در حال نمایش یک نتیجه

خدمات ترانسفورماتور

نصب وراه اندازی ترانسفورماتورهای روغنی و خشک توسط تیم ماه صنعت انرژی انجام‌میپذیرد.

ترانسفورماتور وسیله‌ای است‌که :

انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو یا چند سیم‌ پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل‌می‌کند. به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیهٔ ترانسفورماتور) موجب به وجود‌آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌پیچ اول‌می‌شود،

این میدان مغناطیسی به نوبهٔ خود موجب به وجود‌آمدن یک ولتاژ در مدار دوم می‌شودکه با اضافه‌کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ می‌تواند به ایجاد یک جریان ثانویه‌بینجامد ولتاژ القاشده در ثانویه VS و ولتاژ دو سر سیم‌پیچ اولیه VP دارای یک نسبت با یکدیگرند که به طور آرمانی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیم‌ پیچ اولیه‌‌است.

به این ترتیب با اختصاص دادن امکان تنظیم تعداد دور سیم‌ پیچ‌های ترانسفورماتور، می‌توان امکان تغییر ولتاژ در سیم‌ پیچ ثانویهٔ ترانس را فراهم‌کرد. یکی از کاربردهای بسیار مهم ترانسفورماتورها کاهش جریان پیش از خطوط انتقال انرژی الکتریکی‌است. دلیل استفاده از ترانسفورماتور در ابتدای خطوط این‌است که همه هادی‌های الکتریکی دارای میزان مشخصی مقاومت الکتریکی‌هستند،

این مقاومت می‌تواند موجب اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال انرژی الکتریکی‌شود.

خدمات ترانسفورماتور

میزان تلفات در یک هادی با مجذور جریان عبوری از هادی رابطهٔ‌مستقیم‌دارد و بنابر‌این با کاهش جریان می‌توان تلفات را به شدت کاهش‌داد. با افزایش ولتاژ در خطوط انتقال به همان نسبت جریان خطوط کاهش‌می‌یابد و به این‌ترتیب هزینه‌های انتقال انرژی نیز کاهش‌می‌یابد، البته با نزدیک‌شدن خطوط انتقال به مراکز مصرف برای بالا بردن ایمنی ولتاژ خطوط در چند مرحله و باز به وسیله ترانسفورماتورها کاهش‌می‌یابد تا به میزان استاندارد مصرف‌برسد.

به این‌ترتیب بدون استفاده از ترانسفورماتورها امکان‌استفاده از منابع دوردست انرژی فراهم‌نمی‌آمد. ترانسفورماتورها یکی از پربازده‌ترین تجهیزات الکتریکی هستند به طوری که در برخی ترانسفورماتورهای بزرگ بازده به ۹۹٫۷۵٪ نیزمی‌رسد امروزه از ترانسفورماتورها در اندازه‌ها و توان‌های مختلفی استفاده‌می‌شود.

از یک ترانسفورماتور بند انگشتی که در یک میکروفن قرار‌دارد تا ترانسفورماتورهای غول‌پیکر چند گیگا ولت-آمپری است. همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی‌دارند اما در طراحی و ساخت متفاوت‌هستند.

ساخت ترانسفورماتور فشار قوی فاقد روغن در طول عمر یكصد ساله ترانسفورماتورها، یك انقلاب محسوب‌می‌شود  این ایده استفاده از كابل با عایق پلیمر پلی اتیلن (XLPE) به جای هادی‌های مسی دارای عایق كاغذی از ذهن یك محقق ABB در سوئد به نام پرفسور “Mats lijon” تراوش‌كرده‌است.