جمع کننده ترانس جریان برند مگ الکتریک

مشخصات:

  • ولتاژ: از 0/72 تا 3 کیلوولت
  • فرکانس: 50 – 60 هرتز