over reach و اصطلاحاتی مانند putt چیست؟

over reach و اصطلاحاتی مانند putt چیست؟

سوال شده در مارس 21, 2019 در رله و حفاظت.
افزودن نظر
 • telegram-banner-top
 • 5 پاسخ(ها)

  overreach
  یعنی عملکرد رله در مقدار بیشتر از تنظیمش
  PUTT: permissive under reach transfer tripping
  یک scheme حفاظتی در رله های دیستانس است که در ان عملکرد دیستانس در زون یک، باعث ارسال یک سیگنال شرطی به طرف دیگر میشود

  پاسخ داده شده در مارس 21, 2019.
  افزودن نظر

  overreach
  یعنی عملکرد رله در مقدار بیشتر از تنظیمش
  PUTT: permissive under reach transfer tripping
  یک scheme حفاظتی در رله های دیستانس است که در ان عملکرد دیستانس در زون یک، باعث ارسال یک سیگنال شرطی به طرف دیگر میشود.

  PUTT
  فرض کنید روی یک خط تنظیم رله دیستانس زون یک در هر دو طرف مساوی 85% خط باشد حال اگر اتصال در 15% انتهای خط رخ دهد در یک طرف رله در زون یک طرف دیگر زون 2 عمل میکند یعنی در زمان بیشتر برای رفع این عیب اگر هرکدام از این رله ها در زون یک عمل کند یک سیگنا ل میفرستد طرف دیگر که تایمر زون دو طرف دیگر را بای پس میکند

  تغذیه جریان در میانه خط یا infeed باعث میگردد رله مقدار امپدانس را بیش از انچه هست اندازه بگیرد، چون رله ولتاژ Va و جریان Ia رو اندازه میگیرد در صورتیکه در میانه خط جریان Ib هم اضافه گردد داریم
  Va=Za*Ia+ Zb(Ia+Ib)
  Va/Ia=Za +Zb+ Zb*(Ib/Ia)
  یعنی رله امپدانس را بیشتر از Za+Zb اندازه میگیرد و در واقع under reach میشه

  پاسخ داده شده در مارس 21, 2019.

  منظور از بای پس شدن یعنی عملکرد نداشته باشد
  یا اینکه بلافاصله تریپ دهد ؟

  در مارس 21, 2019.

  یعنی عملکرد زون دو بدون تاخیر

  در مارس 21, 2019.
  افزودن نظر

  خدمت دوست عزیزی که درموردover reachو under reach شدن رله دیستانس پرسیده بودندبرای درک مفهوم این دو اصطلاح خلاصه عرض میکنم که هنگام بروز خطا روی خطوط عواملی باعث افزایش یاکاهش امپدانس دیده شده توسط رله میشوند مثلا مقاومت یا امپدانس زمین در ارت فالت ها جزیی از امپدانس خطا نیست اما در مسیر آن قرار میگیرد وامپدانس دیده شده توسط رله دیستانس را افزایش می دهد ومثلا اگر خطای واقعی در زون یک حط باشد ممکن است امپدانس زمین آنقدر زیاد باشد که مقاومت دیده شده توسط رله در محدوده زون دو ویا سه قرار بگیرد وبجای زون یک زون بالاتری عمل کند همچنین مقاومت ارک که اثر مشابهی دارد ویا عواملی مثل اثر متقابل حطوط مواز ی درارت فالت ها که از خط سالم روی خط معیوب جریان زمیینی القا میکند که باعث افزایش جریان ارت دیده شده تو سط رله خط معیوب خواهد شد واین امر امپدانس دیده شده توسط رله روی خط معیوب را کاهش داده وباعث عملکرد رله روی امپدانسی کمتراز امپدانس تنظیمی میشود مثلا خطای واقعی در زون ۲ممکن است باشد ولی رله با زون یک عمل میکند که درعمل رله under reach شده است در طرح رله هم برای خنثی کردن اثر امپدانس زمین از جبران کننده مولفه زمینZERO SEQUANCS COMPENSATIONوبرای خنثی کردن اثرمتقابل خطوط موازی از Mutual Compensation استفاده میشود اما در مورد طرح های POTTوPuttاگر نیاز به توضیح است بفرمایید

  پاسخ داده شده در مارس 21, 2019.

  مقاومت زمین تاثیری ندارد ولی مقاومت ارک تاثیر دارد و ممکن است رله under reach شود

  در مارس 21, 2019.

  صلاح میکنم برای خنثی کردن اثرمتقابل ازmutual compe sation استفاد ه میشود

  اثر امپدانس زمین در ار ت فالتها اورریچ شدن رله است که در متن توضیحی قبل ذکر. نشد با عر ض معذ رت

  POTT
  P ermisive Overreach Transfer Trip
  دو واژه Permisive بمعنی مشروت تعین کننده

  در مارس 21, 2019.

  دوست عزیز امپدانس زمین تاثیری در اندازه گیری ندارد بلکه این مقاومت ارک است که ان رر از منحنی عملکرد خارج میکند، این دو تا مقوله جدا هستند

  مطابق استاندارد IEC 60364 ما سه خانواده ارتینگ در ولتاژ پایین داریم که عبارتند از TN, TT and IT
  معنی T اول: اتصال مستقیم یک نقطه به زمین
  معنی I اول: هیچ اتصالی با زمین برقرار نیست (ایزوله از زمین )

  معنی T دوم: اتصال

  RE: over reach و اصطلاحاتی مانند putt چیست؟

  RE: over reach و اصطلاحاتی مانند putt چیست؟

  شکل شبکه TT

  در مارس 21, 2019.
  افزودن نظر

  روش putt : فرض کنید روی یک خط در فاصله 80 در صد ابتدا یا انتهای خط یک خطا اتفاق بیفتد . رله ی یک سمت خط خطا رو در زون یک خودش میبینه و رله طرف دیگر خط اون خطا رو در زون دوم خودش میبینه . در چنین شرایطی به وسیله ارتباط مخابراتی بین دو رله رله ای که خطا رو در زون اول خودش دیده یک سیگنال برای رله ان طرف هط میفرسته و اگه رله ان طرف خط زون دومش pickup کرده باشه دیگه صبر نمی کنه تا زمان زون دومش سپری بشه و به صورت انی فرمان تریپ میده .

  روش pott : در خطوط کوتاه از حفاظت دیفرانسیل طولی استفاده می کنن و برای حفاظت پشتیبان ان از حفاظت دیستانس . این حفاظت دیستانس پشتیبان زون اولش بلاک شده . در این روش رله دیستانس هر سمت خط در صورت pickup زون دومشون برای رله دیستانس سمت دیگه یه سیگنال میفرستن و اگه هر کدوم از رله ها این سیگنال رو دریافت کرده باشن و زون دوم خودشون هم pickup کرده باشه به صورت انی تریپ میدن.

  یه طرح دیگه هم هست که شاید تو کتابی یا حزوه ای ببینید عملا من ندیدم استفاده کنن یا شاید هم هست من برخورد نداشتم . به اسم روش blocking که حالا اون رو هم یه سرچ بزنید و بدونید بد نیست .

  پاسخ داده شده در مارس 21, 2019.

  در واقع دو تا طرح دیگه هم هست یکی
  directional comparison blocking DCB
  ودیگری
  directional comparison unblocking DCUB
  است.
  DCB
  در واقع زون 2 رله دیستانس هر طرف انی عمل میکند مگر این که از طرف دیگر سیگنال بلوکینگ دریافت کند مبنی بر این که فالت در پشت رله طرف دیکر بوده است، البته عملکرد رله در زون دو با یک تاخیر کوتاه جهت صبر برای دریافت یا عدم دریافت سیگنال از طرف دیگر است، زون۲ رله طرف A اگر سیکنال بلوکینگ از B دریافت نکند بلافاصله تریپ میدهد واگر دریافت کند در زمان تاخیری معمولی زون 2
  DCUB
  این اسکیم برعکس بالایی عمل میکند یعنی اگر رله A درزون 2 عمل کند وازطرف دیگر سیگنال دایرکشنال هم دریافت کند بلافاصله تریپ میده، اسکیم DCUB کارکردی مشابه POTT, و PUTT دارد با این تفاوت که سیگنال دریافتی در PUTT از زون یک طرف مقابل در یافت میشه، در POTT از زون دو طرف مقابل دریافت میشه و در DCUB از رله دایرکشنال طرف مقابل در یافت میشه،
  DCB
  بیشتر در جاهایی کاربرد داره که عملکرد فوری و صد در صد مورد نظر است و سیستم در صورت تریپ ناخواسته بصورت اتوماتیک وصل مجدد میگردد ، در ضمن DCB بعد از هر عملکرد برای مدتی از مدار خارج میگردد

  در مارس 21, 2019.
  افزودن نظر

  درخصوص POTTوPUTT مطالب کلاسیکی را میتوان به مطالب کاربردی که دوستان عزیز مطرح کردند اضافه کرد
  هردو طرح دارای تعاریفی برخاسته ازکلمات بکار رفته درعنوان طرحهای فوق هستند که توضیح آنها مطلب را روشنتر وفهم مطالبی را که دوستان توضیح دادند آسانتر می کنPOTT یا
  Permlslve Overreach Transfer Trip
  وPUTT یا
  Permisive Underreach Transfer Trip
  هدف کلی از طرحهای فوق ایزوله کردن خطاهایend zoneدریک خط انتقال بصورت هم زمان است درحالی که اینگونه خطاها درشرایط عادی یعنی بدون استفاده ا ز تله پروتکشن از یکطرف با زون یک وازطرف دیگر بازمان زون دو خطا ایزوله خواهد شد
  درطرحهای تله پروتکشن وقتی رله های دیستانس درطرفین خط خطایی را می بینند طرفی که خطا را در زون یک دیده است بدون زمان فرمان تر یپ به بریکر سمت خود میدهد طرف دیگر که خطارا در زون دو دیده است میخواهد با تاخیر زون دو فرمان تریپ صادرکند ولی طرف مقابل ازطریق تله پروتکشن فرمان تریپ لحظه ای به طر ف دیگر می فرستد صدور این فرمان یا توسط استارت زون یک که تنظیم امپدانس ان پایین
  است صادر میشود که در این صورت طرح Underreach خوانده میشود ویا فرمان ازطریق تله پروتکشن وتوسط یک زون با تنظیم امپدانس بیشتر از امپدانس کل خط صادر می شود که دراین صورت طرح Overreach خواهد بود زون ارسال کننده فرمان تله پروتکشن دراین طرح میتواند اسارت زون دو یاسه ویا استارترباشد اما طرف دریافت کننده فرمان بادریافت سیگنال تله پروتکشن بصورت مشروط فرمان را اجرا میکند این شرط میتواند استارت زون دو یا زون سه ویا اسارت استارتر اندرامپدانس رله دیستانس درEnd zone یا همان رله طرف دریافت کننده باشد که در این صورت طرح Permisiveخوانده میشود فکر میکنم با این توضیحات توانسته باشم طرحهای POTTوPUTTوفرق بین انهارا گفته باشم اگر توضیح بیشتری لازم هست بفرمایید متشکرم

  درخصوص خطوطی که حفاظت دیفرانسیل خط دارند واز تبادل داده مستقیم بین دو رله طرفین خط. توسط فیبر نوری استفاده میکنند ورله دیستانس در طرفین خط بعنوان پشتیبان استفاده میکنند اگر از تله پروتکشن هم برای حفاظت در ارتباط با دستانس های طرفین استفاده میشود بلاک کرد ن زون یک رله ها توجیه حفاظتی ندارد ورله های دیستانس مثل خطوط فاقد دیفرانسیل خط میتواند مورد استفاده قرارگیرد واز نظر حفاظتی هم عر ض رله های دیفرانسیل قرار داشته باشد هرچندکه حفاظت دیفرانسیل حفاظت اصلی باشد بلاک کردن زون یک برای حفاظت خط در صورت قطع تبادل داده بین دو رله دیفرانسیل که بسیار محتمل هم هست حفاطت خط را مختل خواهد کرد مگر اینکه از زون دو مشابه زون یک استفاده شود که نقض غرض خواهد بود درعین حال در صورت مراجعه به بلوک دیاگرام حفاظت تله پر وتکشن پست درک صحیح تری از چگونگی طرح حفاظتی بدست خواهیم اورد وقضاوت بهتری میتوانیم داشته باشیم که بتواند انچه را شما گفتید توجیح کند که من فکرنمیکنم

  پاسخ داده شده در مارس 21, 2019.
  افزودن نظر

  پاسخ شما

  برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید