مدار RC

مدار RC -ماه صنعت انرژی

مدار RC

به ترکیب یک مقاومت خالص R (بر حسب اهم) و خازن خالص C (بر حسب فاراد)،  مدار RC گفته می‌شود.

خازن انرژی را ذخیره می‌کند و مقاومت متصل به صورت سری با خازن،  شارژ و تخلیه خازن را کنترل می‌کند.

مدار RC در فلاش های دوربین ، ضربان سازها ، مدار زمان بندی و غیره استفاده می‌شود.

مدار  RC با مسدود کردن برخی فرکانس‌ها و اجازه عبور فرکانس‌های دیگر، می تواند سیگنال‌ها را فیلتر کند،

که به آن مدار مرتبه اول RC نیز گفته می شود،

و از آن برای فیلتر سیگنال‌ها با عبور از برخی فرکانس‌ها و مسدود شدن سایر فرکانس ها استفاده می‌شود.

فیلترهای بیشتر برای انتخاب سیگنال ها و برای از بین بردن نویز استفاده‌می‌شود.

انواع فیلتر

فیلتر بالا گذر و فیلتر پایین گذر رایج ترین نوع فیلترهای RC است.

فیلتر بالا گذر فرکانس بالاتر از فرکانس برش را منتقل‌می‌کند و فرکانس پایین تر از فرکانس برش را مسدود می‌کند.

به همین ترتیب ، فیلتر پایین گذر اجازه می‌دهد تا فرکانس پایین تر از فرکانس برش انتقال‌یافته و فرکانس بالاتر از فرکانس برش را ضعیف و حذف می‌کند.

مدار RC - ماه صنعت انرژی

مدار سری RC

به مدار حاوی مقاومت و خازن که به صورت سری به هم وصل می‌شوند، مدار سری RC گفته‌می‌شود.

 مراحل ترسیم نمودار فازور برای مدار RC

1- جریان به عنوان مرجع در نظر گرفته‌می‌شود.

2- افت ولتاژ در مقاومت (VR)‌است.

VR = IR  هم فاز با جریان I ترسیم‌می‌شود.

3- افت ولتاژ در راکتانس خازنی (VC) است.

VC = IXC و 90 درجه عقب تر از جریان رسم‌می‌شود

4- مجموع بردار دو افت ولتاژ برابر با ولتاژ اعمال‌شده (V)‌است.

مدار RC - ماه صنعت انرژی

فرمول

اکنون در مثلث قائم الزاویه OMN

V=√(VR)2+(VC)2

V=√(IR) + (IXC2

V=I  √R2 + X2C

I=V/√R2 +X2C  = V/Z

که:

Z= √R2 +X2C

 Z به عنوان امپدانس مدار شناخته‌می‌شود و به امپدانس مدار سری RC تعریف‌می‌شود.

و بر حسب اهم اندازه‌گیری‌می‌شود.

 

مقالات مرتبط :

تست های مدار باز و اتصال کوتاه در ترانسفورماتور قدرت

مدار معادل ترانسفورماتور از دید اولیه و ثانویه

لینک زبان اصلی مقاله:

RC Circuit

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *