه می‌دهند یک تغییر پله‌ای در ولتاژ/فرکانس با یک‌بار فشردن شستی ایجاد کرد.

کنترل گاورنر یا AVR‌با شستی
کنترل گاورنر یا AVR‌با شستی

این نمودار یک ورودی کلید مانند را به گاورنر/AVR برای کم/زیاد کردن سرعت/ولتاژ نمایش می‌دهد.

این نوع اتصال مناسب برای اتصال مستقیم به خروجی آنالوگ دیپ‌سی ۸۶۱۰ یا دیپ‌سی  ۸۷۱۰(DSE8610 or DSE8710 )است، البته مرسوم است که از یک کنتاکت کمکی بین کنترلر و گارونر/AVR استفاده می‌شود تا بین تجهیزات ایزوله ایجاد شود.

 

نکته: اتصالات گاورنر و AVR  در بخش ۲ in the DSE Guide to Synchronising and Load Sharing Part 2 شرح داده‌شده‌اند

۸.۴ CAN/کنترل‌کننده سرعت دیزل به‌صورت الکترونیکی

تعدادی از ECU‌ها دیزل‌ها(دیزل‌های جدید معمولاً این‌گونه هستند) کنترل سرعت از طریق ارتباط CAN را ساپورت می‌کنند و دیگر نیازی به سیگنال‌های اضافی به گاورنر نیست.

این قابلیت در کنترلر های دیپ‌سی سری DSE8700, DSE8600, DSE7500 , DSE5500 وجود دارد.

نکته:اتصالات ECU دیزل‌های الکترونیکی در Electronic Engines and DSE wiring and the Guide to Synchronising and Load Sharing Part 2 شرح داده‌شده‌اند

۹ شرایط موردنیاز برای سنکرون کردن

۹.۱ گاورنر باقابلیت کنترل دور

می‌تواند یک گاورنر الکترونیکی یا به‌صورت آنالوگ ( که بهتر است) و یا دیجیتال ( ورودی‌های کم/زیاد) برای کنترل سرعت دیزل باشد.  همچنین می‌تواند یک ECU که دارای ارتباط CANbus  است که قابلیت کنترل سرعت از طریق لینک ارتباطی از طریق CAN‌ و یا سیگنال‌های کنترل آنالوگ/ دیجیتال دارا می‌باشد.

باید با شرکت سازنده‌ی دیزل این موارد را چک کنید و یا به دفترچه‌های دیزل رجوع کنید.

اگر از ورودی کم/زیاد دیجیتال استفاده می‌کنید باید دروپ را در گاورنر فعال کنید. اگر از سیگنال آنالوگ یا CAN برای کنترل سرعت استفاده می‌کنید، معمولاً باید دروپ گاورنر را غیرفعال کنید.

۹.۲ AVR  باقابلیت تنظیم ولتاژ

 

می‌تواند یک AVR (تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ) با ورودی کم/زیاد آنالوگ یا دیجیتال برای کنترل ولتاژ ژنراتور باشد. باید با سازنده‌ی ژنراتور راجع به این قابلیت چک کنید.

سازنده‌ی ژنراتور معمولاً می‌خواهد که یک کیت دروپ روی ژنراتور برای سنکرون کردن با دیزل ژنراتورهای دیگر برای گارانتی آن نصب شود.در حالی دروپ ژنراتور توصیه می‌شود ولی لازم نیست حتماً نصب شود. باید با سازنده‌ی ژنراتور راجع به نصب دروپ صحبت کنید.

اگر یک AVR باقابلیت تنظیم ولتاژ از بیرون یا راه دور وجود نداشت، هنوز ممکن است بتوانید تقسیم بارکنید. برای این کار نیاز به نصب یک کیت دروپ به AVR‌است. در این نمونه ، تطبیق ولتاژ انجام نمی‌شود و یک تقسیم بار راکتیو ساده با دروپ انجام می‌شود. کنترلر دیپ‌سی AVR را کنترل نمی‌کند.

10 کلیدهای قدرت برای سنکرون کردن

موازی کردن ۲ یا چند دیزل ژنراتور نیازمند این است که بسته شدن آن‌ها در کمترین اختلاف‌فازی انجام شود. قابلیت سنکرون چک و تقسیم بار DeepSea  ما تواند به‌صورت دقیق اختلاف‌فاز را اندازه‌گیری کندی و زمانی که در محدوده‌ی سنکرون شدن قرار گرفت در زمانی در حد میلی‌ثانیه دستور وصل کلید را می‌دهد. درهرصورت در واقعیت مقداری تأخیر به علت بسته شدن فیزیکی کلید وجود دارد که باید کمترین حد باشد و در زمان طراحی باید کلیدهایی باسرعت بالا در نظر گرفته شود.

۱۰.۱ انتخاب کلید برای سنکرون کردن

به‌طورمعمول کلید برای سنکرون کردن و موازی کردن باید در ۵ سیکل ولتاژ بعد از دریافت سیگنال بسته شدن عمل کرده و بسته شود تا مطمئن شویم که فاز ولتاژها بعد از دستور وصل کلید زیاد تغییر نکرده است.

نکته: زمان بسته شدن خود کلید و در صورت استفاده از رله‌های کمکی باید آن‌ها نیز در زمان محاسبه شود. برای مثال رله‌های وصل‌کننده مورداستفاده در تابلوهای دیزل ژنراتور معمولاً زمان عملکرد ۱۰ تا ۲۰ میلی‌ثانیه دارند

نکته: اگر دارای کلید شبکه هستید که وضعیت تریپ شبکه را نمایش می‌دهد، پیشنهاد می‌شود که از یکی از رله‌های تریپ آن به ورودی “auxiliary mains failure” وصل کنید تا در صورت تریپ کلید شبکه کنترلر آگاه شود. این زمانی مهم است که دیزل ژنراتور موازی با شبکه کار می‌کند.

احتیاط: کلیدهای دستی جهت سنکرون کردن نمی‌توان استفاده کرد. زیرا آن‌ها زمان وصل مناسب را دارا نمی‌باشند

۱۰.۱.۱ کنتاکتورها

کنتاکتورها معمولاً به حد کافی برای موازی کردن سریع هستند اما در زمان خرید باید آن را حتماً چک کنید که سرعت کافی برای بستن در حالت سنکرون را دارا باشد

۱۰.۱.۲ کلیدهای فنری شارژی

در کل کلیدهای فنری شارژی از کنتاکتورها سریع‌تر هستند.

کلیدهای فنری شارژی یک فنر بزرگ را داخل کلید شارژ می‌کنند و وقتی‌که نیاز است تا کلید قطع یا وصل شود، فنر آزادشده و باعث بسته شدن کلید می‌شود.

۱۰.۱.۳ کلیدهای هوایی

ACB‌ها معمولاً به‌اندازه‌ی کافی برای کارکرد موازی سریع هستند اما باید در زمان خرید کنتاکتورها حتماً سرعت وصل آن را چک کنید و مطمئن شوید که به‌اندازه‌ی کافی سریع هستند.

۱۰.۱.۴ کلیدهای عمل‌کننده به‌وسیله‌ی موتور

تعدادی از کلیدهای عمل‌کننده توسط موتور به علت زمان زیاد بسته شدن توسط موتور برای کاربرد موازی مناسب نیستند. در زمان خرید این نوع کلید حتماً سرعت وصل آن را چک کنید و مطمئن شوید که به‌اندازه‌ی کافی سریع هستند.

۱۰.۱.۵ کلیدهای عمل‌کننده به‌صورت دستی

این کلیدها سرعت کافی و قابلیت جهت کارکرد سنکرون را دارا نمی‌باشند.

۱۰.۲ زمین کردن نول

زمانی که نول ژنراتور به زمین متصل می‌شود باید مواظب بود که جریان گردشی زمین در ژنراتور ایجاد نشود. این زمانی که چندین ژنراتور باهم و یا با شبکه موازی می‌شود خیلی مهم است و باید توجه شود.

زمین کردن نول
زمین کردن نول

این نمودار همچنین شرایطی را نشان می‌دهد که نول ژنراتور زمین شده است.

سیم نول شهر به‌وسیله‌ی شبکه زمین شده است. اگر ژنراتور با شبکه موازی شود نول در دو جا زمین می‌شود، که یک حلقه‌ی زمین ایجاد می‌کند که درنتیجه‌ی آن جریان در حلقه به چرخش می‌افتد. برای جلوگیری از این حالت، می‌توان زمین نول را در حالت موازی است قطع به‌وسیله‌ی نصب یک کنتاکتور روی نول قطع کرد.

به‌صورت مشابه وقتی ۲ یا چند ژنراتور باهم موازی هستند، این خیلی مهم است که مطمئن شوید فقط یک نول در سیستم وجود داشته باشد. کنترل روی نول های زمین شده به‌وسیله‌ی DeepSea‌ انجام نمی‌شود. این کار را باید با یک کلید بیرونی معمولاً با رله‌های کمکی کلیدها انجام دهید.

۱۱لینک ارتباط چند دستگاهی بین دیزل ژنراتورهای (MULTI SET COMMUNICATIONS (MSC) LINK)

لینک ارتباطی چند دستگاهی در ماژول تقسیم بار و سنکرون کننده Deepse امکانات زیادی مانند تقسیم و بار و حفاظت دارد

اتصال MSC DeepSea
اتصال MSC DeepSea

۱۱.۱ سنکرون کننده

 • تعیین اولین دیزل ژنراتوری که روی باس بسته می‌شود
 • حفاظت در مقابل خطاهای باس

۱۱.۲ استارت و استوپ دیزل ژنراتورها در صورت افزایش و یا کاهش بار یا همان تقاضای بار

 • ترتیب استارت شدن دیزل ژنراتورها
 • ارجحیت در مدار قرار گرفتن دیزل ژنراتورها
 • متعادل کردن ساعت کار دیزل ژنراتورها
 • کنترل به‌وسیله‌ی DSE8660 / DSE7560 / DSE5560

۱۱.۴ سازگاری

 • قابلیت تقاضای بار (load demand) از لینک ارتباطی چند دستگاهی دیپ‌سی استفاده می‌کند
 • دیپ‌سی مای سری DSE7500 series با دیپ‌سی ها سری DSE5500 and DSE550 سازگار هستند. برای مثال یک دیپ‌سی ۷۵۱۰ می‌تواند در حالت تقاضای بار با دیپ‌سی ۵۵۱۰ استفاده شود
 • دیپ‌سی‌های سری 8600 با دیپ‌سی‌های 7510 و 5510 و سری 550 سازگار نیستند و باید از رابط DSE125 استفاده کنید.
 • ارجحیت بر اساس ساعت کارکرد در DSE8610 و DSE7510 وجود دارد

در DSE5510 کمتر از ورژن ۶ و DSE550 وجود ندارد

۱۱.۵ ارتباط‌ها

 • ۳۲ دیزل ژنراتور با کنترل‌کننده‌ی DSE8610 از طریق لینک MSC می‌توانند متصل شوند
 • ۳۲ کنترل‌کننده‌ی اصلی (DSE8660) از طریق لینک MSC می‌توانند متصل شوند
 • ۴۰ کنترل‌کننده‌ی دیپ‌سی سری DSE8600 از طریق لینک MSC می‌توانند متصل شوند
 • 20 کنترل‌کننده‌ی دیپ‌سی سری DSE7500 / DSE5500 از طریق لینک MSC می‌توانند متصل شوند
 • DSE8620, DSE7520 و DSE5520 را نمی‌توان به‌وسیله‌ی MSC لینک متصل کرد و در حالت چند دستگاهی با کنترل‌کننده‌های اصلی مانند DSE8660, DSE7560 یا DSE5560 استفاده کرد.
 • MSC یک سیستم انتقال اطلاعات سریع است. لذا باید با کابل‌هایی مناسب این کار اتصال پیدا کند. کابل پیشنهادی خود DSE و یا Belden 9841 مناسب این کار است
 • ماکسیمم طول MSC‌نباید بیشتر از ۲۴۰ متر شود. اگر می‌خواهید طول بیشتر شود باید از DSE124 استفاده کنید
 • مطمئن شوید که مقاومت ته خط وصل شود. این مقاومت با هر کنترل‌کننده‌ی دیپ‌سی که قابلیت MSC‌ دارد در کارتن آن قرار داده می‌شود

 

برچسب ها

محسن ترابی

مهندس برق قدرت، فوق لیسانس برق قدرت از دانشگاه سراسری یزد، موسس ماه صنعت، متخصص در ژنراتور، دیزل، طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی، سنکرون و سیستم های حفاظت الکتریکی به خصوص حفاظت ژنراتور. دارای گواهی ثبت اختراع ساخت موتور PMSM‌ معکوس گرد. هدف از ایجاد این وبسایت و مقالات آن آموزش در راستای توسعه ی صنعت برق کشور عزیزمان ایران می باشد و سعی می کنم مقالات کاربردی در راستای این هدف در وبسایت انتشار بدهم

نوشته های مشابه

‫5 نظرها

 1. با سلام.ممنون از مطالب خوبتون.لطفا در مورد سنکرون کردن یک دیزل ژنراتور با شبکه فشار متوسط هم راهنمایی بفرمایید.نقشه سیم بندی این اتصال به رله deepsea به چه صورت است؟با تشکر

 2. سلام مهندس عزیز
  خوشحالم که یکی از همکلاسی های دوران دانشگاه در یک حوزه باهم کار میکنیم
  رامین زهره مغانلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن