مقره میخی (سوزنی)

مقره میخی (سوزنی) - ماه صنعت انرژی

مقره میخی (سوزنی)

مقره میخی در توزیع برق برای انتقال ولتاژ تا 33 کیلو ولت استفاده‌می‌گردد.روی قسمت متقاطع برج نگهدارنده قرار می‌گیرد. این قطعه دارای شیارهایی در انتهای بالایی برای نگه‌داشتن هادی است.هادی به عایق روی شیار بالایی در موقعیت‌های خط مستقیم و شیار جانبی در موقعیت‌های زاویه ای توسط سیم متصل شده از همان جنس هادی بسته می‌شود.یک انگشتانه سربی برای اتصال میخ فولادی به بدنه عایق چسبانده‌می‌شود.

مقره آویزی

Pin insulator – Wikipedia

مقره میخی از مواد غیر رسانا مانند چینی، سرامیک، لاستیک سیلیکونی، پلیمر و غیره استفاده می‌کند، وزن مواد مقره میخی پلیمری در مقایسه با مواد عایق چینی بیشتر‌است.

مقره میخی (سوزنی) - ماه صنعت انرژی

برای ولتاژ پایین، از مقره میخی تک تکه و برای ولتاژ بالا، دو یا چند قطعه استفاده می‌شود و برای حفظ ضخامت مناسب مقره به یکدیگر از سیمان استفاده می‌شود.عایق مسیر کافی برای جریان نشتی را فراهم می‌کند.ولتاژ فلاش اور* برای سطوح مرطوب و کثیف کمتر از سطوح تمیز و خشک‌است.مجموع فاصله قوس خشک مجموع تمام فواصل مستقیم از طریق هوا است. با ( a+b+c ) نشان داده‌می‌شود. کل فاصله قوس مرطوب (A+B+C) است.

مقره میخی (سوزنی) - ماه صنعت انرژی

*ولتاژفلاش اور:

ولتاژی که در آن یک تخلیه الکتریکی بین دو الکترود که توسط یک عایق از هم جدا شده‌اند اتفاق می‌افتد.مقدار آن به خشک یا مرطوب بودن سطح عایق بستگی دارد. همچنین به عنوان ولتاژ جرقه زنی شناخته‌می‌شود.

مزایای مقره میخی

  • 1- استحکام مکانیکی بالایی‌دارد.
  • 2- این مقره دارای فاصله خزش خوبی‌است.
  • 3- در خط توزیع ولتاژ بالا استفاده می‌شود.
  • 4- ساخت مقره از این نوع  ساده است و نیاز به نگهداری کمتری‌دارد.
  • 5- می توان از آن به صورت عمودی و افقی استفاده‌کرد.

معایب مقره میخی

  • 1- باید با اسپیندل استفاده‌شود.
  • 2- فقط در خط توزیع استفاده می‌شود.
  • 3- امتیاز ولتاژ محدود است، به عنوان مثال، تا 36 کیلو ولت.
  • 4- پین مقره به نخ مقره آسیب زد.

مقره میخی (سوزنی) - ماه صنعت انرژی

علل خرابی عایق

خرابی الکتریکی مقره یا با سوراخ کردن یا فلاش اوور اتفاق می‌افتد. در صورت سوراخ شدن، قوس از بدنه مقره عبور می‌کند.فلاش اوور به دلیل تخلیه قوس بین هادی و زمین از طریق هوای اطراف عایق ایجاد می‌گردد.فلاش اور عمدتاً به دلیل افزایش خط یا به دلیل تشکیل لایه رسانای مرطوب بر روی سطح عایق رخ می‌دهد.عایق با فلاش اوور آسیب نمی‌بیند، اما بعد از سوراخ شدن بی فایده می‌شود.ضخامت کافی ماده در عایق ،برای جلوگیری از سوراخ شدن در شرایط افزایش جریان در نظر گرفته‌شده‌است.فلاش اوور با افزایش مقاومت در برابر جریان های نشتی کاهش می‌یابد. طول مسیر نشتی با ساخت چندین لایه به نام کت و شلوار یا باران انداز بزرگ می‌گردد.سوله های باران سطح داخلی را در آب و هوای مرطوب نسبتاً خشک نگه می دارند و بنابراین مقاومت کافی در برابر نشت را برای جلوگیری از فلاش اوور فراهم می‌کنند.

افزایش اندازه، وزن و هزینه مقره میخی محدودیتی را برای استفاده از آن در بالای 66 کیلو ولت ایجاد می‌کند. بنابراین از مقره های آویزی در  ولتاژ بالا استفاده‌می‌شود.

Pin Insulator

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *