نمایش 1–12 از 20 نتیجه

فیلتر آب دیزل ژنراتور ولوو 

فیلتر آب دیزل ژنراتور چیست؟ که

با اندازه های مختلفی طراحی و ساخته می شوند که ظرفیت های متفاوتی نیز دارند. به

لازم می باشد مایع خنک کاری بصورت متناوب از نظر کنترل غلظت مواد افزودنی آن آزمایش شود به فیلترها همچنین پس از زمان معینی تعویض می شوند و فیلتر آب در دیزل ژنراتور ها دارای مواد شیمیایی است که باعث ثابت ماندن مواد افزودنی در سیستم می شود.

فیلتر آب دیزل ولوو

زمان تعویض فیلتر آب زمانی می باشد که مایع خنک کاری تخلیه می شود براساس پیشنهاد شرکت FLEETGURD که این فیلتر بر اساس تعویض ضدیخ یا ساعت کارکرد ۳۰۰ ساعت یا یک سال تعویض شود.

فیلتر آب:

این محصول در برخی از سیستم های خنک کاری دیزل ژنراتور ها مورد استفاده قرار می گیرد و به موتور متصل می شود. شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور کند. عمل جداسازی مواد خارجی ذرات زنگ زدگی و آلودگی ها را از سیستم انجام می دهد.  غلظت مواد ضد خوردگی را در داخل سیستم ثابت نگه می دارد بطوریکه با افزودن مواد شیمیایی ضد خوردگی و سختی گیری آب برای کاهش ایجاد لجن و رسوبات درصد اسیدی بودن مایع خنک کاری کنترل می شود بنابراین با خارج کردن مواد زائد از محلول باعث ثابت ماندن غلظت مواد آن می شود.

فیلتر آب دیزل ژنراتورهای ولوو

فروش انواع فیلتر برای دیزل ژنراتور

تعویض فیلتر های دیزل ژنراتور

تامین تمامی اقلام مصرفی دیزل ژنراتور

فروش فیلتر آب دیزل ژنراتور ولوو :

1342GE

1343GE

1344GE

1345GE

 1641GE

1642GE

1643GE

 530GE

 531GE

 532GE

731GE

 732GE

 733GE

 734GE

 940GE

941GE

 -120A

 720GE