قانون گردشی آمپر چیست ؟ -روابط و محاسبات

قانون گردشی آمپر - ماه صنعت انرژی

در این مقاله قصد داریم در مورد قانون گردشی آمپر و فرمول‌های آن صحبت کنیم.

قانون گردشی آمپر چیست ؟

قانون گردشی آمپر رابطه بین جریان و میدان مغناطیسی ایجاد‌شده توسط جریان را بیان می‌کند.این قانون بیان می‌کند که انتگرال چگالی میدان مغناطیسی (B) در طول یک مسیر بسته فرضی برابر با ضرب جریان محصور‌شده توسط مسیر و نفوذپذیری محیط‌است. این نتیجه‌گیری به دست جیمز کلرک ماکسول انجام‌شد.

فرمول

قانون گردشی آمپر - ماه صنعت انرژی

جیمز کلرک ماکسول

 از طرف دیگر بیان می کند، انتگرال شدت میدان مغناطیسی H)) در طول یک مسیر بسته فرضی برابر‌است با جریان محصور‌شده توسط مسیر.

روابط و محاسبات - ماه صنعت انرژی

 بگذارید یک هادی را در نظر بگیریم ، که یک جریان I  را به سمت پایین حمل می‌کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده‌شده‌است.

ماه صنعت انرژی

 حال یک حلقه فرضی در اطراف هادی می‌کشیم. ما همچنین این حلقه را حلقه آمپر می‌نامیم. قانون گردشی آمپر

ماه صنعت انرژی

 همچنین اجازه دهید تصور کنیم شعاع حلقه r‌است و چگالی شار ایجاد‌شده در هر نقطه از حلقه به دلیل جریان از طریق این رسانا B‌است.

ماه صنعت انرژی

 بگذارید یک dl طول بی نهایت کوچک از حلقه آمپر را در همان نقطه در نظر بگیریم. 

ماه صنعت انرژی

 در هر نقطه روی حلقه آمپر ، مقدار B ثابت‌است زیرا فاصله عمود آن نقطه از محور هادی ثابت‌است ، اما جهت در طول نقطه مماس حلقه خواهد‌بود.

ماه صنعت انرژی

 انتگرال نزدیک به چگالی میدان مغناطیسی B در امتداد حلقه آمپر:4

فرمول

اکنون طبق قانون‌جریان گردشی آمپر:

فرمول

از این رو،

فرمول

به جای یک هادی حامل جریان ، تعداد N هادی که همان جریان I را حمل می‌کنند وجود دارد ، که در مسیر محصور شده‌اند:

فرمول

مقالات مرتبط :

قانون اهم | بیانیه ،کاربردها و محدودیت قانون اهم

قانون دست چپ فلمینگ و قانون دست راست فلمینگ

لینک زبان اصلی مقاله

?Ampere’s Circuital Law: What is it

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *