مشاهده همه 3 نتیجه

برد کنترلی دیزل ژنراتور امکو

برد امکو

دیزل ژنراتور به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است: موتور ، دینام (ژنراتور AC) و کنترل کننده الکترونیکی دیزل ژنراتور. کنترلر قسمت مغز دیزل ژنراتور است.

کنترلر دیزل ژنراتور نه تنها راه اندازی ، خاموش کردن ، اندازه گیری داده ها ، نمایش داده ها و محافظت در برابر خطا را فراهم می کند ، بلکه  میزان توان و قدرت ژنراتور را نمایش و امکان  محافظت ژنراتور را نیز فراهم می کند.

برد کنترل دیزل ژنراتور به منزله مغز ژنراتوراست. همان‌گونه که در بدن انسان، مغز وظیفه هماهنگی و کنترل فعالیت ها ، اجزا و متابولیسم بدن را بر عهده دارد، در دستگاه های الکترونیکی نیز باید مکانیزم و ساز و کاری باشد تا

این وظیفه را بین اجزای مختلف آن سیستم انجام دهد، که به آن برد کنترل دیزل ژنراتور گویند.

امکو

————————————————

انواع برد کنترلی امکو

TRANS-AMF-SYNCRO

برد emko مدل TRANS-AMF.SYNCRO را می توان به جای برد دیپسی 8620 استفاده کرد.

کنترل کننده خودکار Gen-Set با انتقال و اشتراک گذاری بار
ولتاژ و اندازه گیری فرکانس شبکه
ولتاژ ژنراتور و اندازه گیری فرکانس
کنترل بار شبکه در زمان اوج مصرف

صادرات برق به شبکه اصلی
حفاظت از اتصال از طریق شبکه با روشهای R.O.C.O.F و تغییر بردار
تنظیم دستی ولتاژ/فرکانس
فرمان مستقیم/معکوس و کنترل AVR
نمایش سنکروسکوپ

————————————————

TRANS-MAINS

از کنترلر emko مدل TRANS-Mains می توان به جای برد دیپسی 8660 استفاده کرد.

TRANS MAIN انتقال واحد و بارگذاری واحد به اشتراک گذاری با Mains به اشتراک گذاری بار با genset (تا 32 genset)
اندازه گیری ولتاژ و فرکانس باسبار
تشخیص خرابی باس
کنترل بار شبکه در زمان اوج مصرف
صادرات برق به شبکه اصلی
حفاظت از اتصال از طریق شبکه با روشهای R.O.C.O.F و تغییر بردار
————————————————

TRANS-SYNCRO

کنترلر TRANS-SYNCRO  را میتوان به عنوان  جایگزین برد 8610 دیپسی استفاده کرد.

تقسیم بار اتوماتیک برد emko – چند گانه و اکتیو و راکتیو

اندازه گیری ولتاژ و فرکانس باسبار

تشخیص  بی برقی باس و خرابی باس

استارت  متوالی

ویژگی SNMP برای ارتباطات اترنت

————————————————

تمامی مدل ها دارای قابلیت کنترل منطقی برای PLC میباشند .