ECU دیزل ژنراتور 

در این بخش درمورد ECU مطالب مختصری را در اختیارتان قرارمی‌دهیم.

ecu - ماه صنعت انرژی

در موتورهای دیزل جدید و مدرن ، تمام کنترل ها و مدیریت های مربوط به کار و راه اندازی موتور و ماشین توسط یک برد الکترونیکی صورت میگیرد.این برد الکترونیکی نسبت به نوع و مدل موتور طراحی و ساخته شده و توسط یک نرم افزار ایجاد شده برای همان نوع موتور و تمام و انواع سیستم های به کار رفته در آن، برنامه ریزی میشود.

اساس کار واحد کنترل الکترونیکی بدین صورت است که سنسورهای مختلف بر حسب وظیفه خود سیگنال هایی را به واحد کنترل یا پردازنده مرکزی ارسال میکند. (مانند سنسور زمان تزریق سوخت دمای آب فشار روغن و هوای ورودی و ….) مدار واحد کنترل مرکزی تمام این سیگنال ها را به طور جداگانه و با توجه به نوع نرم افزار، در خود پردازش نموده و دستورات کارکرد را برای عملگرها ارسال میکند.

عملگرها با توجه به دستور دریافتی از پردازشگر، کار و وظیفه خود را انجام می دهند.واحد الکترونیکی کنترل موتور در انواع موتورها دارای چند بخش یا قسمت جداگانه است که هر کدام از این قسمت ها یک سیستم یا قسمت را کنترل و مدیریت میکند.

ای سی یو  کامینز

ECU کامینز - ماه صنعت انرژی

ای سی ام  ولوو

ECU ولوو - ماه صنعت انرژی

ECU   

ECU - ماه صنعت انرژی