مقاومت ارت  الکترود زمین (مقاومت صفحه ارت یا مقاومت راد ارت)

مقاومت خاک

 

تعریف مقاومت ارت:

مقاومت ارائه شده توسط الکترود زمین در برابر عبور جریان به داخل زمین به عنوان مقاومت زمین یا مقاومت در برابر زمین شناخته می شود. مقاومت زمین به طور عمده حاکی از مقاومت بین الکترود و نقطه پتانسیل صفر است. از نظر عددی برابر است با نسبت پتانسیل الکترود زمین به جریان منتقل شده توسط آن. مقاومت بین صفحه زمین و زمین با روش کاهش پتانسیل  [1]اندازه گیری می شود. مقاومت ارت  الکترود زمین

مقاومت الکترود خاک در یک نقطه متمرکز نیست ، بلکه در خاک اطراف الکترود توزیع می شود. از نظر ریاضی ، مقاومت زمین ، نسبت ولتاژ و جریان نشان داده شده در زیر است.

معادله مقاومت ارت

در اینجا V یک ولتاژ اندازه گیری شده بین ولتاژ میله یا راد و I جریان تزریق شده در طول اندازه گیری مقاومت زمین از طریق الکترود است.

مقدار مقاومت زمین برای پست ها و نیروگاه های برق مختلف در زیر نشان داده شده است

پست بزرگ – 0.5 اهم

پست اصلی – 1.0 اهم

پست فرعی کوچک – 2.0 اهم

در همه موارد دیگر – 8.0 اهم

منطقه اطراف زمین که الکترود در آن کوبیده  می شود به عنوان منطقه مقاومت یا منطقه پتانسیل زمین شناخته می شود. جریان خطا که از الکترود زمین تزریق می شود از الکترود در تمام جهات نشان داده شده در شکل توزیع پیدا می کند. شارش جریان به داخل زمین بستگی به مقاومت خاک که در آن الکترود زمین قرار گرفته است بستگی دارد. مقاومت خاک ممکن است از 1 تا 1000 ohm-m  متفاوت باشد و به طبیعت خاک بستگی دارد.

مقاومت خاک

مقاومت زمین به درجه حرارت آن بستگی دارد. هنگامی که درجه حرارت از 0 درجه سانتیگراد بیشتر است ، تأثیر آن بر مقاومت زمین ناچیز است ، اما در دمای 0 درجه سانتیگراد آب در خاک انجماد را شروع می کند که مقاومت آن را افزایش می دهد. مقاومت زمین همچنین تحت تأثیر ترکیب برخی نمک های حل شده در خاک است ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

تاثیر نمک در مقاومت خاک
تاثیر نمک در مقاومت خاک

مقاومت زمین از لایه به لایه ی دیگر متفاوت است. لایه زیرین خاک دارای رطوبت بیشتر و مقاومت کمتری است. اگر لایه زیرین حاوی خاک سخت و سنگی باشد ، مقاومت آن با عمق افزایش می یابد.مقاومت ارت  الکترود زمین

[1] potential fall

مقالات مرتبط:

مقاومت خاک چیست – روش اندازه گیری مقاومت خاک

اجرای ارت – ارتینگ و چاه ارت

تفاوت بین باندیگ، گراندیگ و ارتینگ

تفاوت بین زمین واقعی و زمین مجازی

مقاله زبان اصلی:

Measurement of Earth Resistance

Measurement of Earth Resistance

گروه فنی مهندسی ماه صنعت انرژی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *