در حال نمایش 10 نتیجه

کلمپ چیست و چه کاربردی دارد ؟

به قطعاتی که نقش نگهدارنده و یا اتصال دهنده در سیستم‌ارتینگ را داشته‌باشند کلمپ ارت گفته‌می‌شود. قبل از آن که CLAMP مسی و کاربرد آن آشنا بشویم مرور کوتاهی بر تسمه‌مسی و کاربرد آن میکنیم. یکی از هدایت کننده های پر مصرف در سیستم‌ارتینگ و صاعقه‌گیری تسمه های‌مسی می باشد. که معمولا در هادی نزولی و هادی ارت از تسمه های‌مسی استفاده‌می‌شود. تسمه‌های‌مسی معمولاٌ دارای خلوص بالای 99% برخوردار‌بوده‌ که از این لحاظ برای هدایت الکتریکی‌مناسبند. اما به دلیل مشکل سولفاته‌شدن و قیمت بالای این تسمه‌ها معمولا در هادی نزولی از تسمه‌های فولادی ضد زنگ استفاده میکنند.

انواع

انواع -ماه صنعت انرژی

  • در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال‌کابل‌های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از کلمپ استفاده می‌شود.
  • CLAMP یک نوع اتصال جدا شدنی‌ست.
  • برای‌اتصال؛ هر سیم را در شاف خود قرار‌داده و پیچ ها را محکم می‌کنیم.
  • داخل شکاف‌ها دندانه هایی تعبیه‌شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش‌دهد.
  • انتخاب کلمپ بسیار مهم‌بوده و بر اساس سایز و جنس سیم انجام می‌شود.
  • کلمپ ها ممکن‌است به علت برقرار نشدن اتصال‌کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن بسوزد.
  • این گونه موارد باعث بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می‌شود.

مقاومت‌ارت  الکترود زمین (مقاومت صفحه‌ارت یا مقاومت راد ارت)

 ارت برنجی

این کلمپ‌ها اغلب با برنج ساخته می‌شوند، به همین دلیل به آن‎ها  برنجی می‌گویند. در واقع هنگام استفاده از کلمپ‌ارت برنجی بایستی به پارامترهای مختلفی دقت‌کنید، برای مثال نباید نسبت به کیفیت متریال مصرفی بی‌توجه باشید؛

در صورتی که از کلمپ‌ارت برنجی نامناسب و بی کیفیتی استفاده‌کنید قطعا دچار تغییر شکل می‌شود و از هدایت الکتریکی درستی بهره نخواهد برد. توجه کنید که مهم‎ترین کاربرد کلمپ‌ارت برنجی اتصال میله‌ارت به سیم است. در هنگام انتخاب کلمپ‌ارت برنجی به روش تولید آن دقت کنید چرا که در روش‌های قدیمی و سنتی از ماسه استفاده می‌کردند که سختی لازم را در این قطعه به وجود نمی‌آورد. بهترین روشی که می‌توان کلمپ‌ارت برنجی را تولید کرد به دو صورت ریخته گری و سنبه ماتریس است.

 دو پیچ :

این نوع کلمپ‌ها، دارای دو پیچ ومهره‌بوده که دراندازه های مختلف، با توجه به سطح مقطع ،سیم و یا کابل ، از مس ساخته‌می‌شود. کاربرد این کلمپ‌ها ،جهت‌اتصال ،دو هادی لزوما مسی بوده و در سیستم اتصال‌زمین کاربرد‌دارند و نوع بیمتال آن نیز در مواقع اتصال‌دو هادی غیر هم جنس کاربرد‌دارد. از نوع آلومینیوم آن درشبکه‌های برق، استفاده زیادی میگردد. در سطح پیچ اطلاعات مربوط به اندازه متریک کلمپ حک شده‌است.

کلمپ‌نگهدارنده‌تسمه‌مسی

کلمپ‌نگهدارنده سیم‌مسی

کلمپ‌نگهدارنده سیم‌مسی (بست سوتی)

کلمپ‌مسی پرسی (C کلمپ سی)

کلمپ‌دو‌پیچ

کلمپ‌اتصال‌تسمه‌مسی به میله‌راد

کلمپ‌اتصال‌از طریق کابلشو به میله راد

 کلمپ‌اتصال‌دو سیم هم مقطع

 کلمپ‌یو 

 کلمپ‌انگشتی