پک فیلتردیزل ژنراتور

در این بخش اطلاعاتی را درمورد پک فیلتر دیزل ژنراتور در اختیارتان قرارمیدهیم . 

پک فیلتر دیزل ژنراتور شامل فیلتر هوا – فیلتر روغن – فیلتر سوخت – فیلتر آبگیر سوخت  است که به منظور حفظ کیفیت سوخت و عملکرد بهینه ژنراتور استفاده می‌شود. این پک‌ها معمولاً شامل تمامی فیلترهای مورد نیاز برای تعویض و نگهداری منظم ژنراتور می‌باشند. انتخاب و تعویض منظم این فیلترها باعث افزایش عمر مفید و بهره‌وری ژنراتور می‌شود.
بطور کلی استفاده از پک فیلتر دیزل ژنراتور باعث بهبود عملکرد ، افزایش عمر مفید و حفظ کیفیت سوخت ژنراتور می‌شود . 

زمان تعویض به صورت زیر است :

برای عملکرد دیزل استاندارد خاصی را در نظر می گیرند. به طوری که بعد از ۸ ساعت کار مداوم می بایست دستگاه به مدت ۲ ساعت خاموش باشد . در این حالت پس از هر ۱۰۰ ساعت فعالیت دیزل ژنراتور می بایست روغن موتور و هر ۲۰۰ ساعت ، فیلتر روغن موجود در دیزل ژنراتور را تعویض نمود. زمان تعویض فیلتر سوخت پس از دو بار تعویض فیلتر روغن یا هر ۳۰۰ ساعت کارکرد دیزل ژنراتور است. به ازای هر ۵۰ ساعت روشن بودن دیزل فیلتر هوا می بایست بادگیری شده و زمان تعویض آن پس از هر سه بار تعویض شدن فیلتر روغن ، یا هر ۴۰۰ ساعت کارکرد دیزل ژنراتور است.