سطح مقطع سیم زمین نوترال ترانس به چه نحوی باید محاسبه شود؟

سطح مقطع سیم زمین نوترال ترانس به چه نحوی باید محاسبه شود؟

سوال شده در سپتامبر 11, 2019 در ترانسفورماتور.
افزودن نظر
 • telegram-banner-top
 • 1 پاسخ(ها)

  مینی مم سایز ۱۶ میلی متر مربع برای سیم مسی و یا ۲۵ میلی متر مربع برای سیم آلومینیومی می باشد در صورتی که جریان هارمونیک سوم وجود نداشته باشد. در صورت وجود هارمونیک سوم، اگر مقدار هارمونیک از ۳۳ درصد کمتر باشد سایز کابل نوترال بر اساس جریان فاز انتخاب میگردد و اگر مقدار هارمونیک سوم از ۳۳ درصد بیشتر باشد سایز کابل نوترال بر اساس جریان نول تعیین میگردد. علت ان هم این است که جریان در نوترال برابرست با:
  جریان نامیx درصد هارمونیک سوم ۳x و این جریان وقتی از جریان فاز بیشتر است که:
  درصد هارمونیک سوم ۳x مساوی و یا بزرگتر از یک باشد و این یعنی درصد هارمونیک بزرگتر از ۳۳ درصد

  سایز سیم نول ترانس

  پاسخ داده شده در سپتامبر 11, 2019.
  افزودن نظر

  پاسخ شما

  برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید
 • ماه صنعت
 • telegram-banner-top
 • منابع سوال و جواب ها گروه هفت شهر برق می باشد :

  www.7ec.ir