بایگانی دسته‌ی: مقالات تابلو برق

معرفی سربرگ مقالات تابلو برق

مقالات تابلو برق

امروزه استفاده ازدستگاه‌های‌الکترونیکی منجر به بهره‌گیری بیشتراز تجهیزات‌حفاظتی‌شده‌است.محفظه‌ای‌است‌که برای نصب و سیم‌بندی تجهیزات مذکور‌استفاده‌می‌شود.علت بکارگیری تابلوبرق جلوگیری ازآسیب‌های‌ناشی از شوک‌های‌الکتریکی، نوسانات‌جریان و ولتاژاست که منجر به خرابی دستگاه‌ها وهمچنین صدمه‌به کاربران‌می‌شود.بنابراین، تابلو‌برق در هرنقطه کلیدزنی در سیستم برق‌ضروری‌است،که البته بسته به سطح ولتاژ موجود، به انواع مختلف تابلو‌برق‌(switchgear)نیا‌زاست.

ازآنجایی‌که‌این مبحث دارای جزئیات بااهمیت‌بسیاری‌است،پیشنهادمی‌کنیم برای بررسی آشنایی‌بیشتربا انواع تابلو‌برق، نحوه‌طراحی، ساختاروغیره، مطالب‌ارائه‌شده دراین‌سربرگ‌رامطالعه‌فرمایید.

برخی‌از مطالب‌مرتبط و مهم این سربرگ‌عبارتنداز:

  • تابلو‌برق LV – MV – HV،
  • تابلو چنج اور اتوماتیک و دستی- ۳ فاز و تکفاز،
  • نصب‌تابلو‌برق فشار ضعیف – نصب و راه‌اندازی و جانمایی تابلو‌برق فشار ضعیف،
  • تابلو GIS یا تابلوهای عایق‌شده با گاز – اجزای پست های برق با عایق گازی،
  • و غیره.

طراحی و ساختار سیستم توزیع MV (ولتاژ متوسط ) مبتنی بر تابلو برق کشویی MV

تابلو MV - ماه صنعت انرژی

طراحی و ساختار سیستم توزیع MV (ولتاژ متوسط ) مبتنی بر تابلو برق کشویی MV تابلو MV سیستم‌های توزیع ولتاژ متوسط امروزه مهندسان طراحی سیستم می‌توانند از میان سیستم‌های بسیاری برای کاربردهای خاص انتخاب انجام دهند. این بحث سیستم‌های توزیع ولتاژ متوسط و اصلاحات عملیِ آن‌ها را پوشش می‌دهد. اما ابتدا تجهیزات اولیه/ثانویه و کنترل/حفاظت […]

نصب و راه اندازی و جانمایی تابلو برق فشار ضعیف

نصب تابلو برق فشار ضعیف - ماه صنعت انرژی

نصب تابلو برق فشار ضعیف – نصب و راه اندازی و جانمایی تابلو برق فشار ضعیف ، ترکیبی از کلیدهای قطع جریان (electrical disconnect swiches)، فیوز (fuse) یا بریکرهای مدار (circuit breakers )‌است که تجهیزات برقی را ایزوله کرده و از آن­ها محافظت می­کند. نصب و راه اندازی تابلو برق ها ( فشار ضعیف lv […]

انواع کلید تابلو های فشار ضعیف برق

انواع کلید تابلو های فشار ضعیف برق - ماه صنعت انرژی

انواع کلید تابلو‌های فشار ضعیف برق در این مقاله فنی سعی خواهیم کرد تا به  معرفی انواع کلید تابلو برق و تشریح دستگاهها و تجهیزات سوئیچینگ (کلید زنی) که معمولاً در تابلوهای فشار ضعیف (ولتاژ پایین) نصب شده اند ، مانند – کلید‌های قدرت قطع‌کننده مدار[1] ، کنتاکتور [2]، قطع‌کننده ها [3]، کلید‌های قطع‌کننده‌ی بار[4] […]

 تابلو GIS یا تابلو‌های عایق شده با گاز – اجزای پست‌های برق با عایق گازی

 تابلو GIS یا تابلو های عایق شده با گاز - ماه صنعت انرژی

 تابلو‌های GIS یا تابلو‌های عایق‌شده با گاز ایجاد یک پست فرعی برق در مرکز بار بسیار لازم‌است. به این دلیل که ایجاد پست فرعی در مرکز بار از جنبه های مختلف کاملاً اقتصادی و سودآور‌است. از آنجا که طول فیدرها را کاهش می‌دهد و به دلیل فیدرهای کوتاه ، کیفیت تنظیم ولتاژ بهبود می یابد. […]

طراحی و نصب تابلو های ولتاژ متوسط (حقایقی که باید دانست)

طراحی و نصب تابلو های ولتاژ متوسط - ماه صنعت انرژی

تعیین تابلو برق ولتاژ متوسط در تعیین و برنامه‌ریزی تابلو ولتاژ متوسط برای یک پست، کارکردها و عوامل تاثیرگذار می‌بایست با هم تطبیق داشته‌باشد و بین پیشنهادات مختلف سازندگان، یک راه حل موثر اقتصادی برگزیده شود. مسائلی که باید پیرامون طراحی و نصب تابلوهای ولتاژ متوسط دانست برای این امر هیچ دستور العمل ساده با […]

تابلو‌برق LV – MV – HV

تابلو برق LV - MV - HV - ماه صنعت انرژی

حفاظت تابلو الکتریکی یک تابلو الکتریکی اصطلاح عمومی‌است که شامل همه تجهیزات کلیدزنی مربوط به حفاظت سیستم برق می‌باشد. این تابلو همچنین شامل همه دستگاه‌هایی ایست که مربوط به کنترل، پایش و تنظیم سیستم برق می‌باشند. مجموع اینها در یک پک می‌شود تابلو. به بیان دیگر، سیستم‌هایی که برای کلیدزنی، کنترل و حفاظت مدارهای الکتریکی […]

تابلو چنج‌اور اتوماتیک و دستی- ۳ فاز و تکفاز

تابلو چنج اور اتوماتیک و دستی - ماه صنعت انرژی

تابلو چنج‌اور اتوماتیک و دستی تابلو چنج‌اور اتوماتیک و دستی چگونه یک ژنراتور قابل حمل را به برق خانه وصل کنیم – 4 روش چگونه یک ژنراتور تکفاز و سه فاز را با کلید دوطرفه (چنج‌اور)یا بدون آن یا کلید انتقال(Transfer switch) (ATS & MTS) به برق خانه وصل کنیم. همه ما از قطعی برق […]

تابلو فشار متوسط ثابت بهتر است یا کشویی؟

تابلو فشار متوسط ثابت بهتر است یا کشویی؟ - ماه صنعت انرژی

تابلو فشار متوسط ثابت و یا کشویی  ؟ چگونگی انتخاب درست  بین تابلو فشار متوسط ثابت و یا کشویی در هنگام انتخاب یک تجهیزات جدید برای پستهای قدرت؟  ارزیابی زیر باید انجام شود: بدانید که چقدر جنبه‌های انتخاب این مورد مهم‌است. شما کدام را باید انتخاب کنید تابلو فشار متوسط کشویی یا فیکس؟ مقیاس های مالی را در نظر بگیرید و […]

مهمترین تست‌های روتین تابلو برای تایید تابلو های ولتاژ پایین

مهمترین تست های روتین تابلو برای تایید تابلو های ولتاژ پایین

تست‌ های روتین تابلو تست‌های فردی یا بررسی‌های روتین برای بررسی جنبه‌های ضروری جهت تایید ایمنی تابلو‌ LV استفاده‌می‌شود. در اصل، آنها‌باید در همه تابلو‌های ولتاژ پایین، هم در محل کارخانه سازنده و هم در محل نصب، انجام شوند. اگر مجموعه‌های تابلو به عنوان واحد‌های اسمبل نشده حمل شوند، ترجیح این‌است که  تست‌ها بعد از […]