نمایش 1–12 از 31 نتیجه

صفحه ارت

صفحه ارت مسی از لوازم چاه ارت محسوب‌می‌شود که نقش هادی الکتریسیته را داشته و می‌تواند جریان الکتریکی را به زمین منتقل‌کند و در واقع جریان‌های بار اضافه از دستگاه‌های الکترونیکی گرفته‌می‌شود و از طریق سیم‌ارت و نهایتا صفحه‌ارت به زمین می‌رسد.


در نتیجه خطر برق گرفتگی و آسیب از افراد و دستگاه‌های الکترونیکی دور‌می‌شود. مهم‌ترین کاربرد آن این است که در ساخت آنها مس با خلوص بالا به کار رفته‌است. استفاده از آن به عنوان هادی‌ارت یا الکترود صفحه‌ای می‌باشد و در نتیجه باید بعد از حفر گودال این صفحه که به صورت عمودی داخل گودال قرارگیرد و بار اضافه را به زمین برساند.


در نتیجه هرچه درصد خلوص‌مس ، ابعاد صفحه و ضخامت صفحه‌مس بیشتر باشد، تاثیر صفحه و کاربرد بیشتری‌دارد و بیشترین خلوص‌مس در بین تمام تولیدکننده های صفحه‌مس در کشور متعلق به صفحه‌مس تولید‌شده توسط شرکت صنایع مس شهید باهنر با خلوص بیش از ۹/۹۹ درصد‌مس ‌می‌باشد.


نکات خرید صفحه ارت

از جمله نکاتی‌ که هنگام خرید این محصول باید در نظر گرفته‌شود. که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ضخامت مناسب

صفحه ارت در ضخامت‌های‌مختلف مانند 3 و 4 و 5 میلی متر تهیه و تولیدمی‌شوند. باتوجه به نوع ویژگی و نوع پروژه، بهترین و مناسب‌ترین‌ضخامت را انتخاب کنید. میزان ضخامت در وزن نهایی صفحه‌مسی، تأثیر به‌سزایی دارد.


انتخاب ابعاد مناسب

صفحه مسی در ابعاد و‌ اندازه‌های مختلف تهیه و تولیدمی‌شوند. بهتر است ابعاد را بر حسب نیازخود انتخاب کنید.


سطح‌ مقطع‌سیم و کابل‌ارت

سطح‌مقطع‌سیم و کابل‌ارت مشخص کننده میزان سطح مقطع صفحه‌مسی است که باید با توجه به ابعاد و‌ اندازه‌های سطح‌‌مقطع‌سیم و کابل‌ارت مناسب‌ترین صفحه انتخاب شود.

گالوانیزه 50 × 50 ضخامت 3

50 × 50 ضخامت 5

صفحه روکش‌مسی 40 × 40

صفحه روکش‌مسی 30 × 30

صفحه‌ روکش‌مسی 60 × 60

صفحه روکش‌مسی 50 × 50

 صفحه روکش‌مسی 70 × 70

صفحه‌مسی 50 × 50 ضخامت 5‌میلی‌متر  صفحه‌مسی 50 × 50 ضخامت 3‌میلی‌متر

66 × 66 ضخامت 3‌میلی متر

صفحه‌مسی باهنر 66 × 66 ضخامت 5‌میلی‌متر

صفحه‌مسی‌ذوبی 30 × 30 ضخامت 5‌میلی‌متر

صفحه‌ مسی‌ ذوبی 30 × 30 ضخامت 3‌میلی‌متر 

30 × 30 ضخامت 3‌میلی متر 

30 × 30 ضخامت 5‌میلی متر

40 × 40 ضخامت 5‌میلی متر

 40 × 40 ضخامت 3‌میلی متر 

صفحه‌مسی‌ذوبی 40 × 40 ضخامت 3‌میلی‌متر

40 × 40 ضخامت 5‌میلی متر

صفحه‌مسی ذوبی 60 × 60 ضخامت 5‌میلی‌متر 

صفحه‌مسی‌ذوبی 50 × 50 ضخامت 3‌میلی‌متر

صفحه‌مسی 50 × 50 ضخامت 3میلی‌متر

صفحه‌مسی‌ذوبی 50 × 50 ضخامت 5‌میلی‌متر 

صفحه‌ مسی 50 × 50 ضخامت 5‌میلی‌متر 

صفحه‌مسی 60 × 60 ضخامت 5‌میلی‌متر خلوص‌مس 99%

صفحه‌مسی 60 × 60 ضخامت 3‌میلی‌متر خلوص‌مس 99%

صفحه‌ مسی‌ذوبی 60 × 60 ضخامت 3‌میلی‌متر خلوص‌مس 70%

صفحه‌مسی‌ذوبی 70 × 70 ضخامت 5‌میلی‌متر خلوص‌مس 70%

صفحه‌مسی‌ذوبی 70 × 70 ضخامت 3‌میلی‌متر خلوص‌مس 70%

 صفحه‌مسی 70 × 70 ضخامت 3‌میلی‌متر خلوص‌مس 99%