نصب یک عدد ترانس ۸۰۰ کاوا بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

نصب این ترانس شامل

۱.ساخت شاسی ترانس

۲.ساخت نگهدارنده کابل ها

۳.اجرای ۴ دست سرکابل ۲۰ کیلو ولت

۴.حمل ترانس به داخل پست و نصب آن روی شاسی

۵.حمل و نصب تابلو ۲۰ کیلو ولت مربوط به ترانس که دارای دو عدد سکسیونر و یک عدد دژنکتور میشود

۶.نصب تابلو فشار ضعیف ترانس شامل یک عدد کلید ۱۲۵۰ آمپر و چند عدد کلید فرعی

۷.کابل کشی فشار متوسط و فشار ضعیف

۸.تنظیمات رله حفاظتی

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن