سرکابل الکان

الکان

سر‌کابل برق جهت اتصال کابل‌ها به دیگر اتصالات برق مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برای ایجاد اتصال میان کابل‌های قدرت زمینی و شبکه کابل‌های هوایی و سایر تجهیزات برقی مانند ترانسفورماتور، از سر‌کابل استفاده می‌شود. این تجهیزات علاوه بر ایجاد اتصال، میدان الکتریکی اطراف کابل را نیز کنترل کرده و مانع ورود هرگونه رطوبت به داخل کابل می شوند. سر‌کابل‌ها باعث کاهش تخلیه بار در محل های اتصال شده و فاصله خزشی را نیز افزایش می دهند. جنس عایق سر‌کابل‌ها از پلیمر مقاوم بوده و در برابر اشعه ایکس نیز مقاوم هستند و با ولتاژهای فشار ضعیف و فشار متوسط مانند 1 کیلو‌ولت، 12 کیلو‌ولت و سر‌کابل 20 کیلو ولت ارائه می شوند.

مجموعه سرکابل های الکان – ماه صنعت انرژی 

جهت اتصال کابل‌های قدرت زمینی به شبکه‌های هوایی، ترانسفورماتورها ، ادوات شبکه  باید از تجهیزی استفاده شود که علاوه بر کنترل میدان الکتریکی در اطراف کابل‌های قدرت،باعث کاهش تخلیه جزئی در محل اتصال، مانع از ورود رطوبت به داخل کابل قدرت و همچنین افزایش فاصله خزشی گردد. این تجهیز را سر‌کابل می‌گویند. برند ریکم ساخت کشور آلمان است .

سرکابل الکان 20 کیلوولت 

36 کیلوولت 

انواع سرکابل :

  1.  حرارتی
  2. سرد
  3.  plug in
  4.  فشاری قوی (شامل سر‌کابل حرارتی تا 72.5 کیلو‌ولت و سر‌کابل slip-on تا 400 کیلو‌ولت)
  5.  connex
  6.  هوشمند