سرویس ترانس و پست کامپکت اختصاصی شرکت نیوا

سرویس کامل پست که باعث افزایش کارایی بالا رفتن عمر تجهیزات پیش بینی خطرات احتمالی و قابل رویت میشود شامل:

۱:شستشوی کامل ترانس

۲:تست سی تی

۳:تست پی تی

۴:نظافت کامل دژنکتور و سکسیونر

۵:آچار کشی و ترک زنی کامل تجهیزات

آچار کشی کامل تجهیزات تست سر کابل تست سی تی و پی تی سرویس سر کابل شستشوی کامل ترانس نظافت کامل د‍ژنکتور نظافت کامل د‍ژنکتور

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن