راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلو چنج آور بیمارستان امام صادق هشتگرد

راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلو چنج آور بیمارستان امام صادق هشتگرد

انجام این پروژه شامل:

۱:وایرینگ کامل فرمان

۲:نصب موتور روی کلید های اصلی و دیزل ژنراتور

۳:راه اندازی دیزل

تعویض روغن چنج آور راه اندازی تابلو راه اندازی دیزل ژنراتر موتور دار کردن کلید نصب شانت کلوز و تریپ وایرینگ تابلو

 

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن