در حال نمایش 2 نتیجه

فیلتر آب سایر 

در این بخش قصدداریم درمورد فیلتر آب سایر اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم . 

به عنوان تعریفی برای فیلتر (فیلتر دیزل ژنراتور) می‌توان‌گفت فیلتر سبب‌رسیدن مواد خالص روغن ، سوخت ، آب و هوا به موتور دیزل ژنراتور می‌شود. در واقع فیلتر به عنوان یک صافی برای دیزل ژنراتور عمل می‌کند که سبب گرفته‌شدن ناخالصی ها و آلودگی های مواد ورودی به موتور دیزل می‌شود.

فیلترهای متفاوتی در دیزل ژنراتور وجوددارد که از جمله آن ها می‌توان به فیلترهای روغن ، فیلتر هوا ، فیلتر آب و فیلتر سوخت اشاره نمود. با تعویض به موقع فیلتر دیزل ژنراتور می‌توان استهلاک دستگاه را کاهش داد و در عوض راندمانپ سیستم را افزایش‌داد.

فیلترها در دیزل ژنراتور نقش محافظ و تصفیه روغن درون موتور دیزل را به عهده‌دارند. سبب‌رسیدن مواد خالص روغن، سوخت، آب و هوا به موتور دیزل ژنراتور می‌شود.

در واقع فیلتر به عنوان یک صافی برای دیزل ژنراتور عمل می‌کند که باعث گرفته‌شدن ناخالصی ها و آلودگی های مواد ورودی به موتور دیزل می شود. فیلترهای متفاوتی در دیزل ژنراتور وجود‌دارد که از جمله آنها می توان به فیلترهای روغن، فیلتر هوا، فیلتر آب فیلتر سوخت اشاره کرد. با تعویض به موقع فیلتر دیزل ژنراتور می‌توان استهلاک دستگاه را کاهش داد و در عوض راندمان سیستم را افزایش‌داد.

از فیلتر آب دیزل ژنراتور به منظور جداسازی ذرات ناخالصی موجود در ماده خنک‌کننده‌ای که برای خنک‌کردن موتور دیزل به آن اضافه میکنیم استفاده‌می‌شود. چون منافذ این فیلتر نسبت به سایز ناخالصی‌های موجود در مایع کوچکتر هستند ناخالصی ها از فیلتر عبور نکرده و نمی توانند وارد موتور دیزل شوند. فیلتر هوا دیزل ژنراتور ها در انواع متفاوت و با تکنولوژی‌های مختلفی تولید و ساخته‌می‌شوند و اگر بخواهیم آنها را دسته بندی کنیم به این 4 نوع تقسیم می‌شوند.

  •  کاغذی
  •   روغنی
  •  اسفنجی
  •  پنبه ای

نیاز است که فیلتر هوا در هر 50 ساعت یکبار بادگیری شوند و به صورت استاندارد در هر 400 ساعت کارکرد تعویض‌شود.

فروش انواع فیلتر آب دیزل ژنراتور

فیلتر آب دیزل ژنراتور

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فیلتر آب دیزل ژنراتور

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

انواع فیلتر آب دیزل‌ژنراتور