ترانسفورماتور جریان (CT) چیست؟

ترانسفورماتور جریان (CT)، یک ترانسفورماتور ابزاری است که برای تولید جریان متناوب در سیم پیچ ثانویه خود که متناسب با جریان اندازه گیری شده در اولیه آن است، طراحی شده است و همراه با وسایل اندازه گیری یا حفاظتی استفاده می شود. ترانسفورماتورهای جریان، جریان های ولتاژ بالا را به مقدار بسیار کمی کاهش می دهند و روشی مناسب برای نظارت ایمن بر جریان الکتریکی واقعی در خط انتقال AC با استفاده از آمپرمتر استاندارد را، ارائه می دهند.

وظایف ترانسفورماتور جریان

ترانسفورماتورهای جریان، جریان رله های حفاظتی را متناسب با جریان مدار قدرت، که از نظر اندازه به میزان کافی کاهش یافته است، تامین می کنند. دستگاه های اندازه گیری را نمی توان مستقیماً به منابع با توان بالا متصل کرد. از این رو، از ترانسفورماتورهای جریان برای تامین جریان متناسب با توان دستگاه، استفاده می شود. یک ترانسفورماتور جریان نیز ابزارهای اندازه گیری را از مدارهای ولتاژ بالا جدا می کند.

انواع ترانسورماتور جریان

بر اساس عملکرد، ترانسفورماتور جریان را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

  • –  ترانسفورماتورهای جریان اندازه گیری
  • –  ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی
  • – وترانسفورماتور جریان Wound
  • –  ترانسفورماتور جریان Toroidal
  • –  ترانسفورماتور جریان Bar

از مهم ترین شرکت های تولید کننده ترانسفورماتور جریان (CT) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • – مگ الکتریک
  • – هریس
  • – برنیکا
  • – و اشنایدر