در حال نمایش 5 نتیجه

فن رادیاتور چیست و چگونه کارمی‌کند؟

رادیاتور دیزل ژنراتور

در داخل وسیله شما ، مؤلفه های اساسی وجوددارد که به طور مستقیم به عملکرد یکنواخت وسیله شما مربوط می‌شود. بدون اینکه این قطعات درست کارکنند ، وسیله شما قادر به عملکرد مطلوب نخواهدبود. اگر وسیله شما در سطح پایینی در حال کار می‌باشد، احتمال اینکه تأثیر منفی بر سایر اجزا بگذارد ، وجوددارد. یک مکانیسم معیوب می تواند مستقیماً روی یک سیم پیچ دیگر دستگاه تأثیربگذارد و باعث کار نادرست دستگاه‌شود. یکی از قسمت های دستگاه که ضروری‌است ، فن رادیاتور می‌باشد. فن رادیاتور وظیفه دارد هوای خنک را از طریق رادیاتور دستگاه بیرون بدهد.

عملکرد فن رادیاتور چیست؟

فن رادیاتور بین رادیاتور و موتور قرارگرفته و وظیفه خنک‌کردن دستگاه را بر عهده‌دارد. یک فن رادیاتور خراب باعث گرم‌شدن موتور می‌شود.

فن رادیاتور چگونه کارمی‌کند؟

همانطور که می دانیم یک فن مکانیکی مستقیماً به موتور متصل‌می‌شود و با روشن شدن دیزل فن کار افتاده و عمل خنک‌کنندگی را آغازمی‌کند.

موتور دیزل هوا خنک و آب خنک چیست؟

اگر در یک موتور سیستم گردش آب وجودداشت آب خنک می باشد. و اگر در یک موتور دیزل سیستم گردش آب وجود نداشت و موتور با هوا خنک شود به آن موتور هوا خنک گویند. یک پمپ و یک مسیر خنک کاری حلقه‌بسته (SPSL) – سیستم SPSL در ژنراتور کوچک تا اندازه متوسط ​​رایج است.

عملیات برای این سیستم به شرح زیراست:

موتور استارت می‌شود، واتر پمپ مستقیما به کار می افتد و فن رادیاتور در حال چرخش است. (بکار افتادن فن های برقی را ecu کنترل میکند)  موتور به درجه حرارت تنظیم‌شده میرسد (دمای ترموستات)، ترموستات خنک‌کننده باز می‌شود و کلاچ فن متصل می‌شود.  خنک کننده اتیلن گلیکول (سوپر ضد یخ) به قطعات موتور و اجزای داخلی سر سیلندر، مانند کولر روغن و اینترکولر میرسد.  هوا از طریق رادیاتور به داخل کشیده می‌شود(در خودرو سواری). در دیزل ژنراتورها هوا به سمت بیرون هدایت میشود.  بازگشت جریان آب خنک کننده به رادیاتور هدایت می‌شود.

رادیاتور دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی

دو پمپ دو مسیر (DPLP) – سیستم خنک‌کننده موتور دیزل DPLP برای دیزل ژنراتورهای بزرگ رایج است و هنگامی که یک دیزل ژنراتور در جو محیطی با دمای بالا قرار دارد.

 عملیات برای این سیستم به شرح زیر است:

 موتور استارت می‌شود.  پمپ آب به کار می افتد و فن در حال چرخش است.موتور به درجه حرارت تنظیمی میرسد. ترموستات خنک‌کننده باز می‌شود و کلاچ فن متصل می‌شود. یک واتر پمپ خنک‌کننده اتیلن گلیکول را به بلوک موتور و سر سیلندر هدایت‌می‌کند.مسیرهای باقی مانده ، توسط پمپ به اجزای داخلی، مانند خنک‌‌کن روغن و اینترکولر، هدایت‌می‌شود.  هوا از طریق رادیاتور کشیده می‌شود. در دیزل ژنراتورها هوا به سمت بیرون هدایت‌میشود. بازگشت جریان خنک کننده(آب رادیاتور) به رادیاتور هدایت‌می‌شود.

رادیاتور