عیب یابی و رفع مکانیزم قطع و وصل دژنکتور بیمارستان امام صادق هشتگرد

عیب یابی و رفع مکانیزم قطع و وصل دژنکتور بیمارستان امام صادق هشتگرد

انجام این پروژه شامل:

۱:بی برق نمودن تابلو فشار متوسط

۲:خارج کردن دژنکتور از داخل تابلو

۳:باز کردن روکش دژنکتور

۴:عیب یابی و رفع خطا

۵:وایرینگ کامل

۶:انجام تست های رو تین و برق دار کردن تابلو

حمل دژنکتور شارژ گاز نصب دژنکتور وایرینگ موتور وایرینگ وضعیت کلید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن