کلید های قدرتی جریان پسماند (کلید محافظ جان) چگونه کار می‌کنند؟

کلید های قدرتی جریان پسماند (کلید محافظ جان) - ماه صنعت انرژی

کلید های قدرتی جریان پسماند (کلید محافظ جان)

کلید های قدرتی جریان پسماند (کلید محافظ جان)

این کار بسیار ساده و مبتنی بر قانون جریان کیرشهف‌است، یعنی جریان ورودی در یک مدار باید برابر با جریان خروجی آن مدار باشد. این کلید قدرت به گونه‌ای ساخته‌شده که هر زمان که خطایی رخ دهد، تعادل جریان خط و خنثی بهم می‌خورد (عدم تعادل اتفاق می‌افتد، زیرا جریان خطا مسیر زمینی دیگری برای جریان پیدا می‌کند.)

مدار آن به گونه‌ای ساخته‌شد‌ه‌است که در هر لحظه مقدار جریان ورودی و خروجی مدار مقایسه می‌شود. هرگاه این دو جریان با هم مساوی نباشد، جریان پسماند که اساساً اختلاف بین دو جریان است، مدار را برای قطع / خاموش کردن فعال‌می‌کند.

کلید های قدرتی جریان پسماند (کلید محافظ جان)

کلید قدرت - ماه صنعت انرژی

اصول حاکم بر کار کلید قدرت جریان پسماند

اصول حاکم بر کار کلید قدرت جریان پسماند

اصل کار اصلی در ترانسفورماتور چنبره‌ای[1] نشان داده شده در شکل فوق حاوی سه سیم‌پیچ است. دو سیم‌پیچ به نام سیم پیچ اولیه (که حاوی جریان خط است) و سیم‌پیچ ثانویه (که حاوی جریان خنثی‌است) شارهای برابر و خلاف جهت هم ایجاد می‌کنند. در زمان وقوع هرگونه خطایی هر دو جریان تغییر می‌یابند و شاری نامتعادل ایجاد می‌گردد که باعث ایجاد جریان تفاضلی می‌گردد که از طریق سیم‌پیچ سوم شارش می‌یابد.

ترانسفورماتور چنبره‌ای، سیم‌پیچ حسگر و رله با هم به عنوان دستگاه جریان پسماند RCD شناخته‌می‌شود.

مدار تست:

مدار تست همواره شامل RCD است که اساساً بین هادی خط در طرف بار و منبع خنثی متصل می شود و به تست مدار هنگام روشن یا خاموش کردن منبع تغذیه کمک‌می‌کند. این جریان از طریق سیم پیچ سمت خط RCD به همراه جریان بار عبور می کند. اما از آنجا که این مدار از سیم‌پیچ سمت خنثی RCD عبور‌می‌کند، یک عدم تعادل بین سیم‌پیچ سمت خط و سمت خنثی دستگاه وجود خواهد داشت و به تبع آن، RCCB  باعث قطع اتصال حتی در شرایط عادی می‌گردد. به هین دلیل‌است که مدار قابلیت اطمینان RCCB را آزمایش می‌کند.

کلید کامپکت و مینیاتوری – ویژگی‌ها، منحنی‌ها و محدودیت‌هایشان

MCB ( کلید مینیاتوری) – ساختار، عملکرد، انواع و کاربردها

انواع کلید های قدرتی پسماند

دو قطب یا دو فاز:

برای خط تکفاز‌است که شامل یک شیار برای سیم برق‌دار و یکی برای سیم خنثی‌است.

چهار قطب:

برای خط سه فاز طراحی‌شده که شامل چهار شیار‌است و  برای سه سیم فاز و یک سیم خنثی‌است.

نتیجه: از این رو یک وسیله حفاظتی زمان واقعی برای مدارهای اصلی مورد‌استفاده در صنایع و سایر اماکن تجاری با ولتاژ بالا که همواره خطر بروز شوک و مرگ تصادفی در آنها وجود دارد، را فراهم می‌کند.

[1] Toroidal Transformer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *