سرکابل چیست ؟

سرکابل برق جهت اتصال کابل‌ها به دیگر اتصالات برق مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برای ایجاد اتصال میان کابل‌های قدرت زمینی و شبکه کابل‌های هوایی و سایر تجهیزات برقی مانند ترانسفورماتور، از سر‌کابل استفاده می‌شود.

این تجهیزات علاوه بر ایجاد اتصال، میدان الکتریکی اطراف کابل را نیز کنترل کرده و مانع ورود هرگونه رطوبت به داخل کابل می شوند. سر‌کابل‌ها باعث کاهش تخلیه بار در محل های اتصال شده و فاصله خزشی را نیز افزایش میدهند. جنس عایق سر‌کابل‌ها از پلیمر مقاوم بوده و در برابر اشعه ایکس نیز مقاوم هستند و با ولتاژهای فشار ضعیف و فشار متوسط مانند 1 کیلو‌ولت، 12 کیلو‌ولت و سر‌کابل 20 کیلو ولت ارائه میشوند.

جهت اتصال کابل‌های قدرت زمینی به شبکه‌های هوایی، ترانسفورماتورها، ادوات شبکه  باید از تجهیزی استفاده شود که علاوه بر کنترل میدان الکتریکی در اطراف کابل‌های قدرت،باعث کاهش تخلیه جزئی در محل اتصال، مانع از ورود رطوبت به داخل کابل قدرت و همچنین افزایش فاصله خزشی گردد. این تجهیز را سر‌کابل می‌گویند.

انواع سرکابل شامل : 

الکان 

سرکابل الکان - ماه صنعت انرژی

الکان 20 کیلوولت و الکان 36 کیلوولت

 ریکم

سرکابل ریکم-ماه صنعت انرژی

ریکم 7/2 کیلوولت  – ریکم 12 تا 17/5 کیلوولت – ریکم 24 کیلوولتریکم 36 کیلوولت

سرکابل ها شامل :

  • حرارتی
  •  سرد
  • پلاگین
  •  فشاری