فیلتر دیزل ژنراتور

دراین برگه به مشخصات و کاربردهای فیلتر دیزل ژنراتور میپردازیم و انواع مختلف آن مثل: فیلتر سوخت، فیلتر روغن ، فیلتر هوا و … را بررسی میکنیم.

خرید انواع فیلتر دیزل ژنراتور در ماه صنعت انرژی

فیلتر سوخت ، فیلتر روغن ، فیلتر هوا ، فیلتر آبگیر سوخت ، فیلتر آب ، فیلتر هیدرولیک

خرید فیلتر

فیلتر سوخت

این فیلتر‌ها با تصفیه گازوئیل مصرفی از آلاینده‌های جامد و مایع باعث رفع مشکلاتی از قبیل افت فرکانس در هنگام زیر بار رفتن، استارت نشدن دستگاه،جامپ کردن موتور دیزل ژنراتور و … جلوگیری می‌کند. منظور از آلاینده های جامد همان کثیف‌بودن سوخت یا باک سوخت هنگام انتقال دیزل ژنراتور می باشد و در نتیجه کیفیت سوخت بالا می‌رود.

فیلتر سوخت

فیلتر روغن

به طور کلی نقش اصلی فیلتر روغن تصفیه روغن موتور دیزل  است و یکی از فاکتور های مهم عمر بیشتر روغن، پاکیزگی آن است. به عنوان مثال برای آلودگی های روغن می توان به آلودگی های ناشی از عملکرد زیاد موتور نام برد.  استفاده از فیلتر مناسب و اصلی کارکرد موتور ژنراتور را برای ساعات طولانی و راندمان بیشتر در دستگاه  تضمین می‌کند.

فیلتر روغن

فیلتر هوا

این فیلتر  با تصفیه هوای آلوده باعث کاهش مصرف سوخت شده و به افزایش طول عمر و بازدهی دیزل ژنراتور منجر می‌شود. همچنین تعویض به موقع فیلتر هوا باعث از بین رفتن مشکلاتی از قبیل: گرم شدن بیش از حد دیزل ژنراتور در هنگام کار کردن، خاموش شدن دیزل ژنراتور در زیر بار، شکستگی سوپاپ ها کرنک سوپاپ ها و … می‌شود.

فیلتر هوا

خرید پک فیلتر دیزل ژنراتور 

5 درصد تخفیف در خرید پک فیلتر دیزل ژنراتور

پک فیلتر ولوو

زمان تعویض به صورت زیر است :

برای عملکرد دیزل استاندارد خاصی را در نظر می گیرند. به طوری که بعد از ۸ ساعت کار مداوم می بایست دستگاه به مدت ۲ ساعت خاموش باشد . در این حالت پس از هر ۱۰۰ ساعت فعالیت دیزل ژنراتور می بایست روغن موتور و هر ۲۰۰ ساعت ، فیلتر روغن موجود در دیزل ژنراتور را تعویض نمود. زمان تعویض فیلتر سوخت پس از دو بار تعویض فیلتر روغن یا هر ۳۰۰ ساعت کارکرد دیزل ژنراتور است. به ازای هر ۵۰ ساعت روشن بودن دیزل فیلتر هوا می بایست بادگیری شده و زمان تعویض آن پس از هر سه بار تعویض شدن فیلتر روغن ، یا هر ۴۰۰ ساعت کارکرد دیزل ژنراتور است.

تعویض فیلتر

50 ساعت

100 ساعت

200 ساعت

300 ساعت

400 ساعت

فیلتر سوخت

Chatbots:

24/7 Support:

Teams:

Storage: تعویض

فیلتر سوخت
فیلتر روغن

Chatbots:

24/7 Support:

Teams: تعویض

Storage:

تعویض

فیلتر روغن
فیلتر هوا

Chatbots: بادگیری

24/7 Support:  بادگیری

Teams:  بادگیری

Storage:  بادگیری

تعویض

فیلتر هوا
روغن

Chatbots:

24/7 Support: تعویض

Teams: تعویض

Storage: تعویض

تعویض

روغن دیزل ژنراتور
ماه صنعت انرژی

فعالیت ما

فیلتر روغن فیلیتگارد LF777 - ماه صنعت انرژی

فروش انواع  فیلتر

فروش فیلتر
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی

سرویس و نگهداری

خدمات سرویس و نگهداری
لوازم مصرفی - ماه صنعت انرژی

فروش انواع لوازم مصرفی

لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

معرفی فیلترهای پرفروش

22480372

فیلتر سوخت

 • ارتفــــــاع: 266 میلیمتـــــــر
 • قـــــــــــــطر: 108 میلیمتـــــــر
 • وزن: 1/372 کیلو گرم

VOLVO

فیلتر سوخت ولوو 22480372 - ماه صنعت انرژی
22480372

20998367

فیلتر سوخت

 • ارتفــــــاع: 307 میلیــــمتـــــــر
 • قـــــــــــــطر: 136 میلیمتـــــــر
 • سایـــــز رزوه: M36*1.5 N/A

VOLVO

فیلتر سوخت ولوو 20998367 - ماه صنعت انرژی
20998367

20976003

فیلتر سوخت

 • ارتفــــــاع: 262 میــــــلیمتـــــــر
 • قـــــــــــــطر: 107/5 میلیمتـــــر
 • سایــــــــــــــز رزوه: M32 * 1/5

VOLVO

فیلتر سوخت ولوو 20976003 - ماه صنعت انرژی
20976003

3839339

فیلتر هوا

 • ارتفــــــاع: 470 میلیمتـــــــر
 • قـــــــــــــطر: 307 میلیمتـــــــر
 • قظطر داخلی: 196 میلیمتر

VOLVO

فیلتر هوا ولوو 3839339 - ماه صنعت انرژی
3839339

SE111B

فیلتر روغن

 • ارتفاع : 227 میلیمتر
 • قطر : 108 میلیمتر
 • سایز رزوه : 1-12 UNF

PERKINS

فیلتر روغن دیزل ژنراتور پرکینز SE111B - ماه صنعت انرژی
SE111B

FS1251

فیلتر آبگیر سوخت

 • ارتفاع: 142.9 میلیمتر
 • قطر: 76.71 میلیمتر
 • سایز رزوه : M16 X 1.5-6H INT

FLEETGUARD

فیلتر آبگیر سوخت فیلیتگارد FS1251 - ماه صنعت انرژی
FS1251

FS1212

فیلتر آبگیر سوخت

 • ارتفاع: 201 میلیمتر
 • قطر: 94 میلیمتر
 • رزوه: 1-14 UNS2B

FLEETGUARD

فیلتر آبگیر سوخت FS1212 - ماه صنعت انرژی
FS1212

FS1006

فیلتر آبگیر سوخت

 • ارتفــــــاع: 313 میلیمتـــــــر
 • قـــــــــــــطر: 116/2 میلیمتـــــــر
 • سایز رزوه: 12-1.4 1 /UNS-2B

FLEETGUARD

فیلتر آبگیر سوخت FS1006 - ماه صنعت انرژی
FS1006

21707132

فیلتر روغن

 • ارتفاع : 249.2 میلیمتر
 • قطر : 116.08 میلیمتر
 • سایز رزوه : 16-3.8 1 UNS-2B

VOLVO

فروش فیلتر روغن 21707132 - ماه صنعت انرژی
21707132

21707133

فیلتر روغن

 • ارتفاع : 249.2 میلیمتر
 • قطر : 116.08 میلیمتر
 • سایز رزوه : 16-3.8 1 UNS-2B

VOLVO

فیلتر روغن ولوو 21707133 - ماه صنعت انرژی
21707133

LF670

فیلتر روغن

 • ارتفاع : 249.2 میلیمتر
 • قطر : 116.08 میلیمتر
 • سایز رزوه : 12-1.2 1 UNS-2/B

FLEETGUARD

فیلتر روغن LF670 B - ماه صنعت انرژی
LF670

LF777

فیلتر روغن

 • ارتفاع : 249.2 میلیمتر
 • قطر : 116.08 میلیمتر
 • سایز رزوه : 16-3.8 1 UNS-2B

FLEETGUARD

فیلتر روغن فیلیتگارد LF777 - ماه صنعت انرژی
LF777

1P-7716

فیلتر هوا

 • ارتفاع : 249.2 میلیمتر
 • قطر : 116.08 میلیمتر
 • سایز رزوه : 12-1.2 1 UNS-2/B

CATERPILLAR

فیلتر هوا کاترپیلار 7716-1P - ماه صنعت انرژی
1p-7716

WP2076

فیلتر آب

 • ارتفاع : 137/16 میلیمتر
 • قطر : 94/49 میلیمتر
 • سایز رزوه : 11/16-16 UN-2B

FLEETGUARD

فیلتر آب فیلیتگارد WF2076 - ماه صنعت انرژی
WP2076

WP2075

فیلتر آب

 • ارتفاع : 137/2 میلیمتر
 • قطـــر : 94.49 میلیمتر
 • سایز رزوه : 11/16-16 UN-2B

FLEETGUARD

فیلتر آب فیلیتگارد WF2075 - ماه صنعت انرژی
WP2075

SE429B/4

فیلتر آبگیر سوخت

 • ارتفاع : 314/5 میلیمتر
 • قطر : 118/5 میلیمتر
 • سایز رزوه: 12*1/4 1

PERKINS

فیلتر آبگیر سوخت پرکینز SE429B/4 - ماه صنعت انرژی
SE429B/4

کاسه فیلتر آبگیر

فیلتر آبگیر گازوئیل در واقع نوعی جدید و طراحی خاصی از فیلتر گازوئیل برای رفع مشکلات نمونه های سنتی این فیلتر صنعتی موتور های دیزل می باشد. چرا که سوخت گازوییل دارای آلودگی هایی در فاز های مختلف جامد و مایع می باشد که نمونه های سنتی فیلتر گازوئیل موتور های دیزل تنها قابلیت جذب و حذف آلاینده های صلب مانند گرد و غبار، شن و سنگ ریزه و دوره ها را داشتند حال آنکه فیلتر آبگیر گازوئیل همون گونه که از نام آن مشخص است . علاوه بر قابلیت جذب ذرات معلق ثلب آلاینده های فاز مایع بالاخص قطرات آب را نیز جذب و حدف می کند.

برای خرید کاسه فیلتر آبگیر با ما تماس بگیرید.

کاسه فیلتر آبگیر سوخت

فیلتر هواکش اتگو

فیلتر هوا ممکن است برای بررسی و تغییر منظم یک جز مهم به نظر نرسد ، اما برای حفظ عملکرد ماشین شما ضروری است. این فیلتر از ورود ذرات کوچک به موتور جلوگیری کرده و باعث آسیب احتمالی گران نمی شود . اما این تنها مزیت آن نیست ، همانطور که در زیر می خوانید.

 • افزایش بهره وری سوخت
 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 • طولانی شدن عمر موتور
 • تعویض فیلترهای هوا
 • ارزان و سریع
فیلتر هواکش اتگو

Our Collection

فیلتر هیدرولیک

مشاهده محصولات

روغن دیزل ژنراتور

مشاهده محصولات

آب رادیاتور

مشاهده محصولات

مقالات تخصصی ماه صنعت انرژیمشاهده مقالات

انواع فیلتر

در این مقاله میخواهیم به تعریف

فیلتراسیون و انواع فیلتر‌ها در صنعت

و فیلتر‌های موجود در دیزل‌ژنراتور بپردازیم .

خواندن ادامه مقاله
مقاله ضدیخ
مقاله گریس
روغن موتور و مواد سازنده روغن موتور - ماه صنعت انرژی

مواد سازنده روغن موتور

روغن موتور

انواع فیلتر روغن

مقاله
انتخاب روغن