نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیلتر آب سایر :

فیلتر آب سایر :

به عنوان تعریفی برای فیلتر (فیلتر دیزل ژنراتور) می توان گفت فیلتر سبب رسیدن مواد خالص روغن ،

سوخت ، آب و هوا به موتور دیزل ژنراتور می شود. در واقع فیلتر به عنوان یک صافی برای دیزل ژنراتور

عمل می کند که سبب گرفته شدن ناخالصی ها و آلودگی های مواد ورودی به موتور دیزل می شود.

فیلترهای متفاوتی در دیزل ژنراتور وجود دارد که از جمله آن ها می توان به فیلترهای روغن ، فیلتر هوا

، فیلتر آب و فیلتر سوخت اشاره نمود.

با تعویض به موقع فیلتر دیزل ژنراتور می توان استهلاک دستگاه را کاهش داد و در عوض راندمان

سیستم را افزایش داد.

فیلترها در دیزل ژنراتور نقش محافظ و تصفیه روغن درون موتور دیزل را به عهده دارند.

سبب رسیدن مواد خالص روغن، سوخت، آب و هوا به موتور دیزل ژنراتور می شود.

در واقع فیلتر به عنوان یک صافی برای دیزل ژنراتور عمل می کند که باعث گرفته شدن

ناخالصی ها و آلودگی های مواد ورودی به موتور دیزل می شود.

فیلتر های متفاوتی در دیزل ژنراتور وجود دارد که از جمله آنها می توان به فیلتر های روغن، فیلتر هوا،

فیلتر آب فیلتر سوخت اشاره کرد.

با تعویض به موقع فیلتر دیزل ژنراتور می توان استهلاک دستگاه را کاهش داد و در عوض راندمان

سیستم را افزایش داد.

از فیلتر آب دیزل ژنراتور به منظور جداسازی ذرات ناخالصی موجود در ماده خنک کننده ای که برای

خنک کردن موتور دیزل به آن اضافه میکنیم استفاده می شود.

چون منافذ این فیلتر نسبت به سایز ناخالصی های موجود در مایع کوچکتر هستند ناخالصی ها از

فیلتر عبور نکرده و نمی توانند وارد موتور دیزل شوند.

فیلتر هوا دیزل ژنراتور ها در انواع متفاوت و با تکنولوژی های مختلفی تولید و ساخته می‌شوند.

و اگر بخواهیم آنها را دسته بندی کنیم به این 4 نوع تقسیم می‌شوند.

  •  کاغذی
  •   روغنی
  •  اسفنجی
  •  پنبه ای

نیاز است

که فیلتر هوا در هر 50 ساعت یکبار بادگیری شوند و به صورت استاندارد در هر 400 ساعت کارکرد

تعویض شود.

فیلتر آب سایر

فیلتر آب دیزل ژنراتور