سنسور دما 

نوعی سنسور است که دما یا گرما را اندازه‌گیری و آشکارسازی می‌کند.در انواع مختلفی وجود دارند.از قطعات ترموستاتیک ساده خاموش/روشن یک آب‌گرم‌کن ساده خانگی‌گرفته تا نیمه‌هادی‌های بسیار حساس که فرایند کوره‌های یک کارخانه را کنترل می‌کنند.از جمله سنسورهای پرکاربرد در انواع پروژه های صنعتی و غیرصنعتی می باشند.که به دو نوع تماسی و غیر تماس یو همچنین با خروجی های دیجیتال و آنالوگ تقسیم می شوند.پردازنده ها توسط این سنسورها می تواننداطلاعاتی از دمای محیط و رطوبت موجود در هوا کسب کردهو بر اساس آن فرایند های مختلفی را انجام دهند.که در ساخت گلخانه،سیستم های برودتی و انواع تجهیزات خانه های هوشمند مورد استفاده قرار میگیرند.

انواع سنسور دما :

انواع مختلفی دارند که هر کدام، بسته به کاربردشان، مشخصه‌های خاص خود را دارند.که از دو نوع اصلی تشکیل می‌شوند:

  • سنسورهای تماسی:
    این نوع سنسورهای دما باید با جسم مورد نظر، که قرار است دمای آن اندازه‌گیری شود، تماس فیزیکی مستقیم داشته‌باشند و از هدایت برای پایش تغییرات دما استفاده می‌کنند.
  • سنسورهای غیرتماسی:
    در این سنسورها از همرفت و تابش برای پایش تغییرات دما استفاده می‌شود.نوع غیرتماسی را می‌توان برای آشکارسازی مایعات و گازهایی به کار برد که هنگام تغییر دما (گرم یا سرد شدن) انرژی تابشی ساطع می‌کنند.

سنسورها را، اعم از تماسی و غیرتماسی،می‌توان در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

  •  الکترومکانیکی
  •  مقاومتی
  • الکترونیکی

سنسور دما را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:

1-سنسور دمای آب :

محل سنسور دمای آب، بر سر راه سیستم گردش آب داخل موتور قرار دارد.بسته به موتور، موقعیت و نوع سنسور متفاوت است.سنسور آب موتور دیزل ژنراتورها معمولاً از نوع 120 VDO می‌باشد.

سنسور دمای آب VDO - ماه صنعت انرژی

2-سنسور دمای اگزوز

3-سنسور دمای روغن :

یک قسمت اساسی برای یکنواخت نگهداشتن عملکرد موتور است.دمای روغن باید از دمای خنک‌کننده ( کولنت ) چند درجه گرمتر باشد.اگر دمای روغن خیلی زیاد باشد ، ممکن است مشکلاتی بوجود بیاید.

سنسور دمای روغن - ماه صنعت انرژی

4-سنسور دمای سوخت :

این سنسور  برای اندازه گیری دمای سوخت دیزل ژنراتور و انتقال این اطلاعات به ایسیو دیزل ژنراتور طراحی شده است تا بتواند بسته‌به اینکه دمای سوخت تا چه میزانی باشد ،نسبت مخلوط هوا به سوخت را بهینه کند. این سنسور، دیزل را قادر می سازد تا حداکثر راندمان بر اساس دما به دست بیاید.هرچه روند احتراق بهینه تر باشد ، آلاینده های کمتری از طریق سیستم اگزوز خارج  می شوند.

سنسور دمای سوخت

5-سنسور دمای گاز اگزوز :

همانطور که از نام آن پیداست ، سنسور دمای گاز اگزوز دمای گازهای خروجی را اندازه‌گیری‌می‌کند.این اطلاعات پس از آن به  ECU منتقل‌می‌شود.

سنسور دمای اگزوز پرکینز

6-سنسور دمای هوا ورودی :

سنسور دما هوای ورودی تغییرات مقاومت در پاسخ به قرائت دمای هوا را تعیین می کند.(IAT) تغییرات مقاومت را در پاسخ به دمای هوای ورودی محاسبه می کند.سنسور ورودی هوا / دما IAT دمای هوا را در منیفولد ورودی هوا اندازه گیری می کند.ECM از داده های گرفته شده توسط سنسور IAT برای تنظیم زمان تزریق سوخت و تنظیم نسبت سوخت به هوا استفاده می کند.

سنسور دمای هوای ورودی کاترپیلار - ماه صنعت انرژی