یکی از اجزای افزایش دهنده توان دیزل

و در نتیجه دیزل ژنراتور ها هستند.

کار اصلی توربو شارژر دیزل ژنراتور :

در حقیقت متراکم نمودن

بیشتر هوای ورودی به موتور است.

یکی از پارامتر هایی که در هر موتور برق دیزلی

و یا ژنراتور گازسوز مطرح می گردد،

نسبت تراکم هوای ورودی آن موتور می باشد.

در واقع هرچه این نسبت تراکم بالاتر باشد

میزان کار ناشی از احتراق گاز داخل پیستون بیشتر خواهد بود.

در واقع یک کمپرسور کوچک هستند

با این تفاوت که نیروی دورانی خود را از گازهای خروجی از موتور (اگزوز)

که هیچ کاربری دیگری ندارند تأمین می کنند.

در حقیقت این کمپرسور از دو صفحه پروانه ای که با یک محور به هم متصل شده اند

تشکیل شده است. یک سمت این محور که دارای صفحه پروانه ای شکل است

در مسیر خروجی اگزوز و سمت دیگر آن در مسیر ورودی هوای موتور (منیفولد هوا) قرار دارد.

صفحه ای که در سمت گازهای خروجی از موتور دیزل قرار دارند

توربین و صفحه ای که در سمت گازهای ورودی به موتور قرار دارند

کمپرسور نام دارد

(گازهای خروجی به رنگ قرمز و گازهای ورودی به رنگ آبی نمایش داده شده اند).