در حال نمایش 6 نتیجه

لوکس متر

در صنعت برق واحدهای زیادی برای اندازه‌گیری کمیت‌های مختلف استفاده‌می‌شود. لوکس نیز یکی از این واحدهااست که برای سنجش شدت روشنایی استفاده‌می‌شود. اگر بخواهیم تعریفی علمی از لوکس ارائه‌دهیم، می‌توان گفت مقدار شدت روشنایی که یک شمع در فاصله یک متری دارد یک لوکس گفته‌می‌شود.

لومن نیز واحد دیگری‌است که برای اندازه‌گیری مقدار نور یک منبع درنظرگرفته‌می‌شود. بین این دو واحد ارتباط برقراراست و یک لوکس معادل یک لومن نوری‌است که به یک مترمربع از یک سطح‌می‌تابد. این تعریف نشان‌می‌دهد که میزان لوکس نه تنها به مقدار روشنایی یا لومن، بلکه به مترمربعی که نور به آن می‌تابد نیز وابسته‌است. اگر بخواهیم با مقدار مشخصی لوکس، فضای بزرگتری را روشن‌کنیم، باید منابع نور یا لومن را افزایش‌دهیم. موارد دیگری که در لوکس تأثیردارد، میزان جذب یا بازتاب نور توسط سطحی‌است که نور به آن تابیده‌می‌شود.

جذب نور توسط دیوارها و محیط باعث‌می‌شود تا شدت نور کاهش‌یابد و به تبع آن لوکس کم‌شود. میزان شار نوری یا لومن مشخص‌است و آنچه باعث تفاوت لوکس نوری توسط یک دستگاه روشنایی در محیط‌های مختلف می‌شود، خصوصیات محیط‌است. از این رو مواردی مانند مقاومت کابل، سیم برق و … در لوکس تأثیری ندارد. باید دقت داشته‌باشید که لوکس با تمام اصطلاحاتی مانند شار نوری، شدت درخشندگی، شار درخشندگی، لومن و … متفاوت‌است. از این رو نباید با آن‌ها اشتباه گرفته‌شود.

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

لوکس متر (نورسنج) لوترون LUTRON

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

فروش لوکس متر (نورسنج) یونیتی UNI-T

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

فروش لوکس متر (نورسنج) مستک MASTECH

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

فروش لوکس متر (نورسنج) کیوریتسو

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

فروش لوکس متر (نورسنج) هیوکی

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

فروش لوکس متر (نورسنج) فلوک