در حال نمایش 9 نتیجه

رله بوخهلتس

رله بوخهلتس (Buchholz relay) یک تجهیز امنیتی است که در حوزه برق و در زمینه هایی مانند انتقال و توزیع نیروی برق استفاده می شود. این تجهیز در ترانفسورماتور های پر روغن استفاده می شود.  عبارتی این تجهیز، یک ظرف روغن است که لوله اتصال از مخزن اصلی به مخزن محافظ را در خود جای داده‌است و اشکالات و معایب داخلی و کاهش سطح روغن را کنترل‌میکند.

رله بوخهلتس- ماه صنعت انرژی

خطاهای قابل تشخیص

  • خطاهای داخلی از قبیل اتصال زمین
  • جرقه بین قسمت های تحت ولتاژ و هسته
  • اتصال حلقه در سیم پیچ ها

از نمونه رله های بوخهلتس برند مایر که قابل عرضه توسط شرکت ماه صنعت انرژی است، عبارتند از:

لوازم ترانسفورماتور

ترانسفورماتور برای طیف گسترده ای از اهداف، از جمله افزایش ولتاژ از ژنراتورهای الکتریکی برای فعال کردن انتقال برق راه دور، و کاهش ولتاژ مدارهای برق معمولی برای راه اندازی دستگاه های ولتاژ پایین مانند زنگ درها و قطارهای الکتریکی اسباب بازی استفاده می شود. هر ترانسفورماتور دارای لوازم مشخصی از جمله سیلیکاژل، روغن ترانس، رله، هسته، ترمومتر، تپ چنجر و انواع کفشک ها و دیگر لوازم است، که بسته‌به نوع و اندازه ترانس می توانند متفاوت باشند.