اینورتر سه فاز توان 45 کیلووات SIEMENS

اینورتر سه فاز توان 45 کیلووات فیلتردار SIEMENS-ماه صنعت انرژی