نمایش 1–12 از 33 نتیجه

فیلتر آب دیزل ژنراتور کامینز

در بعضی از سیستم‌های خنک کاری از فیلتر استفاده‌می‌شود. فیلتر آب دیزل کامینز

فیلتر آب به موتور متصل‌می‌شود شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می‌دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور کند. عمل جداسازی مواد خارجی ذرات زنگ زدگی و آلودگیها را از سیستم انجام می‌دهد . فیلتر غلظت مواد ضد خوردگی را در داخل سیستم ثابت نگه می‌دارد بطوریکه با افزودن مواد شیمیایی ضد خوردگی و سختی گیری آب برای کاهش ایجاد لجن و رسوبات درصد اسیدی بودن مایع خنک کاری کنترل می‌شود، بنابراین فیلتر با خارج کردن مواد زائد از محلول باعث ثابت مانئن غلظت مواد آن می‌شود.

فیلتر آب دیزل کامینز

کامینز فیلتر-آب-دیزل

با اندازه های مختلفی طراحی و ساخته‌می‌شوند و ظرفیت های متفاوتی نیز دارند لازم‌است مایع خنک کاری بصورت متناوب از نظر کنترل غلظت مواد افزودنی آن آزمایش شود فیلترها همچنین پس از زمان معینی تعویض‌می‌شوند فیلتر آب دارای مواد شیمیایی‌است که باعث ثابت ماندن مواد افزودنی در سیستم می‌شود.

فیلتر دیزل ژنراتور

به عنوان تعریفی برای فیلتر (فیلتر دیزل ژنراتور) می توان گفت فیلتر سبب‌رسیدن مواد خالص روغن ، سوخت ، آب و هوا به موتور دیزل ژنراتور می‌شود. در واقع فیلتر به عنوان یک صافی برای دیزل ژنراتور عمل می کند که سبب گرفته‌شدن ناخالصی ها و آلودگی‌های مواد ورودی به موتور دیزل می‌شود. فیلترهای متفاوتی در دیزل ژنراتور وجود‌دارند که از جمله آن ها می‌توان به فیلترهای روغن ، فیلتر هوا ، فیلتر آب و فیلتر سوخت اشاره‌نمود. با تعویض به موقع فیلتر دیزل ژنراتور می‌توان استهلاک دستگاه را کاهش‌داد و در عوض راندمان سیستم را افزایش‌داد.

اهمیت فیلتر:

خودروها و ماشین های صنعتی مانند بدن انسان می‌باشد که با رسیدن هر گونه ناخالصی به آن دچار بیماری می‌شود.این پاکسازی و رسیدن مواد خالص به موتور های توسط فیلترها انجام می‌پذیرد.پس میتوان گفت با تعویض به موقع آن ها میتوان از صدمات آتی جلو گیری‌کرده و باعث افزایش طول عمر مفید دستگاه می‌شود.

مشکلات بازار فیلتر:

یکی از مشکلات اصلی در این زمینه،وجود فیلترهای تقلبی و چینی می باشد که بسیاری از مصرف کنندگان آشنایی لازم جهت شناسی آنها را ندارند.برای رفع این مشکل حتما باید از فروشگاه های معتبر می باشد تا علاوه بر تضمین این محصولات راه های شناسایی آن را نیز به شما آموز دهند.

فروش فیلتر آب دیزل ژنراتور کامینز

X1.3-G2

 S3.8G4

S3.8-G6

4BT3.3-G3

S3.8-G7

4BTA3.9-G3

6BTA5.9-G5

 6BTAA5.9-G6

6BTAA5.9-G7

 6CTA8.3-G3

6CTAA8.3-G3

QSL9-G3

 QSL9-G5

NT855-G6

NTA855-4

QSX15-G4

 QSX15-G6

QSZ13-G5

QSX15-G8

 KTA19-G4

VTA28-G5

QSK23-G2

 QSK23-G3

QST30-G3

 KTA38-G3

 QST30-G4

 KTA38-G5

KTA50-G3

KTA50-G8

 QSK60-G7

 QSK60-G3

 QSK60-G13