در حال نمایش 5 نتیجه

لرزه گیر تجهیزات 

لرزه گیر تجهیزات چیست؟

تجهیزاتی مانند کمپرسور ها، پمپ‌ها، فن‌ها، ولوله‌ها و همچنین اتصالات و غیره که در خطوط لوله مورداستفاده‌قرار‌می‌گیرند ممکن‌است ، ارتعاشات، صدا و تنش‌های غیر قابل کنترلی به خط وارد کنند، از این رو برای کاهش ارتعاش و لرزش و عدم استهلاک زودرس خط لوله از لرزه گیر‌ها استفاده‌می‌شود. 

لرزه گیر‌ها با ثابت نگه داشتن تجهیزات در قسمت‌های مختلف خطوط لوله و همچنین نیرو‌های وارده در اثر انقباض و انبساط لوله‌ها و لرزش‌های ایجاد‌شده در اثر کم و زیاد شدن فشار ماده داخل لوله‌‌ها را کاهش‌داده و یا به طور کامل این لرزش‌ها را قطع‌می‌کند. با توجه به ابعاد و وزن انواع دیزل ژنراتور، لرزه گیر‌های دیزل ژنراتور در شکل‌ها و ابعاد گوناگون طراحی و ساخته‌میشوند .

پارامتر اصلی در انتخاب سایزضربه گیر لاستیک لرزه گیر زیر شاسی دیزل ژنراتور میزان وزن دیزل ژنراتور میباشد. لرزه گیر استفاده‌شده در سیستم تبرید تشکیل‌شده از دو تکه لوله ثابت که به وسیله یک لوله فنری بهم اتصال‌داده‌شده‌اند.

لرزه گیر لوله

لرزه گیر لوله - ماه صنعت انرژی

پمپ

لرزه گیر پمپ - ماه صنعت انرژی

چیلر

لرزه گیر اصلی- ماه صنعت انرژی

کمپرسور

لرزه گیر - ماه صنعت انرژی

دیزل ژنراتور – چیلر – اگزوز – پکلس – کمپرسور – فن و …

انواع لرزه گیر تجهیزات - ماه صنعت انرژی