در حال نمایش 6 نتیجه

نمایندگی دایف

نمایندگی دایف

از جمله راه حل‌های کنترلی پاک، ایمن و قابل اعتماد برای تولید برق غیرمتمرکز، توربین‌های دریایی و  بادی است.
قدرت پاک‌، ایمن و قابل اعتماد گروه DEIF که در سال 1933 در دانمارک تأسیس‌شد، امروزه رهبر بازار جهانی در راه حل‌های کنترل سبز، برای تولید برق غیرمتمرکز در خشکی یا دریا است. به زبان ساده، ما مطمئن هستیم که با تجهیزات و تخصص این گروه، برق همیشه در دسترس است.

برد کنترلی دایف CGC200

این شرکت متعلق به پسر بنیانگذار توکه فاس و سه فرزندش است. گروه DEIF دارای بیش از 550 کارمند است و در بیش از 50 بازار کلیدی در تمام مناطق جهان نمایندگی دارد.

هدف ما ارائه بهترین و مطمئن ترین راه حل های کنترلی جهان برای آینده ای پایدار است.