راه اندازی پست فشار متوسط بیمارستان شهید رجایی کرج

راه اندازی پست  فشار متوسط بیمارستان شهید رجایی کرج

اجرای این پروژه شامل:

۱:حمل ترانس و تابلو تا پست مربوطه

۲:تخلیه ترانس و تابلو ها توسط جرثقیل

۳:نصب تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط

۴:کابل کشی و اجرای سر کابل های فشار متوسط

۵:کابل کشی و نصب کابلشو های فشار  ضعیف

۶:کانکشن تمامی کابل ها (فشار ضعیف و فشار متوسط)

۷:انجام تست های روتین و راه اندازی

تخلیه تابلو فشار متوسط راه اندازی تابلو فشار متوسط کانکشن کردن کابل نصب تابلو فشار ضعیف نصب تابلو فشار متوسط نصب ترانسفور ماتور نصب سر کابل ترانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن