سیم پیچی موجی

سیم پیچی موجی - ماه صنعت انرژی

در این مقاله قصد داریم در مورد سیم‌پیچی موجی صحبت کنیم.

فهرست مطالب

1- سیم‌پیچ موجی و انواع آن

2- نکات مهم در مورد سیم‌پیچ موجی

3- ساخت سیم‌پیچ موجی

4- مزایا و معایب استفاده‌از سیم‌پیچ‌موجی ساده

————————————————–

1- سیم‌پیچ موجی و انواع آن

سیم‌پیچ موجی یک نوع سیم‌پیچی آرمیچر‌است.

در این سیم‌پیچی، انتهای یک سیم‌پیچ را به ابتدای سیم‌پیچ دیگر با همان پلاریته سیم‌پیچ اول وصل می‌کنیم.

در این نوع سیم‌پیچی، قسمت سیم‌پیچ(A – B) به طرف دیگر آرمیچر پیچ پیش می‌رود و با عبور پشت سر هم از قطب N و S ادامه می‌یابد تا اینکه به یک هادی (A1-B1)  که در زیر قطب شروع قرار دارد بازگردد.

این سیم‌پیچ یک شکل موج مانند ایجاد می‌کند ، به همین دلیل ما آن را سیم‌پیچ موجی می‌نامیم. از آنجا که سیم‌پیچ‌ها را به صورت سری  وصل می‌کنیم ، آنرا سیم‌پیچ سری نیز می‌نامیم.

1- سیم‌پیچ موج پیش رونده

اگر بعد از یک دور زدن آرمیچر ، سیم‌پیچ، در شکاف سمت راست، شکاف شروع خود قرار گیرد ، به آن سیم‌پیچ موجی پیشرونده گفته‌می‌شود.

1- سیم‌پیچ موج پیش رونده

2- سیم‌پیچ موج پس رونده

اگر سیم‌پیچ بعد از یک دور زدن آرمیچر ، در شکاف سمت چپ از شکاف شروع خود قرار بگیرد ، به نام سیم‌پیچ موجی پس رونده گفته‌می‌شود.

سیم پیچ موج پس رونده - ماه صنعت انرژی

در اینجا در تصویر بالا می‌بینیم که CD هادی 2 در سمت چپ هادی 1 قرار دارد.

————————————————–

2- نکات مهم در مورد سیم‌پیچ موجی

سیم پیچ موج پس رونده - ماه صنعت انرژی

در سیم‌پیچ موجی ساده، گام عقب (YB) و گام جلوی (YF) هر دو شبیه هستند و از علائم یکسانی برخوردار هستند.

گام عقب و جلو تقریباً برابر‌است با گام قطبی و ممکن‌است مساوی باشند یا با ±2 متفاوت باشند. + برای سیم‌پیچ پیشرو ، – برای سیم‌پیچ پس رو.

1

در اینجا ، Z تعداد هادی در سیم‌پیچ‌است. P تعداد قطبها‌ست.

گام متوسط (YA) باید عدد صحیح باشد ، زیرا ممکن است خودش را ببندد.

ما ± 2 می گیریم زیرا بعد از یک دور آرمیچر سیم‌پیچ به دو نوع هادی می‌رسد

اگر متوسط ​​گام Z / P را در نظر بگیریم ، پس از یک دور سیم‌پیچ خود را می‌بندد بدون آنکه تمام قسمت‌های سیم‌پیچ را بگنجاند.

از آنجا که متوسط ​​گام باید یک عدد صحیح باشد ، این سیم‌پیچ هیچ تعدادی از هادی‌ها امکانپذیر نیست.

بگذارید 8 هادی را در یک ماشین 4 قطبی در نظر بگیریم.

2

کسری بودن تعداد سیم‌پیچ‌موجی امکان‌پذیر نیست اما اگر 6 هادی وجود داشته باشد می‌توان سیم‌پیچی را انجام داد.

از آنجا که،

3

برای این مشکل کویل های ساختگی معرفی می‌شوند.

سیم‌پیچی موجی فقط با تعداد مشخصی از هادی ها و ترکیب شیارها امکان‌پذیر‌است.

همیشه ممکن نیست که تعداد شیار را مطابق با  طراحی سیم‌پیچ ایجاد کرد. در چنین مواردی از کویل های ساختگی استفاده‌می‌شود.

این سیم‌پیچ‌‌ها در شکاف‌ها قرار می گیرند تا تعادل مکانیکی به دستگاه داده شود، اما به صورت الکتریکی به بقیه سیم‌پیچ‌ها وصل نمی شوند.

سیم پیچ موج پس رونده - ماه صنعت انرژی

در سیم‌پیچ موجی‌مرکب:

7

 که:

1- (m تعداد سیم‌پیچ‌است)

2- (m = 1 برای سیم‌پیچ ساده)

3- (m = 2 برای سیم‌پیچ دوتایی)

سیم پیچی موجی

————————————————–

3- ساخت سیم‌پیچ موجی

اجازه دهید ما یک نمودار سیم‌پیچ سیم ساده پیش رونده یک ماشین با 34 هادی در 17 شکاف و 4 قطب تهیه کنیم.

گام متوسط:

سیم پیچی موجی

اکنون باید یک جدول برای نمودار اتصال ایجاد کنیم:

جدول - ماه صنعت انرژی

نمودار

نمودار - ماه صنعت انرژی

————————————————–

4- مزایا و معایب استفاده‌از سیم‌پیچ‌موجی ساده

مزایا:

1- در این سیم‌پیچ فقط به دو جاروبک نیاز‌است اما می‌توان جاروبک‌های موازی بیشتری به آن اضافه کرد تا تعداد آن مساوی با قطب شود. قطبها اگر یک یا چند جاروبک تماس ضعیفی با کموتاتور برقرار کند ، عملکرد رضایت بخش همچنان امکان‌پذیر‌است.

2- این سیم‌پیچ باعث جرقه کوموتاسیون می شود. دلیل وجود این دو مسیر موازی صرف نظر از تعداد قطب‌های ماشین‌است. هادی‌ها در هر یک از دو مسیر موازی در اطراف آرمیچر در کل محیط توزیع می‌شوند.

3- تعداد هادی‌ها در هر مسیر = Z / 2 ، Z تعداد کل‌است هادی‌ها‌است

4- emf تولید‌شده = میانگین emf ناشی از هر مسیر X Z / 2‌است

5- برای تعداد معینی از قطبها و هادی های آرمیچر ، نسبت به سیم‌پیچ روی هم ، emf بیشتری ایجاد می‌کند. از این رو این سیم‌پیچ در ماشین‌های ولتاژ بالا و جریان کم استفاده می شود. این سیم‌پیچ برای مدار ژنراتورهای کوچک با مقدار ولتاژ 500-600V مناسب‌است.

6- جریان از عبوری از هر هادی.

سیم پیچی موجی

Ia جریان آرمیچر‌است. جریان هر مسیر برای این نوع سیم‌پیچ نباید از 250A فراتر رود.

Emf -7 حاصل در کل مدار صفر‌است.

معایب:

این سیم‌پیچی نمی‌تواند در ماشین هایی با جریان نامی بالا مورد‌استفاده قرار‌گیرد زیرا تنها دو مسیر موازی دارد.

 

[1] DUMMY COILS

مقالات مرتبط:

منحنی‌های عملکرد ژنراتور DC

ژنراتور القایی | کاربرد ژنراتور القایی

مجموعه ژنراتور موتور | مجموعه M G (موتور ژنراتور)

کاربرد‌های ژنراتور DC

لینک زبان اصلی مقاله:

Wave Winding

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *