گاورنر دیزل ژنراتور

گاورنر دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی

گاورنر دیزل ژنراتور

گاورنر دیزل ژنراتور

بعضی اوقات به گاورنرهای دیزل ژنراتور، کنترل‌کننده سرعت موتور نیز گفته می‌شوند. موتور دیزل برای حفظ سرعت از پیش تعیین‌شده باید خروجی مشخصی داشته‌باشد. در صورت درست نبودن سرعت موتور، ژنراتور مشخصات خروجی مورد نیاز را حفظ نمی‌کند. در این مقاله به بررسی انواع مختلفی از گاورنرهای مجموعه‌های دیزل ژنراتور می پردازیم. گاورنر‌ها را می‌توان به دو گروه اساسی تقسیم کرد:

کنترل مکانیکی/ الکتریکی: ژنراتورهای قدیمی از این سیستم کنترل استفاده‌می‌کنند. سیستم سوخت توسط گاورنر مکانیکی کنترل می‌شود.

کنترل الکترونیکی: ژنراتورهای جدید از سیستم کنترل الکترونیکی استفاده‌می‌کنند.

آموزش نصب ، وایرینگ و راه اندازی گاورنر GAC5500

مقالات مرتبط:

علل سوختن ECU یا همان ECM در دیزل ژنراتورها و جلوگیری از آسیب آن

باطری دیزل ژنراتور

کنترل مکانیکی / الکتریکی

سیستم‌های کنترل مکانیکی / الکتریکی جز اولین سیستم‌های کنترلی هستند که توسط سازندگان ژنراتور معرفی شده اند. این سیستم‌ها کنترل موتور مکانیکی با بار الکتریکی مورد نیاز ژنراتور عمل می‌کند. بسیاری از سیستم‌های کنترل ژنراتور در دسترس هستند که همگی تحت اصول طراحی یکسان کار می‌کنند. سیستم کنترل وود وارد [1]در زیر نمایش داده‌شده‌است:

 • گاورنر وود وارد – سرعت موتور توسط گاورنرگریز از مرکز کنترل‌می‌شود. گاورنر سیگنال‌های ورودی آنالوگ را از کنترلر دریافت‌می‌کند.
 • سنسور سرعت – سنسور مغناطیسی که اطلاعات را در اختیار کنترل‌کننده قرار می‌دهد.
 • کنترلر وود وارد 2301A- سیگنال‌ها را از سنسور سرعت دریافت می‌کند و سیگنال‌ها را به تابلوهای تغذیه شده توسط گاورنر منتقل‌می‌کند.
شکل 1 – سیستم کنترل گاورنر وود وارد - ماه صنعت انرژی
شکل 1 – سیستم کنترل گاورنر وود وارد

این سیستم کنترل یک سیستم کنترل آنالوگ به حساب می آید. تنظیمات سیستم با استفاده از پیچ های تنظیم شده در جهت خاص انجام می‌شود تا تنظیمات مورد نیاز انجام شود. کنترل ژنراتور چندگانه با این سیستم ارائه می‌شود.

نصب سخت افزار اضافی می تواند امکان ارتباط از راه دور و عملکرد سیستم کنترل اضطراری برق را فراهم کند.

کنترل الکترونیکی

طراحی و ساخت ژنراتور با پیشرفت فناوری دیجیتال بروز شده‌است. برای نشان دادن رابط بین کنترل رابط موتور، ژنراتور ، این بخش به مناطق زیر تقسیم می‌شود:

 • سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال: مفهوم اصلی مورد استفاده در هنگام معرفی یک مجموعه ژنراتور که دارای موتور مجهز به ECM (ماژول کنترل الکترونیکی) است، اما دارای سیستم کنترل داخلی نیست.
 • ECM – رابط بین ECM و توابع موتور را برای ژنراتوری که مجهز به کنترل پیشرفته نیست، تعیین می‌کند.
 • کنترل واسط ژنراتور و موتور: معرفی بسته نرم افزاری یکپارچه برای کنترل موتور و ژنراتور.

سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال

درک تفاوت بین سیگنال‌‌های آنالوگ و دیجیتال (شکل 2) هنگام به روزرسانی سیستم آنالوگ قدیمی تر با سیستم کنترل دیجیتال جدیدتر مهم‌است:

 • سیگنال آنالوگ: سیگنال به صورت موج سینوسی تعریف‌می‌شود. این سیگنال از طریق سیکل کامل پیک‌های بالا و پایین قابل اندازه‌گیری و کنترل‌است. پیچ های مخصوص تنظیم اجازه تنظیمات سیستم را می‌دهند.
 • سیگنال دیجیتال: این سیگنال به صورت یک موج مربعی تعریف شده‌است. ورودی‌ها و خروجی‌های کنترلر در دو حالت قرار دارند:

حالت OFF- صفر تا 2.5 ولت DC

حالت ON- 2.6 تا 5 ولت DC

در صورت نیاز ، نیاز به رابط سیگنال‌(های) آنالوگ با سیگنال‌(های) دیجیتال می‌باشد. برای تغییر یک سیگنال دیجیتال به سیگنال آنالوگ می‌توان یک اینورتر نصب کرد اما برای تبدیل یک سیگنال آنالوگ به یک سیگنال دیجیتال می‌توان یک مبدل نصب کرد.

شکل 2- سیگنال‌های دیجیتال و آنالوگ - ماه صنعت انرژی
شکل 2- سیگنال‌های دیجیتال و آنالوگ

ECM

این مثال رابط بین اجزای یک ژنراتور را نشان می دهد که دارای کنترل پیشرفته موتور است، اما به ارتباطات خارجی و تابلو کنترل خارجی متکی‌است (شکل 3)

 • ECM – سیگنال‌های ورودی را دریافت کرده و سیگنال‌های خروجی را به موتور منتقل می‌کند. سیگنال‌های ورودی را از کنترل پنل دریافت می‌کند.
 • موتور – محرک اصلی سیگنال‌های ورودی را دریافت کرده و سیگنال های خروجی را به ECM منتقل می‌کند.

پنل کنترل – ECM موتور قلب کنترل موتور‌است که قابلیت تکمیل حلقه اطلاعات بین موتور، ژنراتور و کنترل پنل را دارد.

 • ارسال سیگنال از موتور به ECM: سرعت موتور، حسگر دما و خنک کننده. پمپ سوخت، ریل زمان‌بندی اکچویتر و فشار ریل سوخت
 • فرستادن سیگنال از ECM به موتور: استارت موتور، خاموش کردن سوخت، محرک های ریل زمان‌بندی سوخت و زمان بندی و کلاچ فن.
 • ارسال ژنراتور به پنل کنترل: ژنراتور ولتاژ را برای پانل کنترل جهت توزیع فراهم می‌کند.

ارسال پنل کنترل به ECM: کنترل پنل اجزای مورد نیاز مشتری را در خود جای می‌دهد.

برای حفظ الزامات سرعت، سیگنال‌ها به ECM منتقل می‌شوند. ارتباط بین اجزای سیستم در هنگام قطع برق برای این سیستم عبارتند از:

 1. ارسال سیگنال استارت از صفحه کنترل (از طریق سوئیچ انتقال اتوماتیک) از طریق ECM به موتور.
 2. موتور روشن می‌شود ECM بر عملکرد موتور نظارت می‌کند و سوخت را برای دستیابی به سرعت از پیش تعیین‌شده موتور تنظیم‌می‌کند ECM می‌تواند موتور را در هنگام خرابی‌های اساسی موتور خاموش کند.
 3. ژنراتور ولتاژ را به کنترل پنل برای توزیع ارسال‌می‌کند. بسیاری از پانل های کنترل توانایی نظارت بر ژنراتور را دارند.
 4. برق دوباره می‌آید. کنترل پنل سیگنال توقف موتور را به ECM منتقل می‌کند. ECM سیگنال خاموش را به موتور منتقل‌می‌کند.

 

کنترل واسط موتور و ژنراتور

مدل‌های جدیدتر ژنراتور با سخت افزار نظارت و کنترل کامل و نرم افزار پشتیبانی معرفی شدند (شکل 4). ماژول‌های قابلیت موازی‌سازی نیز اضافه شدند. این ساختار می‌تواند برای تأمین انرژی اضطراری یک مجموعه به صورت ریداندنت استفاده‌شود(در صورتی که یک ژنراتور در مدار قرار نگرفت ژنراتور دیگر جایگزین آن می‌شود). اگر یک ژنراتور دچار خطا شد، بار کاهش می‌یابد و ژنراتور دیگر به پشتیبانی از بار ادامه می‌دهد.

سیستم کنترلی مورد‌استفاده PCC 3200‌است. ماژول‌های مورد‌استفاده عبارتند از:

 • سوخت (کانکتور 02): با اجزای سیستم سوخت رسانی ورودی و خروجی ارتباط برقرار می‌کند.
 • بیس (کانکتور 05 و 06): با مؤلفه های عملکرد موتور ورودی و خروجی ارتباط برقرار‌می‌کند.
 • ژنراتور (کانکتور 01): سیگنال‌های ورودی و خروجی را با ژنراتور ارتباط می‌دهد.
 • موازی (کانکتور 04): به ژنراتورهای متعدد اجازه موازی کردن را فراهم‌می‌کند.
 • TB6: کارت شبکه امکان شبکه‌نمودن برای هر ژنراتور را می‌دهد. ترتیب وقایع در هنگام قطع برق تحت مفاهیم اساسی در بخش ECM فوق الذکر انجام می‌شود و تفاوت‌ها عبارتند از:
 • کلیه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای ژنراتور در یک سیستم عامل موجودند
 • قابلیت موازی نمودن ژنراتورها
 • قابلیت گزارش‌دهی و نظارت پیشرفته

[1] Woodward

شکل 3 – ماژول کنترل PCC 3200
شکل 3 – ماژول کنترل PCC 3200

مقالات مرتبط:

فروش گاورنر دیزل ژنراتور کاترپیلار – گاورنر Caterpillar

گاورنر دیزل ژنراتور پرکینز – فروش گاورنر دیزل پرکینز – گاورنر Perkins

گاورنر دیزل ژنراتور ولوو – فروش گاورنر دیزل ولوو – گاورنر Volvo

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *