نقاله اریب – انواع، ساخت و ساز و اصول کارکرد

نقاله اریب - ماه صنعت انرژی

‌‌‌‌‌نقاله اریب – انواع، ساخت و ساز و اصل کار 

در این مقاله قصد داریم شما را با ابزار نقاله اریب نحوه کارکرد و انواع آن آشنا کنیم.

 

فهرست

 • مقدمه
 • انواع نقاله اریب
 • نقاله یونیورسال  اریب
 • ساختار نقاله یونیورسال اریب
 • اصول کارکرد نقاله یونیورسال اریب
 • نقاله اریب نوری
 • ساختار نقاله اریب نوری
 • اصول کارکرد نقاله اریب نوری
 • نتیجه

نقاله اریب - ماه صنعت انرژی

مقدمه

نقاله اریب یک ابزار اندازه‌گیری زاویه است که از یک مقیاس مدور مدرج و یک بازوی رنگی تشکیل شده‌است. نقاله وسیله ای کروی یا نیم دایره ای است که برای اندازه گیری زاویه یا دایره در هندسه استفاده می‌شود. به طور معمول، واحدهای اندازه گیری درجه هستند. برخی از نقاله‌ها نیم‌دیسک‌هایی هستند که قدمت آن‌ها به دوران باستان بازمی‌گردد. به عنوان مثال، نقاله اریب، یک نقاله پیچیده‌تر با یک یا دو بازوی متحرک‌است که به اندازه‌گیری زاویه کمک‌می‌کند.

این ابزاری برای تعیین زوایای هر قطعه کار است. نقاله اریب گاهی اوقات به مقیاس ورنیه متصل می‌شود تا خوانش دقیق تری داشته‌باشد. در نقشه کشی مکانیکی معماری، نقاله اریب کاملاً مفید است. توسعه نرم افزارهایی مانند CAD نیاز به نقاله‌های اریب را به طور کلی کاهش می‌دهد. زاویه ها با نقاله های اریب اندازه گیری می شوند. در طیف گسترده ای از کاربردهای مکانیکی و فنی به کار می رود.

 

انواع نقاله اریب

1. نقاله یونیورسال اریب

نقاله اریب یونیورسال نام دیگر نقاله مورب ورنیه است. این یکی از تجهیزات اندازه‌گیری زاویه‌ای است که می‌تواند تنها در ۵ دقیقه به تلرانس‌های محکم دست یابد. دستگاه های اندازه گیری زاویه ای نقاله های مخروطی هستند. ساده‌ترین تجهیزات اندازه‌گیری زاویه‌ای، نقاله یونیورسال اریب (Vernier Protractor) است که دارای مقیاس ورنیه (مشابه کولیس ورنیه) و اتصال زاویه حاد است.

 

ساخت نقاله یونیورسال اریب

 • بدنه اصلی با صفحه پایه (Stock) که از لبه کاری تشکیل شده‌است سوار می شود.
 • همچنین اتصال زاویه حاد به بدنه اصلی متصل است.
 • مهره قفلی نصب و جدا کردن این اتصال زاویه را ساده می‌کند.
 • بر روی قاب بدنه اصلی یک صفحه مدور با مقیاس ورنیه اضافه شده‌است.
 • این صفحه دایره ای دارای یک تیغه قابل تنظیم است که می تواند طول صفحه را طی کند و با استفاده از مهره قفل تیغه در هر موقعیتی ثابت شود.
 • لبه متغیر Blade One در 45 درجه و دیگری در 60 درجه تراشیده‌شده‌است.
 • ترازو ماژور یک ترازو مدرج است که قاب بدنه اصلی روی آن ساخته‌شده‌است.
 • روی بدنه اصلی، صفحه دایره ای می تواند آزادانه بچرخد.
 • یک ابزار حرکت آهسته چرخش صفحه دایره ای را روی بدنه اصلی کنترل می کند.

 

اصل کار نقاله اریب جهانی

صفحه پایه (استوک) به عنوان یکی از لبه های کار عمل می کند، در حالی که تیغه ای که روی صفحه مدور نگه داشته می شود، به عنوان دیگری عمل می کند. همانطور که می بینید، نقاله مورب یونیورسال (Vernier Bevel Protractor) را می توان به روش های مختلفی استفاده کرد.

این تیغه تنظیم به همراه صفحه مدور روی بدنه اصلی قابل چرخش است.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده‌شده است، ترازو ورنیه روی صفحه دایره ای بر روی ترازو Main که بر روی بدنه اصلی درجه بندی شده‌است تبدیل می شود.

در هر طرف صفر مرکزی، مقیاس ورنیه شامل 12 بخش است. (این بدان معناست که مقیاس ورنیه دارای 24 تقسیم است.)

در مقیاس ورنیه، 12 بخش نشان دهنده 60 دقیقه است (مانند این 15، 30، 45، 60). مثلاً 12 تقسیم بر 60 برابر 60 دقیقه است.

60/12 = 5 دقیقه برای یک تقسیم.

بخش یکسان به صورت 23 درجه در مقیاس اصلی نشان داده‌می‌شود (12 تقسیم در مقیاس ورنیه = 23 درجه در مقیاس اصلی).

در مقیاس ورنیه، یک تقسیم برابر با 1.91666 درجه = 1 درجه و 55 دقیقه است. (یک درجه 55 دقیقه)

 

همانطور که صفر در مقیاس ورنیه در مقیاس اصلی حرکت می کند، مانند کولیس ورنیه عمل می کند.

خط صفر در مقیاس ورنیه قرائت در مقیاس اصلی را نشان می دهد که به عنوان قرائت مقیاس اصلی در حین اندازه گیری نیز شناخته می شود.

تقسیمات در مقیاس ورنیه مانند تقسیمات در مقیاس اصلی خواهد بود. خوانش مقیاس ورنیه نامی است که به این قرائت داده‌شده است.

ممکن است با استفاده از این متغیرها و کمترین شمارش نقاله یونیورسال Bevel، Reading را تعیین کنیم.

 

2. نقاله اریب نوری

نقاله اریب نوری توسعه‌ای از نقاله ورنیه با گنجاندن یک دستگاه بزرگ‌نمایی نوری برای دستیابی به دقت

و دقت بیشتر در اندازه‌گیری زاویه‌ای تا ۲ دقیقه است. نقاله مورب Vernier فقط می تواند اندازه گیری زاویه را تا 5 دقیقه انجام دهد.

ساخت نقاله اریب نوری

 • بدنه اصلی با صفحه پایه (Stock) که از لبه کاری تشکیل شده‌است سوار می شود.
 • همچنین اتصال زاویه حاد به بدنه اصلی متصل است.
 • مهره قفلی نصب و جدا کردن این اتصال زاویه حاد را ساده می کند.
 • بر روی قاب بدنه اصلی یک صفحه مدور با مقیاس ورنیه اضافه شده‌است. (تقسیمات در مقیاس ورنیه نقاله اریب نوری به طور قابل ملاحظه ای شبیه به مقیاس ورنیه نقاله مورب نوری است.)
 • یک دستگاه بزرگ‌نمایی نوری خواندن‌قرائت در مقیاس ورنیه را آسان‌تر می‌کند.
 • این صفحه دایره ای دارای یک تیغه قابل تنظیم است که می تواند طول صفحه را طی کند و با استفاده از مهره قفل تیغه در هر موقعیتی ثابت شود.
 • یک سر تیغه قابل تغییر در زاویه 45 درجه و دیگری در زاویه 60 درجه است.
 • ترازو اصلی یک ترازو مدرج است که در ساختار اصلی بدن تعبیه شده‌است.
 • روی بدنه اصلی، صفحه دایره ای می تواند آزادانه بچرخد.
 • یک ابزار حرکت آهسته چرخش صفحه دایره ای را روی بدنه اصلی کنترل می کند.

 

اصل کار نقاله اریب نوری

 • تیغه روی صفحه دایره ای به عنوان لبه کاری دوم عمل می کند، زیرا صفحه پایه (Stock) به عنوان یکی از لبه های کاری کار می کند. همانطور که می بینید، چندین نقطه نمونه نقاله مورب نوری در حال استفاده هستند.
 • این تیغه تنظیم به همراه صفحه مدور روی بدنه اصلی قابل چرخش است.
 • این بدان معنی است که مقیاس ورنیه صفحه دایره ای بر روی مقیاس اصلی که در بدنه اصلی درجه بندی شده‌است، می چرخد.
 • در هر طرف صفر مرکزی، مقیاس ورنیه شامل 12 بخش است. (این بدان معناست که مقیاس ورنیه دارای 24 تقسیم است.)
 • در مقیاس ورنیه، 12 بخش نشان دهنده 60 دقیقه است (مانند این 15، 30، 45، 60). مثلاً 12 تقسیم بر 60 برابر 60 دقیقه است.
 • 60/12 = 5 دقیقه برای یک تقسیم.
 • بخش یکسان در مقیاس اصلی به عنوان 23 درجه نمایش داده‌می‌شود (12 تقسیم در مقیاس ورنیه = 23 درجه در مقیاس اصلی).
 • در مقیاس ورنیه، یک تقسیم برابر با 1.91666 درجه = 1 درجه و 55 دقیقه است. (یک درجه 55 دقیقه).
 • همانطور که صفر در مقیاس ورنیه در مقیاس اصلی حرکت می کند، مانند کولیس ورنیه عمل می کند.
 • خط صفر در مقیاس ورنیه قرائت در مقیاس اصلی را نشان می دهد که به عنوان قرائت مقیاس اصلی در حین اندازه گیری نیز شناخته می شود.
 • تقسیمات در مقیاس ورنیه مانند تقسیمات در مقیاس اصلی خواهد بود. خوانش مقیاس ورنیه نامی‌است که به این قرائت داده‌شده‌است.
 • ممکن است با استفاده از این داده‌ها و کمترین شمارش نقاله‌گر مخروطی نوری، Reading را تعیین کنیم.

 

نتیجه

احتمالاً این ساده ترین ابزار برای تعیین زاویه بین وجه دو جزء است. از یک صفحه پایه که به بدنه اصلی وصل شده‌است و همچنین یک تیغه قابل تنظیم که به یک صفحه دایره ای با مقیاس ورنیه متصل می شود تشکیل شده‌است. تیغه متحرک را می‌توان در هر موقعیتی ثابت کرد و آزادانه در اطراف مرکز مقیاس اولیه حک‌شده بر روی بدنه ابزار می چرخد. همانطور که در شکل ها نشان داده‌شده‌است، یک اتصال زاویه حاد در بالا برای اندازه گیری زوایای حاد ارائه شده‌است. پایه بیس پلیت را صاف می کنند تا بتوان آن را صاف روی کار قرار داد. هر زاویه ای را می توان محاسبه کرد.

 

لینک زبان اصلی مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *