نمایش 1–12 از 15 نتیجه

موف مسی

برای اتصال دو سیم یا کابل مسی به یکدیگر از قطعه‌ای به نام موف مسی یا دوراهی استفاده می‌شود. موف می‌تواند از نظر نوع فلز و سایز به گروه‌های زیادی تقسیم‌شده و مانند دیگر کانکتور‌ها توسط پرس روی سیم و کابل‌ها محکم می‌شود. لازم به ذکر است که این اتصال از نوع دائم بوده و نمی‌توان آن را جدا کرد.

تقسیم بندی موف 

از نظر نوع فلز موف را می‌توان به سه گروه مسی، آلومینیوم و بیمتال تقسیم کرد. از انوع مسی و آلومینیوم یکپارچه برای اتصال سیم و کابل‌های مشابه به یکدیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای اتصال دو کابل copper ، موف مسی به کار برده می‌شود. برای اتصال دو هادی غیر همنام مانند copper و آلومینیوم از نوع بی متال موف استفاده می‌شود. این موف‌ها از خوردگی ناشی از دو فلز غیرهمنام جلوگیری می‌کنند.

موف copper

هرگاه کابلی که می‌خواهیم توسط موف به هم متصل شوند از جنس مس‌باشند از موف های copper استفاده می‌شود. برای ساخت این نوع از موف ها از فلز copper با درصد خلوص بسیار بالای ۹۹/۹۵ درصد استفاده میشود تا بدون هیچ گونه درز و شکافی موف copper ایجاد گردد.

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 300

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 240

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 185

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 150

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 120

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 95

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 70

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 50

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 35

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 25

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 16

دسته تجهیزات برق صنعتی

موف مسی سایز شماره 10