نحوه ی انتخاب صحیح کابل چگونه است؟

پاسخ داده شده

نحوه ی انتخاب صحیح کابل چگونه است؟

سوال شده در مارس 30, 2019 در برق.
افزودن نظر
 • telegram-banner-top
 • 4 پاسخ(ها)
  بهترین پاسخ

  به عنوان جمع بندی همین نکته مورد بحث در تکمیل فرمایشات دکتر 2 صفحه از کتاب کابل ابهر تقدیم دوستان میشود

  RE: نحوه ی انتخاب صحیح کابل چگونه است؟

  RE: نحوه ی انتخاب صحیح کابل چگونه است؟

  پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.
  افزودن نظر

  براي انتخاب مقطع كابل (البته اگر بخواهيد سالها بخوبي كار كند) مراحل كار چنين است:
  ١- روش نصب كابل را براساس مقتضيات محل طبق روشهاي استاندارد A تا F از IEC60364 تعيين كنيد.
  ٢- اطلاعات محيطي را تعيين و از روي آنها ضرايب تصحيح را معلوم كنيد (دماي هوا يا خاك، مجاورت با مدارهاي ديگر، مقاومت حرارتي خاك).
  ٤- درصد هارمونيك سوم را در جريان بار تخمين زده و در صورت لزوم ضريب تصحيحي در نظر بگيريد.
  ٥- براساس بندهاي فوق و جريان مجاز كابلها در روش نصب انتخابي، مقطع مناسب را از جداول موجود در استاندارد فوق استخراج كنيد.
  ٦- افت ولتاژ كابل را با توجه به طول واقعي آن حساب كرده و با استاندارد مجاز چك نماييد.
  ٧- با توجه به رابطه Ib

  پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.

  جناب دکتر اگر در مورد نقش اتصال کوتاه ماکزیمم در انتخاب سایز هم صحبت کنبد ممنون میشوم

  در مارس 30, 2019.

  عبور جريان اتصال كوتاه در طول زمان، گذر انرژي قابل توجهي را از هادي سبب ميشود كه مقدار آن از ضرب مجذور جريان اتصال كوتاه در زمان برقراري اتصالي بدست ميآيد، براي هر هادي يك انرژي مجاز تعريف شده است، اگر مقدار فوق از اين انرژي مجاز بيشتر شود عايق هادي آسيب ميبيند، متاسفانه همكاراني كه بصورت سنتي كار ميكنند فقط جريان مجاز و افت ولتاژ را در هنگام انتخاب مقطع به حساب ميآورند، ولي اينها صرفاً معيارهاي حالت دائمي اند، براي آنكه هتدي در حالتهاي غير عادي هم بخوبي جواب دهد بايد انرژي مجاز آن چك شود

  در مارس 30, 2019.

  کاملا درست میفرمایید.به همین خاطر سازندگان کابل تحمل اتصال کوتاه یک ثانیه کابلهای مختلف را ارایه میدهند.فقط عرض بنده این است اتصال کوتاه مینیمم را برای عملکرد حفاظت چک میکنیم و اتصال کوتاه ماکزیمم را برای چک تحمل کابل در برابر اتصالی….
  از متن شما برداشت میکنم منظورتان از انرژی و محاسبه آن در نظر گرفتن جریان حداقل در زمان قطع است.حال آنکه جریان حداکثر در زمان حداقل شاید انرژی بیشتری داشته باشد

  در مارس 30, 2019.

  جريان اتصال كوتاه مينيمم دامنه كمتر دارد و زمان بيشتر، جريان اتصال كوتاه ماكزيمم عكس اين است، چون در محاسبه انرژي هر دوي اين عوامل نقش دارند و ضمناً منحني عملكرد حفاظتها هم غير خطي است بايد هر دو را چك كرد تا ببينيم كدام رژيم به انرژي بالاتري منجر ميشود، البته تجربه نشان ميدهد در فشار ضعيف جريان مينيمم حادتر است

  در مارس 30, 2019.
  افزودن نظر

  RE: نحوه ی انتخاب صحیح کابل چگونه است؟

  پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.
  افزودن نظر

  برای در نظر گرفتن اثر اتصال کوتاه بر روی تجهیزات دو پارامتر زیر باید محاسبه شوند:

  1- از نقطه نظر حرارتی بالاترین جریان (مقدار موثر) و طولانی ترین زمانیکه جریان از تجهیز جاری میشود.
  2- از نقطه نظر نیروهای الکترودینامیکی بزرگترین پیک جریان اتصال کوتاه که معمولا 2.5 برابر مقدار جریان بند 1 در نظر گرفته میشود و با ip نمایش داده میشود.

  پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.

  اگر بر اساس رابطه i^2*t انرژی را در دو حالت مینیمم و ماکزیمم اتصال کوتاه حساب کنیم. داریم imin*imin*t min و ..imax*imax*tmaxاگر فرض کنیم وسیله حفاظتی در قسمت اینورس خطاها را میبیند میتوان گفت ترمهای دوم دو عبارت فوق با هم مساوی هستند.یعنی حاصلضرب i*t.پس میتوان گفت انرژی حالتی بالاتر است که جریان بالاتری داشته باشد.البته فرض را هم بر این گذاشتیم در ناحیه اینورس ببینند

  در مارس 30, 2019.

  2.5=1.8*sqrt(2)👍

  در مارس 30, 2019.
  افزودن نظر

  پاسخ شما

  برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید